Pobožnost

Zavři oči, otevři mysl

Program z příručky Na lovu perly
 
 
večerní pobožnost
 
Klidná, meditativní večerní pobožnost, která zve k otevření smyslů a setkání s Bohem. V průběhu pobožnosti pomocí oleje, many, pírka a sluchové koláže oslovíme a otevřeme jednotlivé smysly a vystavíme je Božímu působení.
Číst dál »
Autor: 
Michal Šourek
Rok vzniku: 
2019

Tvé břímě mé jsou hříchy

 Program z příručky Na lovu perly
 
 
(pobožnost pro postní dobu)
 
Poznámky
Před pobožností připravíme kříž a symboly, které připevňujeme na kříž (nápis INRI, trnová koruna, obraz kohouta, kus látky, hřeb). Symboly rozdáme před začátkem účastníkům, kteří je na vyzvání připevní na kříž. Pokud sedíme v kruhu, můžeme kříž položit na zem doprostřed.
Číst dál »
Autor: 
Michal Šourek
Rok vzniku: 
2019

Blahoslavenství

Program z příručky Na lovu perly
 
 
Poznámky
Pobožnost věnovaná Ježíšovým blahoslavenstvím. Kombinuje skeč, čtení textu a přemýšlení nad ním a (jako možnost) impuls k textu.
Skeč: je dobré skeč dopředu nacvičit. Protože ale herci sedí za stolem, je možné mít – jako pomoc - scénář na stole, popř. v Bibli. Protože skeč pracuje se slovními hříčkami, je nutné pečlivě a zřetelně artikulovat.
Biblický odkaz: 
Matouš 5,1–10
Autor: 
Michal Šourek
Rok vzniku: 
2019

Postní pobožnost Samařanka u studny

Program z příručky Na lovu perly
 
 
Pomůcky:Velká mísa (dá se symbolicky použít křtitelnice), džbán s vodou, různé kameny v košíku, plovoucí svíčky.
 
Téma ŽÍZEŇ: Postní setkání, kdy si uvědomíme, co znamená žízeň a po čem ve svých životech sami žízníme, pomůže nám k tomu příběh z Janova evangelia Samařanky u studny.
Číst dál »
Autor: 
Ludmila Míchalová Mikšíková
Rok vzniku: 
2019

Modlitební dopis Bohu

 
 
 
 
Pomůcky: Osnova
 
Počet lidí:2-10
 
Prostředí: tiché klidné místo, do pozadí může hrát nějaké uklidňující hudba
 
Délka: minimálně 20 min, lze upravit podle potřeby skupiny
 
Číst dál »
Přiložený soubor: 
Autor: 
Karel Müller
Rok vzniku: 
2019

Modlitba všemi smysly

Program z příručky Na lovu perly
 
 
Pomůcky:přehrávač hudby, šmirgl papír, plyšák, papíry, fixy, čokoláda, citron, vonná svíčka/kadidlo
 
Max 15 lidí, celou dobu do podkresu písně z Taizé, tiché nerušené místo, slabší osvětlení, věkově není třeba omezovat
Úvod
Číst dál »
Autor: 
Karel Müller
Rok vzniku: 
2019

Největší přikázání

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2005
Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor, a shledal, že jim
dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl:
„První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 12,28–34
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

Vzkříšení

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2005
 
A přišli k němu saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho: „Mistře, Mojžíš
nám ustanovil: ‚Zemře-li něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní
ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ Bylo sedm bratří. Oženil se první Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 12,18–27
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

Spor o Ježíšovu pavomoc

Otištěno z časopisu 6/2005
Biblický odkaz: 
Marek 11,27–33
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

Daň císaři

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2005
Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli:
„Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš; ty přece nebereš ohled
na postavení člověka, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň
císaři, nebo ne? Máme dávat, nebo nemáme?“ On však prohlédl jejich úskok a řekl Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 12,13–17
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005
Syndikovat obsah