Velikonoce

Křížová cesta (nejen) pro rodiny s dětmi

Křížová cesta se dá zalaminovat a vyvěsit ideálně v pěkné přírodě v okolí sboru. Je určena především pro rodiny s dětmi, přidat se však může každý včetně náhodných kolemjdoucích.
Kdo by chtěl křížovou cestu uspořádat v rámci svého sboru, ať si stáhne materiály ve formátu .pub z googledisku a upraví do vlastní podoby v MS Publisher, nebo napíše na paja.krouzkova6@gmail.com - ráda s tím pomohu. 
Autor: 
Jaroslav F. Pechar
Autor: 
Pavlína Kroužková
Rok vzniku: 
2021
Biblický odkaz: 
Matouš 26,30–27,66
Biblický odkaz: 
Marek 14,26–15,47
Biblický odkaz: 
Lukáš 22,39–23,56
Biblický odkaz: 
Jan 17,1–20,18

Kristus IX. (Tolik různých pohledů)

Program z příručky Na lovu perly

Číst dál »
Autor: 
Daniel Matějka
Rok vzniku: 
2019

Velikonoční příběh

Knížečka s velikonočním příběhem. Lze vytisknout, vybarvit a složit.
Autorka Ivana Danielková
Autor: 
Ivana Danielková
Rok vzniku: 
2017
Přiložený soubor: 

Dobrý pastýř

Původ materiálu: 
Marta Židková
Biblický oddíl: 
Jan 10,1–18
Datum přípravy: 
Ne, 18/04/2021

Téma

Ježíš jako pastýř stojí v čele svého lidu, má o své ovečky zájem a péči, chrání je i hledá. Jeho lásku a péči nezastaví ani smrt. On neuteče a neopustí své věrné. Lze se k němu připojit a jít s ním na jeho cestě. On ukazuje směr. Kdo jde za ním, dveřmi, které on do života otevírá, ten bude žít život naplněný a bohatý. Jeho otevřené přijetí se týká všech, daleko přes hranice našich vlastních lidských představ.

Cesta do Emauz

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,13–35
Biblický oddíl: 
Izajáš 38,17
Biblický oddíl: 
Žalmy 71,20
Biblický oddíl: 
Žalmy 126
Biblický oddíl: 
Matouš 13
Datum přípravy: 
Po, 05/04/2021

Téma

Vzkříšení

Cíle

  • Děti se rozpomínají, co vědí o Pánu Bohu.
  • Děti se dozvědí, že je tu vzkříšený přítomen jinak; že mít informace o prázdném hrobě nestačí; že Ježíš mění naše kroky; že do sebe zahleděný smutek může změnit v radost.

Pro učitele

Poznámky k příběhu

(Spolehlivé najdete na webu Katecheze — http://goo.gl/hA1xk7.)

Odkaz na pracovní list: 
V3 Zjevení na cestě do Emauz
Odkaz na pracovní list: 
V3 Zjevení na cestě do Emauz
Odkaz na pracovní list: 
40 Zjevení na cestě do Emauz

Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš

Původ materiálu: 
Iva Květonová
Biblický oddíl: 
Jan 20,19–29
Biblický oddíl: 
Lukáš 24,1–12
Biblický oddíl: 
Marek 16,1–8
Datum přípravy: 
Ne, 04/04/2021

Téma

Setkání se vzkříšeným Ježíšem mění lidské životy.

Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Marek 15,21
Biblický oddíl: 
Matouš 27,54
Biblický oddíl: 
Marek 15,45
Biblický oddíl: 
Lukáš 23,47
Datum přípravy: 
Pá, 02/04/2021

Téma

Ježíšova poprava a její svědci.

Petrovo zapření

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 18,15–27
Biblický oddíl: 
Matouš 26,69–75
Biblický oddíl: 
Marek 14,60–72
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,54–62

Téma

  • Ani Petr (Skála) nedokázal zůstat věrný.
    Ale díky odpuštění se před ním otevírá cesta dál.
  • Ježíše opouštějí i jeho nejbližší.

Cíle

  • Děti si uvědomí, že Ježíš zůstal sám, ani Petr (Skála) neměl odvahu se k němu přiznat. Ale taky děti uslyší o odpuštění a možném novém začátku.
  • Obrázek kohouta vyzývá k bdělosti a upozorňuje, že (ani my) nejsme silní.
  • Děti uvažují, v jakých situacích je těžké zůstat věrný, zastat se druhého.

Syndikovat obsah