Téma: nemoc, umírání a smrt

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Využití knihy: ERIC-EMMANUEL SCHMITT: OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ     (Garamond, Praha 2006)

(Je zde popsáno více možností, jak s knihou pracovat, vyberte jednu z nich nebo se k tématu vraťte několikrát)

 

Pracovní listy jsou ke stažení na http://www.semcr.cz/na-lovu-perly/prilohy.html

  

Přiložený soubor

Autor

Lenka Ridzoňová

Rok vzniku

Zacheus

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Přečtěte biblický příběh (Lk 19,1-10)

 

Poté si každý vytáhne papír, na kterém bude napsáno, za koho a komu bude o tom, co se stalo, psát.

 

Role:

Zacheus – píše o tom, co se mu stalo, dopis své matce...

 

Soused – vypráví svému příteli z jiného města, co se stalo v Jerichu....

 

Autor

Lenka Ridzoňová

Rok vzniku

Talár (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2005

JAK SE ŠIJE TALÁR
rozhovor s Noemi Batlovou

Marie Medková

 

Noemi Batlová žije v Olomouci a od roku
1999 šije taláry pro faráře a farářky
Českobratrské církve evangelické.
Jak jste se dostala k šití talárů? Je šití
vaše profese nebo koníček?
Před několika lety jsem hledala práci,

Autor

Batlova, Noemi

Chmelík, Emanuel

Sedláčková, Marta

Horrnová, Uffa

Rok vzniku

Neděle (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2005

JE ČAS BÝT SÁM A JE ČAS POTKAT LIDI

Jan Skála

Connecting people. Tak se to nosí a je to
hezké. Potkávat lidi, komunikovat s nimi,
držet se kolem ramen, překlenovat
vzdálenosti, stavět mosty snad i napříč
kontinenty, utvářet společenství –
zkrátka spojovat. Leč musím upozornit,

Autor

Skála, Jan

Keřkovský, Jan

Ferjenčiková, Olga

Rok vzniku

Společenství jako komunita

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2005

 

Rozhovor s ThLic. Mgr. Michaelem Martinkem
Ptali se Marie Medková a Tomáš Groll

 

Michael Martinek v současné době vede
církevní vyšší sociálně pedagogickou
a teologickou školu Jabok v Praze, kde
žije v tříčlenné komunitě. Je řeholníkem
salesiánské kongregace římskokatolické

Autor

Junová, Miriam

Martinek, Michael

Jun, Pavel

anketa

Popelová, Alena

Rok vzniku

Politická angažovanost (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2005

POLITICKÉ ANGAŽMÁ

Rozhovor s Petrem Šilarem Filip Keller
Petr Šilar, zemědělský inženýr, byl starostou
Letohradu (1990 — 2000), od
roku 2000 je členem rady Pardubického
kraje. Je členem letohradského sboru
ČCE, kde byl v letech 86 - 96 kurátorem.
11 let jste dělal starostu. Teď jste byl
podruhé zvolen do rady zastupitelstva.

Autor

Groll, Tomáš

Šilar, Petr

Fendrych, Martin

Máca, Vojta

anketa

Rok vzniku

Píseň v kostele (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2005

Je libo žalm?

Keřkovský, Jan

Zpívejte Hospodinu píseň novou, volával
náš farář na začátku bohoslužeb a pak
jsme zpívali první píseň: obvykle to byl
hit tak ze šestnáctého, sedmnáctého
století. Naše songy mají trochu po sezóně,

Autor

Keřkovský, Jan

Moravetz, Ladislav

Máca, Vojta

anketa

Rok vzniku

Pracuji, pomohám, na peníze nekoukám (soubor textů)

Otištno z časopisu Bratrstvo 9/2004

Vššechno má své místo a svůj čas
Filip Keller, farář pro mládež, ČCE
Jsou lidé, kteří dělají spoustu věcí nezišštně, tj. nic za to
nechtějí. Jsou lidé, kteří se mohou roztrhnout, pro druhé.
Někdy se posléze rozpoltí; zhroutí, chcete-li. Jsou jiní, kteří

Autor

Keller, Filip

Kitta, Michal

Lapáček, Míla

anketa

Rok vzniku