Pobožnost

Největší přikázání

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2005
Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor, a shledal, že jim
dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl:
„První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 12,28–34
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

Vzkříšení

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2005
 
A přišli k němu saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho: „Mistře, Mojžíš
nám ustanovil: ‚Zemře-li něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní
ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ Bylo sedm bratří. Oženil se první Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 12,18–27
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

Spor o Ježíšovu pavomoc

Otištěno z časopisu 6/2005
Biblický odkaz: 
Marek 11,27–33
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

Daň císaři

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2005
Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli:
„Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš; ty přece nebereš ohled
na postavení člověka, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň
císaři, nebo ne? Máme dávat, nebo nemáme?“ On však prohlédl jejich úskok a řekl Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 12,13–17
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

Zlí vinaři

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2005

Biblický odkaz: 
Marek 12,1–12
Biblický odkaz: 
Římanům 11,28
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

Podobenství o hořčičném zrnu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2005
Také řekl: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme?
Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna semena
na zemi; ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak veliké
větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu.“ Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 4,30–34
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

O zasetém semenu

Otištěno  z časopisu Bratrstvo 4/2005
 
Ježíš: „Říkám vám, že Bůh kraluje. I v tom
našem světě. I dneska.“
Učedník: „Ale, Mistře, já se nemůžu
zbavit dojmu, že to nebude tak úplně
pravda. Přicházejí zprávy o mnohých neštěstích
a válkách. To mi nějak nejde dohromady
s tím, že by Bůh, ten dobrotivý Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 4,21–25
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

Světlo určné na svícen

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2005
Jednou jsme to na schůzce mládeže zkoušeli.
Zhasli jsme v místnosti a zapálili
svíčku na svícínku. Bylo to příjemné na
pohled, jak tam tak hořela a prosvěcovala
tmu, tak jemně a zároveň teple. A pak
jsme svícen i se svíčkou přiklopili hrncem.
A byla tma. Studená, divná, zbytečná
tma. To kvůli tomu hloupému nápadu Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 4,21–25
Biblický odkaz: 
Jan 1,9
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

Výklad podobenství o rozsévači

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2005
 
„Svět je jeden veliký otazník.“ A mám za
to, že o Bibli, víře, o Bohu – „o rozsévači
a zrnu“ – to platí zrovna tak. Již jako
nejmenší děti jsme byli všichni „filosofy“,
kteří chtějí znát, co znamená každé
tajemství či podobenství, jak jsme je
nacházeli ve věcech kolem sebe. Tuto Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 4,13–20
Autor: 
Kováč, Ondřej
Rok vzniku: 
2005

O rozsévači

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2005
 
Kolikrát si člověk posteskne, jak málo lidí
pozná onu úžasnou sílu, která je uložena
ve víře. Jak málo z těch, kdo se setkali
s křesťanstvím, pochopí důležitost vztahu
k Bohu. O kolik dobrého se ochuzují.
Třeba ti sympatičtí chlápci, s nimiž jsme
debatovali před měsícem do noci v podniku
za rohem. Škoda, že se nepřišli do Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 4,1–9
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005
Syndikovat obsah