Modlitba Tomáše Moora aneb modlitba za sebe

Autor

Lenka Ridzoňová

Program z příručky Na lovu perly

 

  

(Svítá 56)

 

Pomůcky: Bible, papíry

 

Jak to máme s modlitbou?

Za co prosíme?

 

Modlitba za sebe- vůbec není špatné se modlit za sebe - nemusíme se jen přimlouvat za druhé

 

Uvažování nad písní:

Modlitba za sebe je modlitbou s přesahem - modlí se za sebe, aby byl lepší vůči druhým

V hebrejštině je zájmeno lámá -  "k čemu" - jaký to má smysl (Bože můj, proč jsi mě opustil)

 

K čemu je mi zdravé tělo?

 

K čemu je, abych byl spokojený?

 

K čemu to je druhým, když já budu mít mladou duši?

 

K čemu je druhým, když myslím na svůj hřích, prosím o odpuštění, chci s tím něco dělat?

(Nejde jen o mé čisté svědomí, ale jde o lidi kolem mě)

Nesnažíme se být dokonalí kvůli Pánu Bohu (pro nějaké dobré body, čárky, plusy),

 

K čemu je zdravý rozum?

- umět se podívat na svět pozitivně

 

K čemu je humor, smysl pro humor?

 

Biblické texty:

4 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!  5 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.  6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.  7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fp 4,4-7)

 

 

Přísloví 15,13:

Srdce veselé obveseluje tvář, ale pro žalost srdce duch zkormoucen bývá. (kral.)

Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. (ČEP)

 

Postup:

* Napsat si na papír tři věci, které mi teď přijdou důležité, abych byl šťastný.

* zazpívat píseň

* napsat tři věci, které se nám líbí, že se zpívají v písni - které jsou pro autora písně důležité (aby byl šťastný) - těch věcí je tam víc, ale s kterými nejvíc souzníte

* potkala se píseň v něčem s tím, co jste si napsali předtím sami za sebe?

* téma štěstí (jak jinak ho nazvat? nějak teologičtěji?)

- je to soukromá věc?

Jiná slova pro štěstí:

radost; spokojenost; klid; pokoj; mír; požehnání

* Ještě jeden papírek - přání štěstí (jako se píše Happy birthday) - doprostřed, pak si jeden papírek vytáhnete.

Téma

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku