Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
00 Opakování - st Pracovní list
01 Povolání Samuele Pracovní list
01 Povolání Samuele - st Pracovní list
02 Izrael ztrácí truhlu smlouvy Pracovní list
02 Izrael ztrácí truhlu smlouvy - st Pracovní list
03 Saul králem Pracovní list
03 Saul králem - st Pracovní list
04 Saulova neposlušnost a nekajícnost - st Pracovní list
04 Saulova neposlušnost a nekajícost Pracovní list
05 David pomazán za krále Pracovní list
05 David pomazán za krále - st Pracovní list
06 David a goliáš Pracovní list
06 David a Goliáš - st Pracovní list
07 Jonatan a David - st Pracovní list
07a Jónatan a David Pracovní list
08 Saul pronásleduje Davida Pracovní list
08 Saul pronásleduje Davida - st Pracovní list
09 David získává království - st Pracovní list
09 David získává království Pracovní list
10 Davidův hřích a pokání Pracovní list
10 Davidův hřích a pokání - st Pracovní list
11 David a Abšalom Pracovní list
11 David a Abšalóm - st Pracovní list
12 David znovu králem - st Pracovní list
12 David znovu králem Pracovní list
13 Salomounova moudrost a sláva Pracovní list
13 Šalomounova moudrost a sláva - st Pracovní list
14 Stavba a posvěcení chrámu Pracovní list
14 Stavba a posvěcení chrámu - st Pracovní list
15 Království se rozděluje Pracovní list
15 Království se rozděluje - st Pracovní list
16 Izrael i Juda propadají modlářství Pracovní list
16 Izrael i Juda propadají modlářství - st Pracovní list
17 Prorok Elijáš Pracovní list
17 Prorok Elijáš - st Pracovní list
18 Elijášův zápas na Karmelu Pracovní list
18 Elijášův zápas na Karmelu - st Pracovní list
19 Elijáš na Orébu Pracovní list
19 Elijáš na Orébu - st Pracovní list
20 Nábotova vinice Pracovní list
20 Nábotova vinice - st Pracovní list
21 Achabův konec Pracovní list
21 Achabův konec - st Pracovní list
22 Uzdravení Námana syrského Pracovní list
22 Uzdravení Námana syrského - st Pracovní list
23 Přemoženi syrských Pracovní list
23 Přemožení syrských - st Pracovní list
24 Pád severní říše Pracovní list
24 Pád severní říše - st Pracovní list
25 Chizkijáš -důvěra proti chvástání Pracovní list
25 Chizkijáš důvěra proti chvástání - st Pracovní list
26 Jošijáš - král reformátor Pracovní list
26 Jóšijáš král reformátor - st Pracovní list
27 Prorok Jeremjáš ohlašuje soud nad Jeruzalémem Pracovní list
27 Prorok Jeremjáš ohlašuje soud nad Jeruzalémem - st Pracovní list
28 Jeremjášovo utrpení Pracovní list
28 Jeremjášovo utrpení - st Pracovní list
29 Ezechielovo vidění Pracovní list
29 Ezechielovo vidění - st Pracovní list
30 Daniel a jeho druhové Pracovní list
30 Daniel a jeho druhové - st Pracovní list
31 Nebúkadnesarův sen Pracovní list
31 Nebůkadnesarův sen - st Pracovní list
32 Judští mládenci v ohnivé peci Pracovní list
32 Judští mládenci v ohnivé peci - st Pracovní list
33 Vidění krále Belšasara Pracovní list
33 Vidění krále Belšasara - st Pracovní list
34 Daniel ve lví jámě Pracovní list
34 Daniel ve lví jámě - st Pracovní list
35 Královna Ester Pracovní list
35 Královna Ester - st Pracovní list
36 Záchrana Židů Pracovní list
36 Záchrana Židů - st Pracovní list
37 Jób Pracovní list
37 Jób - st Pracovní list
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu Pracovní list
38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu - st Pracovní list
39 Obnova Jeruzaléma Pracovní list
39 Obnova Jeruzaléma - st Pracovní list
40 Vyprávěné o Jonášovi Pracovní list
40 Vyprávění o Jonášovi - st Pracovní list
Jonáš - obrázky k příběhu Jonáš 1,1–4,11 Pracovní list
KLANĚNÍ MUDRCŮ Matouš 2,1–23 Katechetická příprava
PROROCTVÍ O MESIÁŠI Izajáš 11,10 Katechetická příprava
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Skutky 2,1–41 Katechetická příprava
Svd Seslání Ducha svatého Pracovní list
Svd Seslání Ducha svatého Pracovní list
