Pozvání na cestu SZ2

05 David pomazán za krále

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete použít po motivačním rozhovoru ( nebo přímo jako motivaci ). Vyzvěte děti, aby si sami tiply, kdo by se ze skupiny na obrázku hodil na krále a kdo ne nebo koho asi Samuel za krále vybere a koho asi nevybere. Ptejte se jich na důvod jejich volby. Do Samuele a rozdílu mezi naším a božím pohledem se potom budou moct lépe vžít. Výklad pro ně bude zároveň vyřešením jejich hádanky.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID POMAZÁN ZA KRÁLE

04 Saulova neposlušnost a nekajícost

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkol na obrázku předpokládá, že děti už vyprávění slyšely. Použijte ho tedy po výkladu. Řešení necituje bibli doslova. Může být podnětem k rozhovoru, kdy ještě Boha jenom využíváme. Lze také společně hovořit o nesprávných řešeních, které obrázek nabízí.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
SAULOVA NEPOSLUŠNOST A NEKAJÍCNOST
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Proč a jak Saulovo kralování skončilo

03 Saul králem

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek asi využijete spíš po vyprávění jako podnět k domýšlení jeho významu. O tom, co děti do obrázku dokreslí, společně mluvte a ptejte se, zda to, víc odpovídá tomu, před čím Samuel lid varoval, nebo tomu, jak jednal Saul.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
SAUL KRÁLEM
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Saul králem

02 Izrael ztrácí truhlu smlouvy

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete opět použít jak na úvod, tak na závěr výkladu. O tom, na co lidé pověrčivě spoléhají můžete nejdřív společně mluvit. Děti potom to, na co přijdete, nakreslí do truhly. Ptejte se jich pak, jestli je napadne, proč to kreslí zrovna do té truhly. Výkladem jim to můžete vysvětlit – pověrčivě lze spoléhat i na boží slovo, i na věci skutečně svaté. Na závěr můžete mluvit o tom, zda by nyní do truhly ještě něco domalovaly.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
IZRAEL ZTRÁCÍ TRUHLU SMLOUVY

01 Povolání Samuele

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete použít buď při motivaci na začátku nebo jako vyústění výkladu. Při motivaci mohou děti napsat do knihy například verš svého křestního kázání ( pokud ho můžete předem zjistit ) nebo verš, který máte v modlitebně, na kazatelně či na kostele ( popř. můžete začít otázkou, zda si všimly, co máte v kostele napsané ). Ptejte se potom, proč tam ten verš je, pro koho tam asi je, zda jim něco říká, zda mu rozumějí atd. Samuelův příběh jim potom může osvětlit jejich situaci.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
POVOLÁNÍ SAMUELE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Nový začátek se Samuelem
Syndikovat obsah