Pozvání na cestu SZ2

15 Království se rozděluje

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkol z obrázku mohou děti opět dělat buď na v úvodu k vyprávění nebo po něm. Pokud ho budou zpracovávat v úvodu, můžete se potom ptát, co by podle nich který rádce na obrázku radil. Příběh potom vyprávíte jako rozřešení otázek. Pokud děti úkol zpracovávají na závěr, mohou navíc možnosti, které objeví, spojit linkou s tou postavou, která je zastávala. Výsledek vám ukáže, zda jste příběh vyprávěli srozumitelně. Pokud chcete nedělní školu propojit s bohoslužbami, vyrobte zvětšenou tabulku z obrázku. Děti jí přinesou do bohoslužeb a vyzvou dospělé, aby hledali, co rozděluje a co spojuje.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
KRÁLOVSTVÍ SE ROZDĚLUJE

13 Salomounova moudrost a sláva

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Zpracování úkolů z obrázku předpokládá, že děti již příběh znají. Je tedy určen na závěr po výkladu. Levou polovinu ovšem můžete využít už na začátku nebo v průběhu vyprávění. Šalomoun má možnost, aby si něco přál. Co by mu děti z navržených možností radily? Přidaly by ještě něco jiného. Jednotlivé návrhy si také můžete přepsat na kartičky, z kterých budou děti vybírat, popřípadě mohou sestavit i jejich pořadí. Pokud se děti vrací do shromáždění, mohou kartičky ukázat dospělým a vyzvat je, aby si vybrali. Výběr potom může vyústit do společné modlitby.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ŠALOMOUNOVA MOUDROST A SLÁVA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Šalomoun
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Šalomounova prosba „Moudrost mi, Pane, dávej“

14 Stavba a posvěcení chrámu

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Chrám můžete s dětmi omalovat, vystřihovat a slepovat už během vyprávění nebo až po něm. Pokud máte ve sborové kronice zprávy o stavbě vašeho kostela, ukažte je přitom dětem. Na závěr se ptejte, co by mělo být napsáno na střeše, a děti si to tam dopíší. Přitom také můžete mluvit o nápisech, které máte v kostele a o tom, zda stačí, když je to napsáno na stěně.
Starší výtvarně zručné děti mohou také na způsob pracovního listu udělat papírový model vašeho kostela.

12 David znovu králem

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek lze použít po vyprávění. Děti pak mají volbou jedné cesty vystihnout smysl příběhu. Předpokládá to ovšem, že se při svém výkladu budete snažit vyhnout slovům, která mají na výběr.
Obrázek lze také použít v úvodu: Co předpokládají děti? Jakou cestou David půjde? Jakou by ony vybraly a proč? Příběh jim potom vyprávíte jako biblické řešení.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID ZNOVU KRÁLEM
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID ZNOVU KRÁLEM

11 David a Abšalom

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Zpracováním obrázku můžete začít. Ptejte se pak dětí, jak to, co si sami zavinily, přijaly. Na to lze navázat vyprávěním o tom, jak to přijal David. Obrázek lze jistě dotvořit i po výkladu, kdy budete s dětmi mluvit o tom, zda se také někdy ocitly v podobné situaci jako David.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID A ABŠALÓM

10 Davidův hřích a pokání

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Děti si mohou skládanku složit na začátku a vy jim potom svým vyprávěním „vysvětlíte“ její smysl. Při výkladu jí budete svoje vyprávění ilustrovat. Začnete prostřední scénou ( oba krajní díly přehnuté dozadu ). Pak k ní ukážete Nátanovo podobenství. Při Davidově rozhořčení sklapnete prostřední scénu tak, aby David ukazoval na boháče s pečení. A když Nátan odhalí smysl svého podobenství, roztáhnete skládanku, aby rozhořčený David ukazoval zase na sebe v prostřední scéně.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVIDŮV HŘÍCH A POKÁNÍ

08 Saul pronásleduje Davida

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek použijte až po vyprávění, kdy bude jasné, že se David musel k Saulovi přiblížit nepozorovaně, tj. nesměl o žádný „krápník“ zavadit. Jeho zpracování uveďte tak, že si nyní na Davida v jeskyni děti zahrají. Můžete to udělat i jako soutěž: kdo z dětí se k Saulovi dostane první, aniž by se čarou dotkl nějakého „krápníku“ ( Spěch je namístě, Saul přece nečůral věčně. ). Obrázek může být inspirací pro skutečnou hru: Po místnosti rozestavte hustě židle a další předměty tak, aby nebylo snadné se přes ně dostat na druhou stranu.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
SAUL PRONÁSLEDUJE DAVIDA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Boží bojovník David

09 David získává království

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkol na obrázku předpokládá znalost příběhu. Děti ho tedy mohou dokreslit až po výkladu. Můžete jim přitom ještě přečíst Davidův žalozpěv ( 2.S 1,19 – 27 ) a mluvit o tom, co je na něm zvláštního.
Starší děti můžete také nechat pracovat samostatně. Rozdejte jim bible a obrázky, aby si příběh sami přečetly a podle něj obrázek dokreslily.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID ZÍSKÁVÁ KRÁLOVSTVÍ

07a Jónatan a David

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Děti mohou puzzle vystříhat a sestavit na začátku. O obrázku, který sestaví si potom můžete povídat ( Co představuje? Co tedy skutečné přátelství znamená? ). Vaše vyprávění pak dětem obrázek osvětlí. Lze také postupovat obráceně: nejdřív budete příběh vyprávět a děti budou s obrázkem pracovat až potom. Sestavené puzzle jim váš výklad znovu připomenou. Nechte pak děti, aby řekly, o kterou scénu se jedná a kdo tedy na obrázku je.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÓNATAN A DAVID
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Hospodin je s tebou – a co na to já?

06 David a goliáš

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Do obrázku mají děti vlastně kreslit to, o čem asi budete společně mluvit při motivačním uvedení ( vojenská přehlídky, silnější kluk „vejtaha“, skinhead, diktátor, hrdina z akčních filmů…). Mohou to udělat v jeho rámci. Na to, zda někoho, jako byl Goliáš, znají nebo se s ním dokonce setkaly, se ovšem dětí můžete ptát také po vyprávění a rozhovor může do dotvoření obrázku vyústit.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID A GOLIÁŠ
Syndikovat obsah