Programy k setkáním

Nadpis Biblický odkaz Typ programu
Blahoslavení tvůrci pokoje
Matouš 5,9
Matouš 5,23–24
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Zoufalství (soubor textů)
Jeremjáš 51,46
Jeremjáš 51,49
Žalmy 130
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Nešťastní jsou ti, kdo mají srdce nečisté, oni působí rozdělení Matouš 5,7 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Statečnost (soubor textů)
Žalmy 18,33
1 Korintským 16,13
Přísloví 12,4
Přísloví 31,10
Přísloví 31,30–31
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Blaze milosrdným Matouš 5,7 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Pýcha (soubor texů)
Přísloví 16,18
Ámos 8,7
Ozeáš 5,5
Ozeáš 7,10
Přísloví 16,19
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Spravedlnost! Matouš 5,6 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Trpělivost (soubor textů)
2 Petrova 3,8–15
Římanům 15,5
Zjevení 13,10
Podklad pro tematický program
Blahoslavení tiší Matouš 5,5 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Závist (soubor textů)
Deuteronomium 32,6
Deuteronomium 32,20–21
Římanům 11,11
Římanům 11,13
Marek 7,20
Římanům 1,28
Galatským 5,19
Galatským 5,21
1 Petrova 2,1
Titovi 3,3
Genesis 26,14
Přísloví 28,22
Žalmy 73,3
Matouš 20,15
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Blahoslavení plačící? Matouš 5,5–6 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Upřímnost (soubor textů)
1 Královská 3,6
2 Paralipomenon 19,3
2 Paralipomenon 30,19
Ezdráš 7,10
Skutky 2,46
2 Královská 10,15
1 Petrova 1,22
Lukáš 8,15
Koloským 3,23
Efezským 6,5
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Blahoslavení chudí duchem Matouš 5,3 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Věčný život (soubor textů)
Žalmy 115
Jan 1
Jan 5,24
Jan 3,16
1 Korintským 1,21
Zjevení 7,9–14
Lukáš 23,43
Lukáš 16,19–31
Izajáš 11,8
Žalmy 84,4
Efezským 2,19–20
Jan 11,25
Jan 6,44
Jan 10,28
1 Korintským 13,12
Jan 17,3
Jan 5,24
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Přestaňme rabovat rezervy vandalů Exodus 20 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Peklo a Ďábel (soubor textů)
Izajáš 14
Zjevení 12
1 Petrova 5,8
2 Korintským 11,14
Jan 8,44
Římanům 5,12
Jonáš 2
Matouš 5,22
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Aby život nebyl jen nahrážkou, nýbrž doopravdy Exodus 20,17 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Hřích (soubor textů)
Matouš 12,31
Jan 8,44
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Přece nebudeš krást! Exodus 20,15 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Vzkříšení těla (soubor textů)
1 Korintským 15
Daniel 12
Žalmy 103
Jób 14,7
1 Korintským 15,35–50
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program