Modlitba Tomáše Moora aneb modlitba za sebe

Verze pro tiskPDF verze

Program z příručky Na lovu perly

 
  
(Svítá 56)
 
Pomůcky: Bible, papíry
 
Jak to máme s modlitbou?
Za co prosíme?
 
Modlitba za sebe- vůbec není špatné se modlit za sebe - nemusíme se jen přimlouvat za druhé
 
Uvažování nad písní:
Modlitba za sebe je modlitbou s přesahem - modlí se za sebe, aby byl lepší vůči druhým
V hebrejštině je zájmeno lámá -  "k čemu" - jaký to má smysl (Bože můj, proč jsi mě opustil)
 
K čemu je mi zdravé tělo?
 
K čemu je, abych byl spokojený?
 
K čemu to je druhým, když já budu mít mladou duši?
 
K čemu je druhým, když myslím na svůj hřích, prosím o odpuštění, chci s tím něco dělat?
(Nejde jen o mé čisté svědomí, ale jde o lidi kolem mě)
Nesnažíme se být dokonalí kvůli Pánu Bohu (pro nějaké dobré body, čárky, plusy),
 
K čemu je zdravý rozum?
- umět se podívat na svět pozitivně
 
K čemu je humor, smysl pro humor?
 
Biblické texty:
4 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!  5 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.  6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.  7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fp 4,4-7)
 
 
Přísloví 15,13:
Srdce veselé obveseluje tvář, ale pro žalost srdce duch zkormoucen bývá. (kral.)
Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. (ČEP)
 
Postup:
* Napsat si na papír tři věci, které mi teď přijdou důležité, abych byl šťastný.
* zazpívat píseň
* napsat tři věci, které se nám líbí, že se zpívají v písni - které jsou pro autora písně důležité (aby byl šťastný) - těch věcí je tam víc, ale s kterými nejvíc souzníte
* potkala se píseň v něčem s tím, co jste si napsali předtím sami za sebe?
* téma štěstí (jak jinak ho nazvat? nějak teologičtěji?)
- je to soukromá věc?
Jiná slova pro štěstí:
radost; spokojenost; klid; pokoj; mír; požehnání
* Ještě jeden papírek - přání štěstí (jako se píše Happy birthday) - doprostřed, pak si jeden papírek vytáhnete.
Autor: 
Lenka Ridzoňová
Rok vzniku: 
2019