Velikonoce

Velikonoční příběh

Knížečka s velikonočním příběhem. Lze vytisknout, vybarvit a složit.
Autorka Ivana Danielková
Autor: 
Ivana Danielková
Rok vzniku: 
2017
Přiložený soubor: 

Dobrý pastýř

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Jan 10,1–18
Datum přípravy: 
Ne, 19/04/2015

Téma

Ježíš jako pastýř stojí v čele svého lidu, má o své ovečky zájem a péči, chrání je i hledá. Jeho lásku a péči nezastaví ani smrt. On neuteče a neopustí své věrné. Lze se k němu připojit a jít s ním na jeho cestě. On ukazuje směr. Kdo jde za ním, dveřmi, které on do života otevírá, ten bude žít život naplněný a bohatý. Jeho otevřené přijetí se týká všech, daleko přes hranice našich vlastních lidských představ.

Cesta do Emauz

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,13–35
Biblický oddíl: 
Izajáš 38,17
Biblický oddíl: 
Žalmy 71,20
Biblický oddíl: 
Žalmy 126
Biblický oddíl: 
Matouš 13
Datum přípravy: 
Po, 06/04/2015

Téma

Vzkříšení

Cíle

  • Děti se rozpomínají, co vědí o Pánu Bohu.
  • Děti se dozvědí, že je tu vzkříšený přítomen jinak; že mít informace o prázdném hrobě nestačí; že Ježíš mění naše kroky; že do sebe zahleděný smutek může změnit v radost.

Pro učitele

Poznámky k příběhu

(Spolehlivé najdete na webu Katecheze — http://goo.gl/hA1xk7.)

Odkaz na pracovní list: 
V3 Zjevení na cestě do Emauz
Odkaz na pracovní list: 
V3 Zjevení na cestě do Emauz
Odkaz na pracovní list: 
40 Zjevení na cestě do Emauz

Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Jan 20,19–29
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,1–12
Biblický oddíl: 
Marek 16,1–8
Datum přípravy: 
Ne, 05/04/2015

Téma

Setkání se vzkříšeným Ježíšem mění lidské životy.

Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Marek 15,21
Biblický oddíl: 
Matouš 27,54
Biblický oddíl: 
Marek 15,45
Biblický oddíl: 
Lukáš 23,47
Datum přípravy: 
Pá, 03/04/2015

Téma

Ježíšova poprava a její svědci.

Petrovo zapření

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 18,15–27
Biblický oddíl: 
Matouš 26,69–75
Biblický oddíl: 
Marek 14,60–72
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,54–62

Téma

  • Ani Petr (Skála) nedokázal zůstat věrný.
    Ale díky odpuštění se před ním otevírá cesta dál.
  • Ježíše opouštějí i jeho nejbližší.

Cíle

  • Děti si uvědomí, že Ježíš zůstal sám, ani Petr (Skála) neměl odvahu se k němu přiznat. Ale taky děti uslyší o odpuštění a možném novém začátku.
  • Obrázek kohouta vyzývá k bdělosti a upozorňuje, že (ani my) nejsme silní.
  • Děti uvažují, v jakých situacích je těžké zůstat věrný, zastat se druhého.

Zatčení a soud

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,47–54
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,63–71
Biblický oddíl: 
Lukáš 23,1–25

Téma

Ježíšova cesta je cestou věrnosti v utrpení.

Úloha Velikonoční? Vítězství nesmtelného života. Co ukřižovat a co vzkřísit k novému životu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2008
 
   Úloha Velikonoční? Vítěztví nesmrtelného života.
Vybráno z ročníku 1924, kdy v Bratrstvu vycházely přílohy pro práci s mládeží (Příloha biblických studií ve sdruženích Č.B.M.E.).

Mk 16 (srovnej: Mt 28, 1, Lk 24,1)

Úvod pro vůdce:
Úkolem studie jest:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 16
Přiložený soubor: 
Autor: 
Keller, Filip
Rok vzniku: 
2008

Kdo jsi, Jidáši?

Otištěno v časopise Bratrstvo 3/2006.
Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším a řekl: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Ale oni odpověděli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“ A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se. Mt 27,3-5 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 27,3–5
Biblický odkaz: 
Jan 6,60–71
Biblický odkaz: 
Marek 14,10–11
Biblický odkaz: 
Jan 13,1–20
Biblický odkaz: 
Skutky 1,16–20
Autor: 
Halamová, Markéta
Rok vzniku: 
2006
Syndikovat obsah