Podklad pro tematický program

Téma: nemoc, umírání a smrt

Program z příručky Na lovu perly
 
 
Využití knihy: ERIC-EMMANUEL SCHMITT: OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ     (Garamond, Praha 2006)
(Je zde popsáno více možností, jak s knihou pracovat, vyberte jednu z nich nebo se k tématu vraťte několikrát)
 
Pracovní listy jsou ke stažení na http://www.semcr.cz/na-lovu-perly/prilohy.html
  
Číst dál »
Přiložený soubor: 
Autor: 
Lenka Ridzoňová
Rok vzniku: 
2019

Zacheus

Program z příručky Na lovu perly
 
 
Přečtěte biblický příběh (Lk 19,1-10)
 
Poté si každý vytáhne papír, na kterém bude napsáno, za koho a komu bude o tom, co se stalo, psát.
 
Role:
Zacheus – píše o tom, co se mu stalo, dopis své matce...
 
Soused – vypráví svému příteli z jiného města, co se stalo v Jerichu....
 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 19,1–10
Autor: 
Lenka Ridzoňová
Rok vzniku: 
2019

Mít anebo být II. (Chci, abys byl...)

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Program nelze použít bez předchozí přípravy a zpracování konkrétních aktivit dle následujících poznámek.

Číst dál »
Autor: 
Rut Kučerová
Rok vzniku: 
2019

Mít anebo být I. (Vše co mám, Pán mi dal)

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Nahý a bosý jsem se na svět narodil,

Číst dál »
Autor: 
Rut Kučerová
Rok vzniku: 
2019

Talár (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2005
JAK SE ŠIJE TALÁR
rozhovor s Noemi Batlovou
Marie Medková
 
Noemi Batlová žije v Olomouci a od roku
1999 šije taláry pro faráře a farářky
Českobratrské církve evangelické.
Jak jste se dostala k šití talárů? Je šití
vaše profese nebo koníček?
Před několika lety jsem hledala práci, Číst dál »
Autor: 
Batlova, Noemi
Autor: 
Chmelík, Emanuel
Autor: 
Sedláčková, Marta
Autor: 
Horrnová, Uffa
Rok vzniku: 
2005

Neděle (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2005
JE ČAS BÝT SÁM A JE ČAS POTKAT LIDI
Jan Skála
Connecting people. Tak se to nosí a je to
hezké. Potkávat lidi, komunikovat s nimi,
držet se kolem ramen, překlenovat
vzdálenosti, stavět mosty snad i napříč
kontinenty, utvářet společenství –
zkrátka spojovat. Leč musím upozornit, Číst dál »
Autor: 
Skála, Jan
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Ferjenčiková, Olga
Rok vzniku: 
2005

Společenství jako komunita

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2005
 
Rozhovor s ThLic. Mgr. Michaelem Martinkem
Ptali se Marie Medková a Tomáš Groll
 
Michael Martinek v současné době vede
církevní vyšší sociálně pedagogickou
a teologickou školu Jabok v Praze, kde
žije v tříčlenné komunitě. Je řeholníkem
salesiánské kongregace římskokatolické Číst dál »
Autor: 
Junová, Miriam
Autor: 
Martinek, Michael
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
anketa
Autor: 
Popelová, Alena
Rok vzniku: 
2005

Politická angažovanost (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2005
POLITICKÉ ANGAŽMÁ

Rozhovor s Petrem Šilarem Filip Keller
Petr Šilar, zemědělský inženýr, byl starostou
Letohradu (1990 — 2000), od
roku 2000 je členem rady Pardubického
kraje. Je členem letohradského sboru
ČCE, kde byl v letech 86 - 96 kurátorem.
11 let jste dělal starostu. Teď jste byl
podruhé zvolen do rady zastupitelstva.

Číst dál »
Autor: 
Groll, Tomáš
Autor: 
Šilar, Petr
Autor: 
Fendrych, Martin
Autor: 
Máca, Vojta
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2005

Píseň v kostele (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2005
Je libo žalm?
Keřkovský, Jan
Zpívejte Hospodinu píseň novou, volával
náš farář na začátku bohoslužeb a pak
jsme zpívali první píseň: obvykle to byl
hit tak ze šestnáctého, sedmnáctého
století. Naše songy mají trochu po sezóně, Číst dál »
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Moravetz, Ladislav
Autor: 
Máca, Vojta
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2005

Pracuji, pomohám, na peníze nekoukám (soubor textů)

Otištno z časopisu Bratrstvo 9/2004
Vššechno má své místo a svůj čas
Filip Keller, farář pro mládež, ČCE
Jsou lidé, kteří dělají spoustu věcí nezišštně, tj. nic za to
nechtějí. Jsou lidé, kteří se mohou roztrhnout, pro druhé.
Někdy se posléze rozpoltí; zhroutí, chcete-li. Jsou jiní, kteří Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 9,17–18
Biblický odkaz: 
Matouš 10,8
Autor: 
Keller, Filip
Autor: 
Kitta, Michal
Autor: 
Lapáček, Míla
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2004
Syndikovat obsah