Křížová cesta (nejen) pro rodiny s dětmi

Autor

Jaroslav F. Pechar
Pavlína Kroužková

Křížová cesta se dá zalaminovat a vyvěsit ideálně v pěkné přírodě v okolí sboru. Je určena především pro rodiny s dětmi, přidat se však může každý včetně náhodných kolemjdoucích.

Kdo by chtěl křížovou cestu uspořádat v rámci svého sboru, ať si stáhne materiály ve formátu .pub z googledisku a upraví do vlastní podoby v MS Publisher, nebo napíše na paja.krouzkova6@gmail.com - ráda s tím pomohu. 

Rok vzniku

Velikonoční příběh

Autor

Ivana Danielková

Knížečka s velikonočním příběhem. Lze vytisknout, vybarvit a složit.

Autorka Ivana Danielková

Rok vzniku

Přiložený soubor

Dobrý pastýř

Původ materiálu

Marta Židková

Datum přípravy

Téma

Ježíš jako pastýř stojí v čele svého lidu, má o své ovečky zájem a péči, chrání je i hledá. Jeho lásku a péči nezastaví ani smrt. On neuteče a neopustí své věrné. Lze se k němu připojit a jít s ním na jeho cestě. On ukazuje směr. Kdo jde za ním, dveřmi, které on do života otevírá, ten bude žít život naplněný a bohatý. Jeho otevřené přijetí se týká všech, daleko přes hranice našich vlastních lidských představ.

Cesta do Emauz

Původ materiálu

Ondřej Macek

Datum přípravy

Téma

Vzkříšení

Cíle

  • Děti se rozpomínají, co vědí o Pánu Bohu.
  • Děti se dozvědí, že je tu vzkříšený přítomen jinak; že mít informace o prázdném hrobě nestačí; že Ježíš mění naše kroky; že do sebe zahleděný smutek může změnit v radost.

Pro učitele

Poznámky k příběhu

(Spolehlivé najdete na webu Katecheze — http://goo.gl/hA1xk7.)

Petrovo zapření

Původ materiálu

Lenka Ridzoňová

Téma

  • Ani Petr (Skála) nedokázal zůstat věrný.
    Ale díky odpuštění se před ním otevírá cesta dál.
  • Ježíše opouštějí i jeho nejbližší.

Cíle

  • Děti si uvědomí, že Ježíš zůstal sám, ani Petr (Skála) neměl odvahu se k němu přiznat. Ale taky děti uslyší o odpuštění a možném novém začátku.
  • Obrázek kohouta vyzývá k bdělosti a upozorňuje, že (ani my) nejsme silní.
  • Děti uvažují, v jakých situacích je těžké zůstat věrný, zastat se druhého.