Talár (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2005

JAK SE ŠIJE TALÁR
rozhovor s Noemi Batlovou

Marie Medková

 

Noemi Batlová žije v Olomouci a od roku
1999 šije taláry pro faráře a farářky
Českobratrské církve evangelické.
Jak jste se dostala k šití talárů? Je šití
vaše profese nebo koníček?
Před několika lety jsem hledala práci,

Autor

Batlova, Noemi

Chmelík, Emanuel

Sedláčková, Marta

Horrnová, Uffa

Rok vzniku

Daň císaři

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2005

Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli:
„Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš; ty přece nebereš ohled
na postavení člověka, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň
císaři, nebo ne? Máme dávat, nebo nemáme?“ On však prohlédl jejich úskok a řekl

Autor

Mostecký, Aleš

Rok vzniku

Andělé 2002 (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2002

Co o tom
čteme v bibli:
Jan Keřkovský
 
Anděl je někdo, kdo nese zprávu. Posel, vyslanec. Když panovník nemůže být všude, pošle velvyslance nebo aspoň delegaci. Zkrátka někoho, kdo přinese důležitou zprávu, poselství, vzkaz.

Autor

Keřkovský, Jan

Plzák, Michal

anketa

Gruber, Jiří

Skála, Jan

Rok vzniku

Amen

Otištěno z časopisu 10/1998

U Ježíše - to byla Proměna. Doslova všechno Jinak. "Jak?" Dobře. "Jak dobře?" 

Autor

Jun, Pavel

Rok vzniku