Programy k setkáním

Nadpis Biblický odkaz Typ programu
Ale zbav nás od zlého Pobožnost, Úvaha pro biblický program
A neuveď nás v pokušení Matouš 6,13 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Odpusť nám naše viny Matouš 6,12 Biblický program, Úvaha pro biblický program
Hry pro mládež Podklad pro tematický program
Na východ od ráje - dobro a zlo (soubor textů) Podklad pro tematický program
Chléb náš vezdejší dej nám dnes Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Buď vůle tvá Matouš 6,10 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Beránek (soubor textů)
1 Korintským 1,18
Exodus 12
Židům 9,28
Podklad pro tematický program
Přijď králoství tvé Matouš 6,10 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Zločin a trest (soubor textů) Podklad pro tematický program
Posvět se jméno tvé Matouš 6,9 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Rasismus - romové, cikáni (soubor textů) Podklad pro tematický program
Otče náš, jenž jsi na nebesích Matouš 6,9 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
V Betléma v Betlémě srdce Lukáš 2,11 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Hudba (soubor textů) Podklad pro tematický program
Další rundu? Efezským 5,18–20 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Přehánět a šokovat (soubor textů) Podklad pro tematický program
A kopal a kopal... Genesis 26,15–25 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Boží odmlčení 1 Samuelova 28,4–6 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Nuda? (soubor textů) Podklad pro tematický program