19 Elijáš na Orébu

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Děti mohou nakreslit, kdy se cítily sami, na začátku jako motivační uvedení, na které navážete příběhem o Elijášovi, který se také cítil sám. Po vyprávění se potom pokusí sestavit z písmenek, co lidé od Boha ve své nouzi většinou očekávají ( „rychlý a zázračný zásah“) a jak Bůh jedná a vyvádí ze zoufalství ( „tichým hlasem potvrzuje poslání a ukazuje druhy“).

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ELIJÁŠ NA CHORÉBU