Tři mudrci Matouš 2,1–12 Pracovní list
V1 Proroctví o Mesiáši Pracovní list
V1 Proroctví o Mesiáši Pracovní list
V2 Klanění mudrců Pracovní list
V2 Klanění mudrců Pracovní list
V3 Zjevení na cestě do Emauz Pracovní list
V3 Zjevení na cestě do Emauz Pracovní list
POVOLÁNÍ SAMUELE 1 Samuelova 1,1–3, 1 Samuelova 1,9–28, 1 Samuelova 3,1–21 Katechetická příprava 1
IZRAEL ZTRÁCÍ TRUHLU SMLOUVY 1 Samuelova 4,1–11, 1 Samuelova 5,1–4, 1 Samuelova 5,11, 1 Samuelova 7,1–15 Katechetická příprava 2
SAUL KRÁLEM 1 Samuelova 8,1–21, 1 Samuelova 10,17–27, 1 Samuelova 11,1–15, 1 Samuelova 12,13–25 Katechetická příprava 3
SAULOVA NEPOSLUŠNOST A NEKAJÍCNOST 1 Samuelova 13,1–14, 1 Samuelova 15,1–35 Katechetická příprava 4
DAVID POMAZÁN ZA KRÁLE 1 Samuelova 16,1–25 Katechetická příprava 5
DAVID A GOLIÁŠ 1 Samuelova 17,1–54 Katechetická příprava 6
JÓNATAN A DAVID 1 Samuelova 18,1–9, 1 Samuelova 19,1–18, 1 Samuelova 20,1–42 Katechetická příprava 7
SAUL PRONÁSLEDUJE DAVIDA 1 Samuelova 22,1–5, 1 Samuelova 24,1–23, 1 Samuelova 26,1–25 Katechetická příprava 8
DAVID ZÍSKÁVÁ KRÁLOVSTVÍ 2 Samuelova 1,1–16, 2 Samuelova 2,1–7, 2 Samuelova 5,1–10, 2 Samuelova 6,1–5, 2 Samuelova 6,14–19 Katechetická příprava 9
DAVIDŮV HŘÍCH A POKÁNÍ 2 Samuelova 11,1–27, 2 Samuelova 12,1–14 Katechetická příprava 10
DAVID A ABŠALÓM 2 Samuelova 15,1–18, 2 Samuelova 15,30, 2 Samuelova 16,5–15 Katechetická příprava 11
DAVID ZNOVU KRÁLEM 2 Samuelova 18,1–17 Katechetická příprava 12
DAVID ZNOVU KRÁLEM 2 Samuelova 18,1–17, 2 Samuelova 19,1–9 Katechetická příprava 12
ŠALOMOUNOVA MOUDROST A SLÁVA 1 Královská 2,1–4, 1 Královská 3,1–28, 1 Královská 10,1–29 Katechetická příprava 13
STAVBA A POSVĚCENÍ CHRÁMU 1 Královská 6,1–14, 1 Královská 8,1–61 Katechetická příprava 14
KRÁLOVSTVÍ SE ROZDĚLUJE 1 Královská 11,1–13, 1 Královská 12,1–24 Katechetická příprava 15
IZRAEL A JUDA PROPADAJÍ MODLÁŘSTVÍ 1 Královská 12,26–33, 1 Královská 14,21–31, 1 Královská 15,1–6 Katechetická příprava 16
PROROK ELIÁŠ 1 Královská 16,29–34, 1 Královská 17,1–24 Katechetická příprava 17
ELIJÁŠŮV ZÁPAS NA KARMELU 1 Královská 18,1–46 Katechetická příprava 18
ELIJÁŠ NA CHORÉBU 1 Královská 19,1–21 Katechetická příprava 19
NÁBOTOVA VINICE 1 Královská 21,1–29 Katechetická příprava 20
ACHABŮV KONEC 1 Královská 22,1–38 Katechetická příprava 21
UZDRAVENÍ NAAMÁNA SYRSKÉHO 2 Královská 5,1–19 Katechetická příprava 22
PŘEMOŽENI ARAMEJCŮ (SYRSKÝCH) 2 Královská 6,8–23 Katechetická příprava 23
PÁD SEVERNÍ ŘÍŠE Izajáš 5,1–7, 2 Královská 16,1–33 Katechetická příprava 24
CHIZKIJÁŠ-DŮVĚRA PROTI CHVÁSTÁNÍ 2 Královská 18,13–37, 2 Královská 19,1–37 Katechetická příprava 25
JÓŠIJÁŠ - KRÁL REFORMÁTOR 2 Královská 22,1–20 Katechetická příprava 26
PROROK JEREMJÁŠ OHLAŠUJE SOUD Jeremjáš 36,1–32 Katechetická příprava 27
JEREMJÁŠOVO UTRPENÍ Jeremjáš 37,1–21, Jeremjáš 38,1–28 Katechetická příprava 28
EZECHIELOVO VIDĚNÍ Ezechiel 37,1–14 Katechetická příprava 29
DANIEL A JEHO DRUHOVÉ Daniel 1,1–21 Katechetická příprava 30
NEBÚKADNESARŮV SEN Daniel 2,1–49 Katechetická příprava 31
JUDŠTÍ MLÁDENCI V OHNIVÉ PECI Daniel 3,1–30 Katechetická příprava 32
VIDĚNÍ KRÁLE BELŠASARA Daniel 5,1–30 Katechetická příprava 33
DANIEL VE LVÍ JÁMĚ Daniel 6,1–29 Katechetická příprava 34
KRÁLOVNA ESTER Ester 2,17–23, Ester 3,8–11, Ester 4,1–17 Katechetická příprava 35
ZÁCHRANA ŽIDŮ Ester 5,1–5, Ester 7,1–6, Ester 8,7–12, Ester 9,20–22 Katechetická příprava 36
JÓB Jób 1,1–22, Jób 2,1–13, Jób 42,1–16 Katechetická příprava 37
NÁVRAT ZE ZAJETÍ A STAVBA CHRÁMU Ezdráš 1,1–11, Ezdráš 3,1–4, Ezdráš 3,10–13, Ezdráš 4,1–24, Ezdráš 5,1–2, Ezdráš 6,15–22, Nehemjáš 8,1–6 Katechetická příprava 38
OBNOVA JERUZALÉMA Nehemjáš 1,1–11, Nehemjáš 2,1–20, Nehemjáš 3,1–10, Nehemjáš 4,1–11 Katechetická příprava 39
VYPRÁVĚNÍ O JONÁŠOVI Jonáš 1,1–16, Jonáš 2,1–11, Jonáš 3,1–10, Jonáš 4,1–11 Katechetická příprava 40