Sebepoznání

Mít anebo být II. (Chci, abys byl...)

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Program nelze použít bez předchozí přípravy a zpracování konkrétních aktivit dle následujících poznámek.

Číst dál »
Autor: 
Rut Kučerová
Rok vzniku: 
2019

Mít anebo být I. (Vše co mám, Pán mi dal)

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Nahý a bosý jsem se na svět narodil,

Číst dál »
Autor: 
Rut Kučerová
Rok vzniku: 
2019

Vzhůru za hvězdou!

Proroctví o jasné hvězdě se naplnilo. Vybraný tým špičkových astronomů se proto vydává na diplomatickou cestu za narozeným králem. O schopnostech vědců lze ale někdy velmi pochybovat. Strastiplné putování se navíc snaží překazit čtvrtý astronom, který do výpravy nebyl vybrán. Podaří se jim nakonec do Betléma dorazit? A změní se něco v jejich chování?
Číst dál »
Přiložený soubor: 

Odpusť nám naše viny

Otištěno z časopisu Bratrst6/1998
Znovu to připomenu: Když člověk potkal Ježíše (nebo svědectví o něm), všechno bylo jinak, člověk se díval kolem sebe jinak, viděl jiné věci, (a staré věci jinak), jinak si ve světě připadal, jinak musel také jednat a mluvit... Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 6,12
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
1998

Čisté srdce

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/1997

Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce! Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé.
 
ČISTÉ SRDCE Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 73,1–5
Rok vzniku: 
1997

Proč se víc nemodlíte?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2011
  
Mt 7,16b - 19
Když čteme o Ježíšovi a apoštolech, když čteme příběhy ze života světců, divíme se zázrakům, které konali. Proč ne my?! Dobré stromy poznáme po ovoci. Jenže i nejlepší jablka časem shnijí. Je potřeba ne velká zásoba jablek, ale právě ten dobrý strom, co je každý rok ponese. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 7,16–19
Biblický odkaz: 
Matouš 14,23
Biblický odkaz: 
Marek 1,35
Biblický odkaz: 
Lukáš 3,21
Biblický odkaz: 
Lukáš 6,12
Biblický odkaz: 
Lukáš 9,28–29
Biblický odkaz: 
Lukáš 9,18
Biblický odkaz: 
Matouš 21,22
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2011

Blaze chudým v duchu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2011
  
Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské… Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,3
Biblický odkaz: 
Izajáš 61,1
Autor: 
Klimeš, Jiří
Rok vzniku: 
2011

Vstávat?? (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2010
  
Překonat se. Au.
Do snu mi pronikají nepříjemné hlasy. Budí mě a já se vší silou spícího bráním. Nikam nechci, chci spát. Samozřejmě že vím, že bych měla jít do školy. Zvládám to pak líp, lidi tam jsou príma a .... Jenže mě se nechce a omluva se dá vždycky zařídit. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Přísloví 6,6
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Čapek, Karel
Autor: 
Firbas, Petr
Rok vzniku: 
2010

Poznej svá obdarování... Co je na povrchu a co je uvnitř...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2010
List vedoucího
Pomůcky: pracovní list, tužka, přehrávač dvd, dvě připravené skladby, bible Lk 19, 11-27
Časová náročnost: 45 min.
Cíl aktivity: poznat svoje kladné stránky, získat /pouze kladnou/ zpětnou vazbu od druhých,
uvědomit si možnosti , jak své kladné stránky /obdarování – hřivny/ využít a proč Číst dál »
Přiložený soubor: 
Autor: 
Klimeš, Jiří
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2010

Být tu pro druhé ... postavit se zlu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2010
  
Smysl života – být tu pro druhé
List vedoucího

Pomůcky

Pomůcky: Papír, propiska, barevná pastelka

Uvedení do tématu
Může jednotlivec ovlivnit běh světa?

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 12,1–7
Přiložený soubor: 
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2010
Syndikovat obsah