Vzhůru za hvězdou!

Proroctví o jasné hvězdě se naplnilo. Vybraný tým špičkových astronomů se proto vydává na diplomatickou cestu za narozeným králem. O schopnostech vědců lze ale někdy velmi pochybovat. Strastiplné putování se navíc snaží překazit čtvrtý astronom, který do výpravy nebyl vybrán. Podaří se jim nakonec do Betléma dorazit? A změní se něco v jejich chování?

Přiložený soubor

Odpusť nám naše viny

Otištěno z časopisu Bratrst6/1998

Znovu to připomenu: Když člověk potkal Ježíše (nebo svědectví o něm), všechno bylo jinak, člověk se díval kolem sebe jinak, viděl jiné věci, (a staré věci jinak), jinak si ve světě připadal, jinak musel také jednat a mluvit...

Autor

Jun, Pavel

Rok vzniku

Čisté srdce

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/1997

Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce! Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé.
 
ČISTÉ SRDCE

Rok vzniku

Proč se víc nemodlíte?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2011

  
Mt 7,16b - 19
Když čteme o Ježíšovi a apoštolech, když čteme příběhy ze života světců, divíme se zázrakům, které konali. Proč ne my?! Dobré stromy poznáme po ovoci. Jenže i nejlepší jablka časem shnijí. Je potřeba ne velká zásoba jablek, ale právě ten dobrý strom, co je každý rok ponese.

Autor

Pechar, Jaroslav

Rok vzniku

Vstávat?? (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2010

  
Překonat se. Au.
Do snu mi pronikají nepříjemné hlasy. Budí mě a já se vší silou spícího bráním. Nikam nechci, chci spát. Samozřejmě že vím, že bych měla jít do školy. Zvládám to pak líp, lidi tam jsou príma a .... Jenže mě se nechce a omluva se dá vždycky zařídit.

Autor

Medková, Marie

Čapek, Karel

Firbas, Petr

Rok vzniku

Poznej svá obdarování... Co je na povrchu a co je uvnitř...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2010

List vedoucího
Pomůcky: pracovní list, tužka, přehrávač dvd, dvě připravené skladby, bible Lk 19, 11-27
Časová náročnost: 45 min.
Cíl aktivity: poznat svoje kladné stránky, získat /pouze kladnou/ zpětnou vazbu od druhých,
uvědomit si možnosti , jak své kladné stránky /obdarování – hřivny/ využít a proč

Přiložený soubor

Autor

Klimeš, Jiří

Medková, Marie

Rok vzniku