Boj s Bohem?... Služebník?

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2009
 
Boj s Bohem
JAKÝ MÁTE PRVNÍ DOJEM Z OBRAZU? JE
V TOM KLID NEBO NĚJAKÁ DYNAMIKA?
Něco se tam děje, že?
PODÍVEJTE SE NA RUCE A NOHY TOHO
MUŽE.
Nohy rozkročené, jako v zápase, jako když do
něčeho tlačíte, něco odstrkujete.
A ruce – to je docela záhada – jednou rukou
jako kdyby chtěl obejmout, druhou ale jako kdyby
chtěl odstrčit, udeřit.
PODÍVEJTE SE NA JEHO OBLIČEJ.
Skrývá se nebo vyhlíží?
CO SE NA TOM OBRAZE DĚJE?
Ty rohy nahoru vypadají jako andělská křídla.
Ten člověk se pustil do křížku s andělem? (to
má tedy odvahu).
Jako když na tom člověku leží nějaká deka
a jaksi se nedá říci, jestli on se jí chce zbavit,
nebo naopak jestli se do ní chce zachumlat.
Půlkou obličeje vykukuje, půl obličeje skrývá.
Nebo snad jako když na člověka padla nějaká síť a on se z ní chce vymotat?
Nebo něco jiného vás napadá?
Co na tom obraze je (podle Chagalla): boj Jákoba u potoka Jábok.
CO O ŽIVOTĚ A ZE ŽIVOTA (NAŠEHO) TEN OBRAZ VE VÁS „VYVOLAL“, CO VÁM
PŘIPOMNĚL?
Není to pro nás neznámá situace, boj, bojová situace. O něco, s někým, proti někomu
bojujete, usilujete.
Těší vás to, rádi bojujete? JAK, S KÝM A O CO BOJUJETE?
ZNÁTE NĚJAKÉ OBRAZY PRO BOJ A BOJOVÁNÍ? JAKÁ SITUACE SE VÁM VYBAVÍ,
KDYBYSTE MĚLI NAMALOVAT BOJ – JAK BY JSTE JEJ MALOVALI?
- Vztyčený, hrdý jezdec, rytíř na koni s mečem…
- Voják plížící se zákopy, v zubech granát…
- Pilot letadla vrhající bomby na nepřátelské území…
- Vojevůdce, který vede bez ohlížení velké pluky vojsk…
JAK BOJUJEME?
Zbaběle, krutě, podle, čestně, zoufale, bezohledně (v boji se nikdo nemůže ohlížet).
S KÝM? S každým, kdo se namane? Kdo se mi postaví do cesty, kdo mi zkříží cestu…?
O CO? O druhé, proti nim, o místo, o uznání, o čest, o postavení, o peníze, o moc
o rozkoš, o to mít víc ze života, o („svou“) pravdu…
Boj s Bohem Pavel Jun
13
Instantní programy
JAK A O CO BOJUJE TEN „JÁKOB“?
JAK BOJUJE? Můžeme o tom něco říci (na základě obrazu)? Vyčtete z obrazu něco?
- je to celé ve tmě, ten boj je plný tajemství. Zmatené to je, chci blízkost, a mám z ní
strach, obejmout a odstrčit. Tajemný a zmatený boj.
- odhodlaně
- zoufale?
- vytrvale?
(- do této doby byl „úskočný, bojoval podvodem, „zezadu“, lstí, teď je to „tváří v tvář“,
přímo, statečně.)
O CO BOJUJE?
Třeba by to začalo být jasnější, kdyby se řeklo „s kým“. S kým bojuje Jákob?
(Kdybyste neznali text, co byste řekli podle toho obrazu?)
Tak nezřetelně je to namalováno. Deka, anděl… Není tam vlastně nakonec sám?
Je tam jen tma a slunce… Bojuje se vším co je okolo a všude? Bojuje s Tím, který je
okolo a všude. Kterému říkáme „Bůh“.
To slunce… V něm písmena. Jhvh. Boží jméno. Bůh. Chagall takhle maluje Boha.
O CO BOJUJE? O co se dá bojovat s Bohem.
O jedinou věc, lze to říci tak: o milost („pustím tě, až mi požehnáš“).
Potřebuji dostat od tebe milost. To je všechno.
Smysl má náš (životní) boj jako boj – o milost. A nakonec (ten boj) tak je. Tak mu můžeme
rozumět. Všechno, co je méně, je málo (nicotné, marné, směšné).
Je to (jen?) boj o milost, o přijetí „od Tebe, od druhého“. O tvou přívětivou tvář. Já se
tě nevzdám, nemohu vzdát.
Není to paradox – bojovat o milost?
Musím unést Tvou blízkost, přítomnost.
Dnes – se to prostě nechá být. Snadno pouštíme lidi ze zřetele.
Musím žít před Tvou tváří. „Smím – musím žít před Tvou tváří“?! Láká mě to (Jákob
vykukuje) a děsí mě to (Jákob se skrývá).
Musím si „nechat místo z milosti, nebo z lásky dát“ to je řešení tajemství života.
(Přečtěte si, jak Jákob dosud bojoval, celý příběh doma…)
Tedy shrnutí: Život je „bojová situace“. Je to zvláštní boj. Nejde v něm o to druhé (Boha)
získat, přesvědčit je o své moci, ceně, síle, porazit je, srazit na zem, zbavit se jich.
Bojovou situaci čestně unést, to se dá, když víte, tušíte, že „okolo je milost“, že náš
„obklopuje tajemství plné milosti“.
Bojujeme s milostí i milost.
Ještě si všimněte: je tam duha, ta postava tam, to je jistě anděl, právě roztahuje, nebo
oprašuje nebo hlídá druhu.
Tak takovýhle boj (o milost, o požehnání) má naději, „zaslíbení“. Všechny ostatní…
nechme být.
Ten obraz se jmenuje: „Věčnou milostí tě chci zachránit“ (Mit ewiger Gnade will Ich
dich erretten), Gen 32, 23-33.
Jun, Pavel
 
