Mít anebo být I. (Vše co mám, Pán mi dal)

Autor

Rut Kučerová

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Nahý a bosý jsem se na svět narodil,

nahý a bosý z něj zas půjdu.

 

Program nelze použít bez předchozí přípravy a zpracování konkrétních aktivit dle následujících poznámek.

 

Pomůcky:

Biblické postavičky miminka a stařenky (nebo namalované)

Nakopírovaný příběh o Boháči a stodolách

 

Rozhovor:

Miminko…co potřebuje, když se narodí

Stařenka…co potřebuje

Od narození ke smrti…co všechno můžeme prožít

ambice, zisky, ztráty

A co nakonec zůstává?

 

Co mám na sobě jako miminko? Nahé a bosé…

Co si s sebou odnáším do hrobu? Nahá a bosá…obrazně – jedny šaty stačí. Nic víc.

 

Vše, co mám, Pán mi dal...

Nic hmotného na svět nepřináším a nic také neodnáším.

Nahý a bosy jsme se na svět narodil, nahý a bosý z něj zas půjdu.

 

- Pole, lesy louky, potoky, rybníky, řeky… nejsou moje. Jsou Boha.

Já je nevlastním. Dostala jsem je do opatrování.

(kolik hádek, rodinných rozkolů, válek...)

 

- A to, co si vyrobím a obstarám svýma vlastníma rukama? Domy, auta, traktory, lodě...to je přece moje…na tom jsem se namakala!!!

Různé příběhy...

Z tohohle domu já nepůjdu, i kdybych tu měla umřít. Je můj, to je můj život…

A přitom je to jen hromada cihel, dveře, záchodová mísa, vana…

To že je život? To je hodně smutné...

Kdepak, díky Bohu to vše mám a jenom k užívání.

 

To mé, to, o co se mám starat, abych byla a žila, existovala, mám v srdci a mysli.

 

Přečíst příběh o Boháči a stodolách

 

Za Jk přijdou dva bratři, aby je rozsoudil, hádají se o majetek.

Mají pocit, že mají větší právo na díl majetku po rodičích...

Jk jim říká, že tady není od toho, aby se staral o jejich dědictví.

A říká jim, varujte se před chamtivostí a vypráví příběh, anekdotu, o Boháči a stodolách.

 

...tohle jsem si vybudoval svýma vlastníma rukama, to je všechno moje…

 

Jak byste spravedlivě rozdělili dům po rodičích dvěma bratrům?

Jeden se se stará, denně…

Ale druhý je vážně nemocný a starat se nemůže...

Komu má připadnout dům po rodičích?

Že to nejde rozsoudit spravedlivě, fifty – fifty?

Spravedlnost u Boha je milosrdenství.

 

...touha mít, vlastnit...každý z nás to v sobě má...a když víme o něčem, že to v sobě máme, můžeme s tím něco dělat

 

 

Lakomá Barka (přečíst kousek jak se raději nedívala do zrcadla, aby ho nevykoukala, a jak z buřtových šlupek šila záclony…)

- nikdo ji neměl rád, nikdo si jí nevážil

- neměla ráda ani sama sebe!

 

Erich Fromm: sobecký člověk není schopen milovat druhé, ale ani sám sebe.

(přepečlivá matka, strašně vstřícný a obětavý člk, který zapomíná na sebe, tak svou nechopnost milovat kohokoliv kompenzuje přehnanou péčí a láskou)

 

Sobecký člověk se nemiluje příliš, on se nenávidí.

Nedostatek něžnosti a pozornosti k sobě samému a péče o sebe, působí, že se cítí zklamaný, nešťastný a snaží se urvat ze života co největší uspokojení.

Zdá se, že příliš pečuje o sebe, ale je to právě naopak.

Ve skutečnosti svou sobeckostí se snaží zakrývat, že o sebe, o své já nepečuje.

Kladný postoj k vlastnímu životu nám umožňuje být otevření a laskaví i k druhým lidem

 

Miluj svého bližního, jako sebe samého.

Rovnováha, která je strašně těžká.

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku