Zacheus

Verze pro tiskPDF verze
Program z příručky Na lovu perly
 
 
Přečtěte biblický příběh (Lk 19,1-10)
 
Poté si každý vytáhne papír, na kterém bude napsáno, za koho a komu bude o tom, co se stalo, psát.
 
Role:
Zacheus – píše o tom, co se mu stalo, dopis své matce...
 
Soused – vypráví svému příteli z jiného města, co se stalo v Jerichu....
 
Učedník – který doprovázel Ježíše na cestě do Jericha,  vypráví o tom, jak tuto událost prožíval,
                  jinému učedníkovi, který v Jerichu s nimi nebyl...
 
Ošizený – ten, kterého kdysi Zacheus ošidil a teď mu vše vrátil čtyřnásobně, o tom vypráví svému
                 bratrovi...
 
Reportér místního časopisu – zaznamená rozhovor se Zacheem druhý den po události...
 
Zpráva o této události v bulvárním plátku...
 
Farář – místní farář zmíní tuto událost ve svém kázání...
 
Celník – jeden z celníků, kteří pracovali pro Zachea, popisuje po této události svoje pocity
               kolegovi...
 
Televizní reportér – zpráva o události pro hlavní večerní zprávy
 
Zacheův syn/dcera (14 let) – vypráví o události spolužákům druhý den ve škole
 
Zacheova manželka – vypráví o události své nejlepší přítelkyni
 
Majitel morušového sadu – píše dopis Zacheovi
 
Biblický odkaz: 
Lukáš 19,1–10
Autor: 
Lenka Ridzoňová
Rok vzniku: 
2019