Pozvání na cestu SZ2

20 Nábotova vinice - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkoly z pracovního listu předpokládají znalost příběhu. Nejdřív se s ním tedy musí děti seznámit – buď vaším výkladem nebo čtením (společným, samostatným…). Úkoly mají děti vést k jeho reflexi.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
NÁBOTOVA VINICE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Nábot a Achab

19 Elijáš na Orébu - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list se soustřeďuje na otázku sebezjevení Hospodina, jímž odpovídá na Eliášovu pochopitelnou skepsi, únavu a beznaděj. Může otevřít rozhovor o tom, v čem je Hospodin.

Číst dál »

18 Elijášův zápas na Karmelu - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list tvoří comics, který nesleduje podrobně děj, ale zachycuje základní scény. Můžete s ním pracovat takto: Vezměte si s dětmi bible. Najděte si 1. knihu Královskou 18. kapitolu. Společně si text přečtěte (např. tak, že každé dítě přečte dva verše). Potom děti vybídněte, aby se pokusily comics doplnit. Upozorněte je, že se jim do bublin jistě nevejde vše, co postavy říkají. Bude tedy nutné, aby vybraly to, co je podle nich důležité.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ELIJÁŠŮV ZÁPAS NA KARMELU
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Prorok Božího přátelství

17 Prorok Elijáš - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list můžete použít trojím způsobem:
a)Děti jej mohou doplňovat samostatně podle bible. Napište jim na tabuli nebo velký papír, kde příslušné příběhy v bibli najdou. Rozdejte jim bible a určete čas, do kdy mají doplnit otázky na odpovědi. Společně potom výsledky práce projděte, upřesněte, případně poopravte. Ptejte se potom dětí, co se jim z příběhu líbilo, co je zaujalo, co se jim zdá divné, a mluvte o tom.

Číst dál »

16 Izrael i Juda propadají modlářství - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list použijete spíše po výkladu k aplikování a domýšlení jeho poselství. Vyzvěte děti, aby si vzaly barevnou pastelku a vybarvily jí střed (obrázek) a ty možnosti, které jsou podle nich obdobné jednání králů nebo s ním souvisí. Do volných oválů potom mohou vymýšlet další možnosti jednání, které Boha nebo zbožnost využívají pro svoje zájmy.

Číst dál »

15 Království se rozděluje - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Tabulku z horní poloviny obrázku můžete použít jako motivační uvedení. Děti v ní mají najít a označit různými barvami, co rozděluje a co spojuje. (Pro ty, kdo používají i pracovní listy pro menší děti: tabulka je o několik slov rozšířená.) Porovnejte si jejich výběr a rozdělení.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
KRÁLOVSTVÍ SE ROZDĚLUJE

13 Šalomounova moudrost a sláva - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list je soustředěn na děj 3.kapitoly 1. knihy Královské. Text na obrázku má de facto dvě části: 1) První část se týká Šalomounovy modlitby v Gibeónu a děti v ní mají doplnit chybějící informace. Mohou to udělat při vašem vyprávění nebo ze samostatné četby bible (oddíl: 3,1-15).

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ŠALOMOUNOVA MOUDROST A SLÁVA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Šalomoun
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“

14 Stavba a posvěcení chrámu - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list tentokrát není zaměřen na biblickou úlohu, ale na konkrétní realitu – váš kostel. Doufám, že toto spojení může pomoci – a) zkonkrétnit biblické vyprávění, b) osvětlit význam toho, v čem se děti pohybují. Můžete postupovat dvojím způsobem: Buď začnete od úkolů pracovního listu, které se týkají vašeho kostela, a rozhovor o něm se stane motivací pro biblické vyprávění.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
STAVBA A POSVĚCENÍ CHRÁMU

12 David znovu králem - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Biblický příběh ukazuje obtížnost situace člověka (Davida i Joaba), který nestojí jenom v jednou vztahu, není vázán jenom jedním poutem a jednou odpovědností. Pracovní list proto vybízí děti, aby v příběhu našly důvody pro postoje, které tvoří toto napětí. Použijete jej tedy až po vyprávění. Důvody pro obojí mohou děti hledat samostatně nebo je můžete hledat společně.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID ZNOVU KRÁLEM
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID ZNOVU KRÁLEM

11 David a Abšalóm - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list můžete použít k motivačnímu uvedení, při výkladu nebo k jeho domýšlení:

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID A ABŠALÓM
Syndikovat obsah