Tématický program

Štědrost

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2003
Co o tom
čteme v Bibli

Aleš Mostecký

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 1
Biblický odkaz: 
2 Korintským 8–9
Biblický odkaz: 
Kazatel 11,1
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
Titěra, Samuel
Autor: 
anketa
Autor: 
Macek, Ondřej
Rok vzniku: 
2003

Poznej svá obdarování... Co je na povrchu a co je uvnitř...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2010
List vedoucího
Pomůcky: pracovní list, tužka, přehrávač dvd, dvě připravené skladby, bible Lk 19, 11-27
Časová náročnost: 45 min.
Cíl aktivity: poznat svoje kladné stránky, získat /pouze kladnou/ zpětnou vazbu od druhých,
uvědomit si možnosti , jak své kladné stránky /obdarování – hřivny/ využít a proč Číst dál »
Přiložený soubor: 
Autor: 
Klimeš, Jiří
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2010

Být tu pro druhé ... postavit se zlu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2010
  
Smysl života – být tu pro druhé
List vedoucího

Pomůcky

Pomůcky: Papír, propiska, barevná pastelka

Uvedení do tématu
Může jednotlivec ovlivnit běh světa?

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 12,1–7
Přiložený soubor: 
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2010

Naše sny a vize - I Have a dream

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2010
  
I HAVE A DREAM v duchu SOR R. Žárský

Pomůcky: list pro vedoucího, pracovní listy, Bible, pisátka

Úvod do tématu

Číst dál »
Přiložený soubor: 
Autor: 
Žárský, Radim
Rok vzniku: 
2010

Hledání smyslu života... Albert Schweitzer

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2010
  
HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

Pomůcky: Bible, pracovní listy, psací potřeby, kniha „Bible trošku jinak“ (s. 16-17)

Časová náročnost: 1 hodina

Úvod do tématu:

Číst dál »
Přiložený soubor: 
Autor: 
Freitinger, Dan
Rok vzniku: 
2010

Odložit uspokojení? ... Stát se hrdinou?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
ODLOŽIT USPOKOJENÍ?
  
Odložit uspokojení? Zapřít sám sebe? – Jen to ne! Anebo přece?

Pomůcky: list pro vedoucího, pracovní listy, Bible, psací potřeby.
Časová náročnost: 1-1,5 hodiny

Úvod:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 16,24–26
Přiložený soubor: 
Autor: 
Chroustová, Hana
Rok vzniku: 
2010

Člověk je tvor, který hledá smysl... Obrácení Saulovo

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2010
 
ČLOVĚK JE TVOR, KTERÝ HLEDÁ SMYSL
  
Člověk je tvor, který hledá smysl

Úvod do tématu

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Skutky 7,58–8,3
Biblický odkaz: 
Skutky 9,1–20
Přiložený soubor: 
Autor: 
Vymětal, Mikuláš
Rok vzniku: 
2010

Můžeš změnit svět... já ...Můžeš změnit svět... Vstup do světa

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2010
Můžeš změnit svět... Já
    
List pro vedoucího
Pomůcky: pracovní listy; vícebarevné psací potřeby; Bible (Lk 19,1-10)
Časová náročnost: 1 hodina

Uvedení do tématu: Otázka: Kde bys začal, kdyby ti někdo dal za úkol změnit svět? (o otázce lze chvíli mluvit, ale může být jen řečnická)

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 19,1–10
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2010

Můžeš změnit svět... život je kniha... příběh mého života

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2010
    
List vedoucího
Chci, aby mým životem vznikla dobrá kniha
Pomůcky: pracovní listy; tužky tří barev; Bible
Cíl: Paralela života druhého (Rút) a mého. Hledání souvislostí. Pohled do vlastní budoucnosti.
Časová náročnost: 1-1,5 hodiny Číst dál »
Biblický odkaz: 
Rút 0
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2010

Učit se naději a víře... Můžete změnit svět

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2010
 
Učit se naději a víře
Přiložený soubor: 
Autor: 
Junová, Anna
Autor: 
Richterová, Miriam
Rok vzniku: 
2010
Syndikovat obsah