Pozvání na cestu SZ2

10 Davidův hřích a pokání - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Děti mají vymyslet obdobné podobenství, jakým Nátan přivedl Davida k poznání a odsouzení jeho hříchu, aniž si byl David vědom, že přitom hodnotí sebe. Je na vás, abyste odhadli schopnost dětí ve vaší skupině a podle toho zvolili jeden z následujících postupů.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVIDŮV HŘÍCH A POKÁNÍ

09 David získává království - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkol z pracovního listu mohou děti zpracovávat během výkladu a poté si navzájem výsledky porovnejte a společně o nich mluvte. Nebo můžete úkol po výkladu zpracovávat společně. Ptejte se přitom dětí, jaká pokušení přináší ta situace, kdy se karta obrátí, a to nejen v příběhu o Davidovi. Možnosti, které pracovní list nabízí, nedávají vždy jednoznačně jenom jednu variantu, jak David jednal.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID ZÍSKÁVÁ KRÁLOVSTVÍ

08 Saul pronásleduje Davida - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list může posloužit k výkladu i jeho domýšlení. Rozdejte dětem list na začátku. Jejich úkolem je doplnit do prázdných bublin comicsu text. Buď můžete oddíl 1.S 24 číst společně a společně se domlouvat na doplnění nebo můžete dětem rozdat bible a vyzvat je k samostatné práci. Společně si potom projděte, co doplnily. Při obojím můžete poznámkami text osvětlovat a vykládat.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
SAUL PRONÁSLEDUJE DAVIDA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Boží bojovník David

07 Jonatan a David - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Odpovědi na otázky z pracovního listu mohou děti doplňovat buď během vašeho výkladu nebo podle textu bible. Ten můžete číst společně nebo si jej děti mohou číst samostatně. Podle toho, jak jsou děti schopné, necháte doplnění úplně na nich, nebo se na něm můžete společně domlouvat a dalšími otázkami je k němu navádět. Společně si proberte, co doplnily. Potom mluvte společně o tom, co tedy podle příběhu patří ke skutečnému přátelství a zapište to do listu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÓNATAN A DAVID
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Hospodin je s tebou – a co na to já?

06 David a Goliáš - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list nabízí zavádějící vyprávění biblického příběhu. Úkolem dětí je porovnat je s biblickou verzí, rozhodnout, zda a v čem se tato dvě podání liší.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID A GOLIÁŠ

05 David pomazán za krále - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Doplňovačku mohou děti luštit buď když dojdete ve vyprávění k tomu, jak Hospodin reagoval na Samuelův první dojem, nebo hned na začátku hodiny. Pokud zvolíte druhou variantu, ptejte se potom dětí, proč asi Hospodin Samuelovi říká právě tohle.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID POMAZÁN ZA KRÁLE

04 Saulova neposlušnost a nekajícnost - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list vybízí k jinému způsobu probrání biblické úlohy – ke hře na redaktora tiskové agentury. Její podoba záleží na počtu dětí, jejich samostatnosti i vašich technických možnostech. Hodinu je třeba uvést jako hru. Můžete začít rozhovorem o tom, zda děti sledují noviny, televizi, internetové zpravodajství, jaké časopisy čtou, zda si dovedou představit práci redaktora, zda si ji už někdy vyzkoušely atd.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
SAULOVA NEPOSLUŠNOST A NEKAJÍCNOST
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Proč a jak Saulovo kralování skončilo

03 Saul králem - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Horní polovinu pracovního listu můžete použít k motivačnímu uvedení. Vyzvěte děti, aby si vymyslely a na příslušné strany napsaly příklady toho, co může udělat vládce dobrého a co zlého. Potom příběh vyprávějte, nebo si ho společně přečtěte z bible. Po výkladu nebo rozhovoru o přečteném příběhu zadejte dětem úkol ze spodní poloviny pracovního listu.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
SAUL KRÁLEM

02 Izrael ztrácí truhlu smlouvy - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list použijete spíš po výkladu při jeho aplikačním domýšlení. Lze jej ovšem použít i při motivačním uvedení do tématu. Na to, co děti vymyslí, lze potom výkladem navázat – uvést to, jako další příklad pověry a snahy Boha jenom využít; potvrdit výkladem, co děti napadlo; upozornit na to, že se pověrou mohou stát i věci skutečně boží…atd.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
IZRAEL ZTRÁCÍ TRUHLU SMLOUVY

01 Povolání Samuele - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list mohou děti doplňovat buď během vašeho výkladu, ve kterém hlavní postavy příběhu představíte, nebo jako samostatnou práci s biblí, případně s biblickým slovníkem, kde bude význam jmen uveden. Sami mají rozhodnout, který obrázek té které postavě odpovídá. Po doplnění jmen a jejich významů vyzvěte děti, aby se pokusily rozdělit postavy na dvě skupiny (mohou např.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
POVOLÁNÍ SAMUELE
Syndikovat obsah