Duha (Smlouva Boží na zemi)... následování...

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2009
Gen 9,8-17
Obraz první: Stvoření člověka:
Adam snášen s nebe. Svitlo nám: v tom
to je: jsem vynesen z nebe, (nejen matčina
těla), kus cesty je od Toho, mezi
mnou a tebou. Můj život je Touha po
návratu, po sjednocení, chtěl bych být
zajedno zase…
Obraz druhý: Noemova oběť: přes
tu vzdálenost – nedostanu se sám, ale
něco mého. Slova, myšlenky, gesta…
Něco ze sebe… Přes tu vzdálenost se
lze sdílet. A děje se přijímání. Je v tom
kus štěstí, obnovená vzájemnost. A
člověk se tímhle způsobem skoro dotkne
slunce.
Další obrázek:
CO VIDÍTE NA OBRÁZKU?
Taky muž, anděl, duha. Taky černobílé, taky světlo a tma.
Pták, vodní. Kohout. Ovečka v jednom z konců duhy.
Ten muž je – stejný. Noe.
Nejprve ke světlu – je jiné, že? Už to není (hřející a spalující) slunce, už to je duha. „Jenom“
duha. Co je duha? Slunce odražené, profiltrované vodou, („slzami“ lítosti).
Ten muž leží naopak. Na zádech, otevřené oči, rozpřažené.
Co to může znamenat?
CO PROŽÍVÁ? Údiv, úžas? „Zírá“.
CO SI ŘÍKÁ? „Co tohle znamená?“ „Co se to děje?“
Leží. Alejak…? Jako kdyby upadl… Trochu jako v posteli - klidně.
CO DĚLÁ? POSLOUCHÁ?
Diví se, žasne, „jen kouká, „zírá“. Už se dívá!! Poprvé!
Jak to, že má otevřené oči? Do slunce se nepodíváte. Spálí vám oči. I odražené slunce
oslepuje. Ale slunce odražené, „přefiltrované“ vodou – na duhu – to se podívat můžete.
CO VIDÍ? Duhu, anděla.
CO TEN ANDĚL TAM ASI DĚLÁ? Roztahuje tu duhu? Jako nějaký transparent? Co by
na něm mělo být napsáno? Jhvh? Bůh s vámi?
NEBO NĚCO VOLÁ? CO BY ASI MOHL ŘÍKAT? „Nazdar, my už se známe…“ „Mě se
už asi nezbavíš.“
Duha (Smlouva B oží se ze mí) Pavel Jun
9
Instantní programy
CO VÁM PŘIPOMÍNÁ TA DUHA? Tvarem. Luk…
Nepřipomíná trochu „střechu“? A ten člověk si opravdu „hoví jako v posteli“. Tahle
zem je po tom všem v ochraně, chráněna. On tu je „doma“!
Obraz se jmenuje: „Duha, znamení Boží smlouvy se zemí“.
Takže je to pokračování minulého obrazu: Bůh Noemovu oběť přijal? Bůh Noema přijímá.
„Komunikace se podařila“. Není zničující (když nabídnete sebe). Komunikace se
může „dařit“. Má smysl!
Nedalo by se žít ve tmě (první obrázek), ani naproti slunci (otevřená obloha. Prázdná.
Hrozivá)
Nežijete v beznadějně ohroženém prostředí. Jste tu doma. Máte tu být doma. Střechu
nad hlavou. A někoho, kdo vás má rád.
Co vidíte dále na obrázku?
 Pták, vodní (připomene potopu) – až tak ohrožující můžeš být Ty. Ty, Bože
i člověče – můžeš být takhle ohrožující – jako potopa, jako slunce spalující, jako požár…
 Kohout. (jistě symbol nového dne, ale nám také připomene zradu, ohrožené
spolubytí lidí s Bohem) – až tak nebezpečný mohu být já. (křehký, temný).
  Pro sdílení je to těžké – Noemova žena ví, proč zůstala kus dál.
