Zacheus

Autor

Lenka Ridzoňová

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Přečtěte biblický příběh (Lk 19,1-10)

 

Poté si každý vytáhne papír, na kterém bude napsáno, za koho a komu bude o tom, co se stalo, psát.

 

Role:

Zacheus – píše o tom, co se mu stalo, dopis své matce...

 

Soused – vypráví svému příteli z jiného města, co se stalo v Jerichu....

 

Učedník – který doprovázel Ježíše na cestě do Jericha,  vypráví o tom, jak tuto událost prožíval,

                  jinému učedníkovi, který v Jerichu s nimi nebyl...

 

Ošizený – ten, kterého kdysi Zacheus ošidil a teď mu vše vrátil čtyřnásobně, o tom vypráví svému

                 bratrovi...

 

Reportér místního časopisu – zaznamená rozhovor se Zacheem druhý den po události...

 

Zpráva o této události v bulvárním plátku...

 

Farář – místní farář zmíní tuto událost ve svém kázání...

 

Celník – jeden z celníků, kteří pracovali pro Zachea, popisuje po této události svoje pocity

               kolegovi...

 

Televizní reportér – zpráva o události pro hlavní večerní zprávy

 

Zacheův syn/dcera (14 let) – vypráví o události spolužákům druhý den ve škole

 

Zacheova manželka – vypráví o události své nejlepší přítelkyni

 

Majitel morušového sadu – píše dopis Zacheovi

 

Téma

Cílová skupina

Rok vzniku

Biblický odkaz (kat)