Programy k setkáním

Nadpis Biblický odkaz Typ programu
Kristus IX. (Tolik různých pohledů) Interaktivní program, Příručka Na lovu perly, Tématický program, Úvaha pro biblický program
Kristus VIII. (Smlouva a smíření) Interaktivní program, Příručka Na lovu perly, Tématický program, Úvaha pro biblický program
Kristus VII. (Oběť ) Interaktivní program, Příručka Na lovu perly, Tématický program, Úvaha pro biblický program
Kristus VI. (Bezprostřední důvody Ježíšovy popravy ) Interaktivní program, Příručka Na lovu perly, Tématický program, Úvaha pro biblický program
Kristus V. (Proč zrovna kříž?) Interaktivní program, Příručka Na lovu perly, Tématický program, Úvaha pro biblický program
Kristus IV. (Bůh sestupující ) Filipským 2,6–11 Biblický program, Interaktivní program, Příručka Na lovu perly, Úvaha pro biblický program
Kristus III. (Kým je Ježíš?) Jan 1,1–14 Biblický program, Interaktivní program, Příručka Na lovu perly, Úvaha pro biblický program
Kristus II. (Jen učitel?) Marek 4,35–41 Biblický program, Interaktivní program, Příručka Na lovu perly, Úvaha pro biblický program
Kristus I. (Učitel Ježíš?) Marek 1,1–34 Biblický program, Interaktivní program, Příručka Na lovu perly, Úvaha pro biblický program
Mít anebo být II. (Chci, abys byl...) Interaktivní program, Podklad pro tematický program, Příručka Na lovu perly
Mít anebo být I. (Vše co mám, Pán mi dal) Interaktivní program, Podklad pro tematický program, Příručka Na lovu perly
Milosrdný samaritán Lukáš 10,25–37 Biblický program, Interaktivní program, Příručka Na lovu perly
Farao a Mojžíš aneb král a prorok Exodus 5,1–21 Biblický program, Interaktivní program, Příručka Na lovu perly
Rozhodnutí pro Hospodina Jozue 24,15–24 Biblický program, Interaktivní program, Příručka Na lovu perly
O vztazích Lukáš 22,54–62 Biblický program, Interaktivní program, Příručka Na lovu perly
Největší přikázání Marek 12,28–34 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Talár (soubor textů) Podklad pro tematický program
Vzkříšení Marek 12,18–27 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Spor o Ježíšovu pavomoc Marek 11,27–33 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Neděle (soubor textů) Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program