Církev

Talár (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2005
JAK SE ŠIJE TALÁR
rozhovor s Noemi Batlovou
Marie Medková
 
Noemi Batlová žije v Olomouci a od roku
1999 šije taláry pro faráře a farářky
Českobratrské církve evangelické.
Jak jste se dostala k šití talárů? Je šití
vaše profese nebo koníček?
Před několika lety jsem hledala práci, Číst dál »
Autor: 
Batlova, Noemi
Autor: 
Chmelík, Emanuel
Autor: 
Sedláčková, Marta
Autor: 
Horrnová, Uffa
Rok vzniku: 
2005

Daň císaři

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2005
Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli:
„Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš; ty přece nebereš ohled
na postavení člověka, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň
císaři, nebo ne? Máme dávat, nebo nemáme?“ On však prohlédl jejich úskok a řekl Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 12,13–17
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005

Liturgie (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2004
Liturgii nemáme a nepotřebujeme
David Sedláček

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 14
Biblický odkaz: 
1 Korintským 11
Autor: 
Sedláček, David
Autor: 
Kitta, Michal
Autor: 
anketa
Autor: 
Prejda, Pavel
Rok vzniku: 
2004

Alespoň modlitby a sliby kdyby bylo kam strkat

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2002
Jan Keřkovský
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2002

Andělé 2002 (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2002
Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský
 
Anděl je někdo, kdo nese zprávu. Posel, vyslanec. Když panovník nemůže být všude, pošle velvyslance nebo aspoň delegaci. Zkrátka někoho, kdo přinese důležitou zprávu, poselství, vzkaz. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 0
Biblický odkaz: 
Exodus 0
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Plzák, Michal
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Autor: 
Skála, Jan
Rok vzniku: 
2002

Večeře páně (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2001
Večeře Páně
Kristýna Žárská

 

Číst dál »
Autor: 
Škeříková, Irena
Autor: 
Žárská, Kristýna
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2001

Křest (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2001
Křest
Kristýna Žárská
  Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 28,19–20
Biblický odkaz: 
Skutky 16,15
Autor: 
Žárská, Kristýna
Autor: 
Zahradníček, Jan
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2001

Partnerství - Shoda ve víře

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2000
Anketa

Myslíte, že je pro trvalý partnerský vztah důležitá shoda ve víře a vyznání?

Číst dál »
Autor: 
Anketa
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2000

Správný kotext - Kazatel 11,1

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2000
Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Kazatel 1,1
Biblický odkaz: 
Matouš 10,39
Autor: 
Wrana, Aleš
Rok vzniku: 
2000

Amen

Otištěno z časopisu 10/1998

U Ježíše - to byla Proměna. Doslova všechno Jinak. "Jak?" Dobře. "Jak dobře?" 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 6,13
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
1998
Syndikovat obsah