Prakticky: Máme to (spolu, s Bohem) těžké. Je tu ta vzdálenost. Když je velká, je znejisťující,
(co všechno mě napadne o tobě a možná tebe o mně…, když nejsem s tebou),
když je malá („přítomnost“) je ohrožující. Zbavit se nemohu.
Sdílení, které je údělem, je ohrožené a ohrožující. Vzdálenost i přítomnost tvá je ohrožující.
„Nejsem hoden“. (kohout a vodní pták).
Ať tedy komunikace probíhá (může probíhat) ve znamení milosti. Prakticky: pro „sdílení“,
kterým je náš život, máte „znamení milosti.“
Znamení milosti!
JSOU ZNAMENÍ MILOSTI. JAKÁ ZNÁTE?
 Duha.
 Úsměv, pohled, vlídné slovo, věrnost, stálost, (omluva, když nemůžete přijít).
že vydržíte i napětí…
 Víno a chléb, křest.
 Zapomněli jsme ještě na jednoho: beránek. V konci duhy. Taky jste možná
někdy chtěli – dotknout se duhy. Ale když za ní jdete, tak ona – se nepřibližuje a někdy
se i ztratí. Skoro vás napadne – jestli to není jen přelud. Ale ten beránek – to je místo,
kde se duha protíná se zemí. Neztratí se jako přelud. Můžete si „sáhnout“.
Shrnutí:
Jsou znamení milosti, které prostor mezi námi dělají bezpečným. Já se mohu (po)dívat.
Vidím. Nemusím žít „se zavřenýma očima“ (se škraboškou), tváří k zemi. (O kus dál je
tu komunikace, než na předchizích obrázcích!). Já se ti „mohu podívat do očí“. Víte,
jak je to závratné… Ale jde to. „Je tu prostor bezpečí“.
Jun, Pavel
 
Následování - Příspěvek do izraelských novin
I) Doplňte verš z Bible:
Jak dlouho budete poskakovat na obě strany?
Je-li Hospodin Bohem, následujte ho;
jestliže …………………………………………….……………………………………………, jděte za ním!
(1Kr 18,21)
II) Pracujte jako novináři v následujících denících.
Rozdělte se do skupin max po 5lidech a pracujte pro jednu z níže vyjmenovaných tiskovin.
Reportéři těchto novin musí napsat novinový článek na titulní stranu novin (nadpis, který
si musí získat čtenáře) + interview s Achabem, Elijášem; s údajně uprchlým Baalovým prorokem...
Pamatujte na:
a) přiléhavý nadpis, který by zaujal na první pohled
b) článek by měl informovat o tom, co, kde, kdy, jak se stalo...
• Achabova politika – oficiální izraelský deník, který vznikl týden po korunovaci izraelského
krále Achaba na podporu jeho politického aparátu; informuje své čtenáře o úspěších
Achabovy vlády jak na politicko-hospodářské tak náboženské rovině
ÚKOLY:
1) napsat článek o událostech na Karmelu:
2) interview s králem Achabem
• Boží trest – ilegální týdeník, který vznikl pár dní poté, kdy Jezábeel nechala povraždit
Hospodinovy proroky; informuje o zlořádech izraelského krále a jeho ženy a vyzývá
Hospodinovy ctitele k otevřenému odboji
ÚKOLY:
1) napsat článek o událostech na Karmelu:
2) interview s prorokem Elijášem
• BIČ (bulvárně informující časopis; čas na izraelské bludy) – nejstarší z těchto tří
novin; vznikl již za Omrího, otce krále Achaba; přestože záměrně zkresluje svými informacemi
skutečnost a jeho paparazzi nezastaví mnohdy ani královy stráže, Achab BIČ trpí, neboť
je velice oblíbený u izraelského lidu, který si král nechce proti sobě popudit
ÚKOLY:
1) napsat článek o událostech na Karmelu
2) interview s Baalovým prorokem, který údajně unikl ze spárů Elijášových
Kulík, Petr
Biblický odkaz: 
1 Královská 18,21
Biblický odkaz: 
Genesis 9,8–17
Přiložený soubor: 
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Kulík, Petr
Rok vzniku: 
2009