Pozvání na cestu SZ2

30 Daniel a jeho druhové - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Význam a změnu jmen do rámečků v horní polovině pracovního listu si děti mohou doplňovat během vašeho výkladu. Pokud jsou děti samostatnější, můžete také připravit bible a biblické slovníky a vyzvat je, aby si změněná jména, jejich význam i význam původních jmen samy našly a ptát se jich, proč asi velitel dvořanů mládencům jména takto změnil.

Číst dál »

29 Ezechielovo vidění - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list tentokrát děti vybízí, aby vymyslely podobné podobenství, jaké viděl prorok Ezechiel, s použitím odlišných reálií. Ezechielovo vidění o suchých kostech je poměrně známé. Můžete je dětem připomenout tím, že si nejprve zazpíváte písničku „Divné to věci dnes“ (Svítá 50). Potom si je společně z bible přečtěte (např. každé dítě může číst jeden verš).

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
EZECHIELOVO VIDĚNÍ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otevřu vaše hroby

28 Jeremjášovo utrpení - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Horní část obrázku můžete použít jako motivační uvedení. Děti mají vybarvit ty bubliny, které obsahují to, o čem si myslí, že by jim opravdu pomohlo, kdyby byly vyvolány a neučily se. Přečtěte si společně, co které dítě vybralo. Ptejte se dětí, co se jim z toho výběru zdá nejlepší, co se jim naopak úplně nezdá (popř. Co by považovali za nejlepší kamarádi?

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JEREMJÁŠOVO UTRPENÍ

27 Prorok Jeremjáš ohlašuje soud nad Jeruzalémem - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list nabízí čtyři různá převyprávění biblického příběhu. Jen jedno z nich (třetí) odpovídá biblickému podání.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PROROK JEREMJÁŠ OHLAŠUJE SOUD

26 Jóšijáš král reformátor - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Biblické vyprávění a pracovní list spojují otázky o tom, co má a co nemá v kostele (v bohoslužbě) být, kdo tohle uvažování iniciuje a kdo v něm je nebo má být směrodatný.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÓŠIJÁŠ - KRÁL REFORMÁTOR
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Opakování Desatera
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Obnova za časů krále Jóšijáše

25 Chizkijáš důvěra proti chvástání - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Horní polovinu pracovního listu můžete použít při motivačním uvedení k rozhovoru o tématu. Nejdřív děti vyzvěte, aby vyluštily rébus (řešení: propaganda – horní řádek vodorovně, pod čarou svisle). Společně o propagandě mluvte: Co to je? Kdo ji využívá? Co je jí podobné? Můžete s sebou vzít nějaké ukázky (fotky řečnících politiků, plakátky, propagandistické politické vtipy…).

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
CHIZKIJÁŠ-DŮVĚRA PROTI CHVÁSTÁNÍ

24 Pád severní říše - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Biblická úloha vychází z Izajášovy prorocké písničky. Proto se mají děti nejprve pokusit udělat z úryvku Izajášova proroctví zpívatelný text na melodii „Bůh je záštita má“ (Svítá 23). Můžete to uvést třeba rozhovorem o tom, jak si děti proroka představují, při kterém dojdete i k tomu, že se mohl podobat i písničkáři.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PÁD SEVERNÍ ŘÍŠE

23 Přemožení syrských - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

V horní polovině nabízí pracovní list „popletený biblický příběh“. Z důvěry, která jedná na první pohled absurdně a tím vítězí a odzbrojuje, dělá spíš šikovnou a vychytralou lest a diplomacii. Děti si je mají přečíst a pak do rámečku pod ním napsat, co je asi podle nich v biblickém vyprávění jinak. Přečtěte si pak jejich tipy společně.

Číst dál »

22 Uzdravení Námana syrského - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Dvojí stejné otázky na pracovním listu nejsou omylem. Mají ukázat rozdíl mezi naším běžným pohledem a pohledem vyplývajícím z biblického vyprávění. Proto je třeba s listem pracovat ve dvou fázích hodiny: Odpovědi na otázky na levé straně listu by měly děti napsat na začátku při motivačním uvedení, kdy budeme mluvit o tom, jakou kdo má moc.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
UZDRAVENÍ NAAMÁNA SYRSKÉHO

21 Achabův konec - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list je koncipován jako vyšetřovací protokol Biblické detektivní společnosti – „Cohelet securitas“. Děti si mají zahrát na detektivy, vyplnit jej a navrhnout bezpečnostní opatření. Záleží na vás, jak detektivní atmosféru navodíte a rozehrajete a jaký způsob práce s vyšetřovacím protokolem zvolíte.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ACHABŮV KONEC
Syndikovat obsah