Pozvání na cestu SZ2

DAVID A GOLIÁŠ

Původ materiálu: 
Gruber Jiří
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 17,1–54
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 124,8
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
            1S 17, 34-37
 
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
06 David a Goliáš - st
Odkaz na pracovní list: 
06 David a goliáš
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Mír na zemi daruj nám (SV184)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Narodil se Kristus Pán (EZ281)
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)

DAVID POMAZÁN ZA KRÁLE

Původ materiálu: 
Fér Martin
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 16,1–25
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 89,21 - 22
LITURGICKÉ ČTENÍ
            1S 16,1-4a
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
05 David pomazán za krále
Odkaz na pracovní list: 
05 David pomazán za krále - st
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
Náměšť (SV165)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)

SAULOVA NEPOSLUŠNOST A NEKAJÍCNOST

Původ materiálu: 
Martin Fér
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 13,1–14
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 15,1–35
VSTUPNÍ VERŠ
Oz 6,6
LITURGICKÉ ČTENÍ
            1S 13,5-11
2. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
04 Saulova neposlušnost a nekajícost

SAUL KRÁLEM

Původ materiálu: 
Tomáš Cejp
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 8,1–21
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 10,17–27
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 11,1–15
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 12,13–25
Vstupní verš
Ž 89,19 – 20
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
1S 10,20-27
 
1. KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
03 Saul králem
Odkaz na pracovní list: 
03 Saul králem - st

IZRAEL ZTRÁCÍ TRUHLU SMLOUVY

Původ materiálu: 
Jakub Keller
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 4,1–11
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 5,1–4
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 5,11
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 7,1–15
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 132,6 + 8
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
            1S 4,1-4.10-11
 
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
02 Izrael ztrácí truhlu smlouvy
Odkaz na pracovní list: 
02 Izrael ztrácí truhlu smlouvy - st
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Voláme z hlubokosti (EZ492)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (SV233)
Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)

POVOLÁNÍ SAMUELE

Původ materiálu: 
Jakub Keller
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 1,1–3
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 1,9–28
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 3,1–21
VSTUPNÍ VERŠ
Ž 62,8
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
            1S 1,1-3.9-11
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
   ‑ charakterizace pomocí jmen a jejich významu
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
01 Povolání Samuele
Odkaz na pracovní list: 
01 Povolání Samuele - st
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (BTS29)
Odkaz na píseň: 
Chci Pána slaviti (EZ167)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (BTS47)

V3 Zjevení na cestě do Emauz

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list nabízí „scénář“ pro comics. Pokud chcete děti získat pro jeho kreslení a inspirovat, přineste si ukázky různých comicsů a zeptejte se dětí, jestli je mají rády, jaké četly, jaké mají atd. Můžete se zeptat také na to, zda někdy už zkoušely comics nakreslit. Pokud ano, je to skvělé. Pokud ne, máte pro ně pomoc – scénář, který už napovídá, co na kterém obrázku bude.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Cesta do Emauz

V2 Klanění mudrců

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Většina dětí má vánoční vyprávění za notoricky známé a často nic nového neočekává, čímž klesá jejich pozornost. Přitom velká část vánočních vyprávění, písniček, obrázků a betlémů vrší a kombinuje prvky jednotlivých evangelijních svědectví, aniž by vnímala význam, který v nich mají a nesou. Proto je pracovní list koncipován jako malá inventura, která má pomoct jednotlivé prvky rozdělit a tak si lépe uvědomit jejich význam v tom kterém vyprávění.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
KLANĚNÍ MUDRCŮ

V1 Proroctví o Mesiáši

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Nejdřív děti vyzvěte, aby se pokusily podle svého doplnit text starého proroctví. Přečtěte si, co doplnily a ptejte se jich, proč – co je při tom vedlo, co tím chtěly vyjádřit. Potom si přečtěte tento text z Izajáše a porovnejte ho s tím, co vytvořily děti. Ptejte se, co on chtěl asi vyjádřit. Pak se teprve „vraťte“ k tomu, od čeho-koho tento rajský stav prorok očekává: Co znamená pařez? Co se od něj dá očekávat? Zda je ten výhonek něčím samozřejmým? Vyzvěte děti, aby si samy v bibli našla a do listů výhonku vepsaly, co jej charakterizuje.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PROROCTVÍ O MESIÁŠI

Svd Seslání Ducha svatého

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkolem z pracovního listu lze tentokrát schůzku začít. Popřípadě si můžete zvětšit holubici ze středu obrázku (nebo přinést její jiný obrázek) a ptát se dětí, zda vědí, co ve víře představuje a zda by si vzpomněly na nějaké biblické příběhy, kde se vyskytuje. Pak dětem zadejte, aby z velkého kruhu vybraly, co by s Duchem svatým nejspíš spojovaly. Mohou to barevně zakroužkovat, mohou to spojit linkou s holubicí ve středu kruhu. Přečtěte si, co které dítě vybralo, a ptejte se ostatních, zda s tím souhlasí nebo zda mají jiný názor a proč. Snažte se vyvolat diskuzi.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Syndikovat obsah