Služeblík?
Pomůcky : karty - prázdné bílé lístky (třeba co máte doma u telefonu) pro každého
účastníka 12, tužky a papíry A4
A) Úvod : Povídání, písně a čtení Žalmu 131 - coby modlitby.
B) Asociace : Jaké máte asociace ke slovu služebník? Každý napíše na jeden lístek
a pošle sousedovi. Jeden po druhém čte, co přijal.
- A teď jaké máte asociace ke slovu služebník Boží? Každý napíše na jeden lístek a pošle
sousedovi na druhou stranu. Jeden po druhém čte, co přijal.
C) Čtení : Budeme číst text z Lukášova evangelia 17,7-10. Jeden člověk přečte text dvakrát
po sobě. Ostatní nemají bibli a naslouchají. Když čte podruhé, dělají si ostatní záznam
nebo nákres, aby pak mohli – ve dvou nebo třech skupinách – Lukášův text zrekonstruovat
a druhým svoji verzi představit.
D) Hledání : Když přemýšlíme o vztahu s Bohem – užíváme k tomu zkušenosti ze vztahů
s druhými lidmi. V jakém mezilidském vztahu spatřujeme podobenství vztahu s Bohem?
Je mnoho „rolí“, které nám pomáhají se vyjádřit a trochu porozumět. Služebník je
jedna z nich. Zkusme společně vymýšlet další a psát si je.
- Každý si 10 společně vymyšlených vztahových rolí (včetně role služebníka) napíše na
svých 10 lístků. Pokud by vlastní nápady vázly, nebojte se nechat více času.
- Jen pro jistotu bude dobré mít připraveny nabídky (např. služebník, přítel, svědek, dítěsyn-
dcera, posel, správce, trouba-hlasatel, tlumočník, ovce, pokušitel, spoluhráč, tazatel,
posluchač, učedník, pacient, obraz, …)
- Druhá možnost je nabídnout texty, ve kterých lze hledat. Každému jeden - nebo do dvojic.
(Žalm 116, 16; Matouš 6, 9; Jan 15, 12-17; Jan 1, 22-23; Skutky 1, 7-8; Lukáš 6, 35-36;
Genesis 1, 26; Izaiáš 40, 10-11; 2. Korintským 5, 19-20; Lukáš 18, 18, 1. Petrova 4, 10,...)
E) Rozhodování : Máte v ruce 10 karet vztahových rolí - včetně služebníka. Seřaďte
si je - v klidu - podle toho, jakou důležitost pro sebe jim přikládáte.
- Vytvořte skupinu těch, kdo zařadili služebníka do první pětice, a těch, kdo do druhé.
- Zkuste se domluvit na několika přednostech a slabinách „bytí služebníka“.
- O své výsledky (třeba na papíře sepsané) se podělte s druhou skupinou.
F) Naslouchání druhým : Odhazujte 7 karet, které jsou podle vás méně potřebné.
Zbylé tři pro vás nejdůležitější vyložte před sebe.
- Každý, kdo chce, může povědět o svém výběru: Co je mi vzácné? V jaké podobě vztahu
je mi dobře? Jaký příběh pomáhá si to uvědomit?
G) Tvoření : Zkuste napsat podobenství o sedmi větách ke své nejcennější kartě.
- Může začínat slovy: Řekne snad někdo svému … (synu, svědkovi, příteli...)
- Své texty můžete poslat dál – např. do Bratrstva a na adresu jakub.keller@evangnet.cz.
Doporučená kniha: - Jiří Mrázek - Lukášovská podobenství, nakladatelství Mlýn, Jihlava
2007, str. 116-119.
Keller, Jakub
Biblický odkaz: 
Genesis 32,23–33
Biblický odkaz: 
Lukáš 17,7–10
Přiložený soubor: 
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
2009