Úvaha pro biblický program

Kristus IX. (Tolik různých pohledů)

Program z příručky Na lovu perly

Číst dál »
Autor: 
Daniel Matějka
Rok vzniku: 
2019

Kristus VIII. (Smlouva a smíření)

Program z příručky Na lovu perly

Číst dál »
Autor: 
Daniel Matějka
Rok vzniku: 
2019

Kristus VII. (Oběť )

Program z příručky Na lovu perly

Číst dál »
Autor: 
Daniel Matějka
Rok vzniku: 
2019

Kristus V. (Proč zrovna kříž?)

Program z příručky Na lovu perly
 
 
Ježíš zemřel na kříži. V první chvíli to pro učedníky znamenalo především bolest, zklamání, deziluzi, krach všeho, čemu věřili. Zprvu možná vůbec nenacházeli slova pro to, jak to zasáhlo do jejich životů. Až třetí den se stalo cosi, co situaci naprosto proměnilo a co je (mimo jiné) přimělo o kříži přemýšlet jinak: To, že Ježíš zemřel na kříži, nakonec dává smysl!
Číst dál »
Autor: 
Daniel Matějka
Rok vzniku: 
2019

Kristus IV. (Bůh sestupující )

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Filipským 2,6–11
Autor: 
Daniel Matějka
Rok vzniku: 
2019

Kristus III. (Kým je Ježíš?)

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Janův pohled

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jan 1,1–14
Autor: 
Daniel Matějka
Rok vzniku: 
2019

Kristus II. (Jen učitel?)

Program z příručky Na lovu perly

 

 

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 4,35–41
Autor: 
Daniel Matějka
Rok vzniku: 
2019

Kristus I. (Učitel Ježíš?)

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 1,1–34
Autor: 
Daniel Matějka
Rok vzniku: 
2019

Největší přikázání

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2005
Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor, a shledal, že jim
dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl:
„První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 12,28–34
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2005
Syndikovat obsah