Pozvání na cestu SZ2

Tři mudrci

Původ materiálu: 
Tereza Ženatá
Biblický odkaz: 
Matouš 2,1–12
10,00Kč
Obrázek lze využít jakkoliv - jako omalovánku, jako obrázek na flanelograf apod.

Jonáš - obrázky k příběhu

Původ materiálu: 
Tereza Ženatá
Biblický odkaz: 
Jonáš 1,1–4,11
10,00Kč
Jonáš - obrázky k příběhu.
Obrázky lze využít jako komix nebo jako ilustraci při vyprávění. 
Po vyprávění nebo při opakování mohou děti příběh složit, jak šly jednotlvé obrazy za sebou.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
VYPRÁVĚNÍ O JONÁŠOVI

VYPRÁVĚNÍ O JONÁŠOVI

Původ materiálu: 
Pokorný Pavel
Biblický oddíl: 
Jonáš 1,1–16
Biblický oddíl: 
Jonáš 2,1–11
Biblický oddíl: 
Jonáš 3,1–10
Biblický oddíl: 
Jonáš 4,1–11
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 103,8+11  Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
            Jon 1,1-3
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
40 Vyprávění o Jonášovi - st
Odkaz na pracovní list: 
Jonáš - obrázky k příběhu
Odkaz na píseň: 
Jonáš (BTS54)
Odkaz na píseň: 
Ozvi se, Pane můj (EZ440)
Odkaz na píseň: 
Pomoz mi, můj Pane (EZ384)

OBNOVA JERUZALÉMA

Původ materiálu: 
Pokorný Pavel
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 1,1–11
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 2,1–20
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 3,1–10
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 4,1–11
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 125:1-2  Poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.
Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
            Neh 1,1-6
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
39 Obnova Jeruzaléma
Odkaz na pracovní list: 
39 Obnova Jeruzaléma - st
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Poděkujme svému Pánu (BTS28)
Odkaz na píseň: 
Všichni, kdo skládají (EZ195)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)

NÁVRAT ZE ZAJETÍ A STAVBA CHRÁMU

Původ materiálu: 
Prejda Pavel
Biblický oddíl: 
Ezdráš 1,1–11
Biblický oddíl: 
Ezdráš 3,1–4
Biblický oddíl: 
Ezdráš 3,10–13
Biblický oddíl: 
Ezdráš 4,1–24
Biblický oddíl: 
Ezdráš 5,1–2
Biblický oddíl: 
Ezdráš 6,15–22
Biblický oddíl: 
Nehemjáš 8,1–6
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 126,3  Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se.
LITURGICKÉ ČTENÍ       
            Ezd 1,1-5
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu - st
Odkaz na pracovní list: 
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu
Odkaz na píseň: 
Prosba (Přijď již) (SV278)
Odkaz na píseň: 
Vše, co má dýchání (BTS16)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Poděkujme svému Pánu (BTS28)
Odkaz na píseň: 
Pán Bůh je síla má (EZ182)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Radujte se, bratři (SV284)
Odkaz na píseň: 
Vozíčku, ke mně let' (SV377)

JÓB

Původ materiálu: 
Greplová Světlana
Biblický oddíl: 
Jób 1,1–22
Biblický oddíl: 
Jób 2,1–13
Biblický oddíl: 
Jób 42,1–16
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 139,5-6+14  Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě.  Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
Job 1,6-12
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
37 Jób - st
Odkaz na píseň: 
Poděkujme svému Pánu (BTS28)
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Přímluvný zpěv (SV387)
Odkaz na píseň: 
De profundis (SV327)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)

ZÁCHRANA ŽIDŮ

Původ materiálu: 
Greplová Světlana
Biblický oddíl: 
Ester 5,1–5
Biblický oddíl: 
Ester 7,1–6
Biblický oddíl: 
Ester 8,7–12
Biblický oddíl: 
Ester 9,20–22
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 118:,7  Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky, spatřím pád těch, kdo mě nenávidí.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
            Est 5,1-5
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
36 Záchrana Židů
Odkaz na pracovní list: 
36 Záchrana Židů - st
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)

KRÁLOVNA ESTER

Původ materiálu: 
Prejda Pavel
Biblický oddíl: 
Ester 2,17–23
Biblický oddíl: 
Ester 3,8–11
Biblický oddíl: 
Ester 4,1–17
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 118,6  Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?
 
LITURICKÉ ČTENÍ
Est 2,2-8
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
35 Královna Ester
Odkaz na pracovní list: 
35 Královna Ester - st
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Bojujte, bojujte dál (SV17)
Odkaz na píseň: 
Přímluva (SV21)
Odkaz na píseň: 
To já ó Pane můj (SV331)

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Původ materiálu: 
Pokorný Petr
Biblický oddíl: 
Skutky 2,1–41
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 86,4-5  Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši,
neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
 
            Sk 2,1-6
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
Svd Seslání Ducha svatého
Odkaz na pracovní list: 
Svd Seslání Ducha svatého

DANIEL VE LVÍ JÁMĚ

Původ materiálu: 
Titěra Ondřej
Biblický oddíl: 
Daniel 6,1–29
 
VSTUPNÍ VERŠ
Žalm 88,2-3  Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím; kéž vstoupí moje modlitba k tobě, nakloň ucho k mému bědování!
 
LITURGICKÉ ČTENÍ
            Da 6,7-11
 
KATECHETICKÉ POZNÁMKY
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
34 Daniel ve lví jámě - st
Odkaz na pracovní list: 
34 Daniel ve lví jámě - st
Odkaz na pracovní list: 
2. přikázání - Daniel
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Daniel mezi lvy (BTS56)
Odkaz na píseň: 
Kdo ochrany Nejvyššího (EZ91)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Syndikovat obsah