Buď vůle tvá

Otištěno z časopisu Batrstvo 4/1998

Záleží na tom, jak se slovo říká. A kdo ho říká. A na co při tom říkání myslí a dívá se. Dnešní prosbu bych raději zkusil vyslovit. Takhle na dálku a přes papír časopisu, si můžeme jen popsat, jak by se to slovo dalo říci. Jsou dvě možnosti:

Rok vzniku

Dobré šafaření schopnostmi, jměním, službou... Štít víry, stůj pevně... Bůh je jako... Napiš to...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2008

Dobré šafaření schopnostmi, jmením, službou

  
Mt. 25, 14—30; I. Pt. 4, 10.
Úvod pro vůdce: Každého dne takřka setkáváme se nebo čteme v novinách o případech nepoctivosti, kde někdo, požívající plné důvěry mnoha lidí této zneužil ku prospěchářství vlastnímu.

Přiložený soubor

Rok vzniku

Náboženství a život... O hřivnách

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2008

 

Náboženství a život

MT 5, 13 - 16, 42-48

MT 7, 21- 23

Úvodní proslov vůdce:
Náboženstvím nazývali lidé vždy poměr
člověka k Bohu. To předpokládá správné
chápání Boha. Má-li člověk nízký, smyslný,
nebo vůbec nepravý pojem o Bohu – pak

Přiložený soubor

Autor

Balcar, David

Neuveden

Rok vzniku

Tady Samuel, příjem! ... Pravý křesťan

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2007

Tady Samuel, příjem !

Obsah: Prorokování a my.
Postup: Po přečtení textu diskutujte na
otázkami, pak přejděte k úvaze.
Otázky k textu: Jak rozumíš slovu „povolání“?
Jakými způsoby k nám Bůh promlouvá?
Kdo je to prorok? Umíš mluvit o nepříjemných
věcech s lidmi, kterých se to týká?

Autor

Medková, Marie

Junová, Miriam

Rok vzniku