Otevřít advent

Autor

Lenka Ridzoňová

Program z příručky Na lovu perly

 

 

pobožnost před adventem

 

Pomůcky: biblické postavičky (nejsou potřeba, adventní "scénu" stačí popsat slovně)

obrazové karty - potřeba jsou (případně nějaké jiné obrázky): Rainer Oberthür: Obrazy života - život v obrazech (88 obrazových karet a 44 didaktických her)

http://petrinum.com/obrazy-zivota-zivot-v-obrazech.html

 

 

první známý adventní kalendář – 1851

Písně: Otevřete brány (239), Kam v soudu den (136)

 

Adventní biblické texty často nějak souvisí s otevíráním.

Iz 40 – připravit cestu (to cituje v kázání Jan Křtitel)

přečíst: setkání Marie a Alžběty – Alžběta uslyšela hlas (otevřenost hlasu, zvěsti), pohnulo se dítě Lk 1,39-56

narození Ježíšovo (Mt 1,18-24)

výzva k bdělosti Mt 24,36-44 (nečekaný příchod Syna člověka) – být otevřený nečekanému

 

Postup:

scéna:(látka, svíčka, postavičky dvou těhotných žen – Marie a Alžběta)

Marie byla otevřená překvapení, nechala se oslovit, přijala dítě, Alžběta je otevřená, slyší, dítě v ní se pohne, ona to vnímá;

příp. ještě je na scéně Josef – taky se otevřel hlasu anděla, který ho vyzval, aby přijal (nevyhnal) těhotnou Marii;

ještě tam může být postavička anděla

Scénu představíme.

Před postavičkami nebo kolem nich je rozloženo 24 obrazových karet obrázkem dolů (obrázek není vidět).

 

úvodní vyprávění:

asi většina z vás zná knihu Josteina Gaardera Kouzelný kalendář – Jáchym má tajemný adventní kalendář, každý den z něj vystoupí další postava, která se přidá k zástupu putujícímu do Betléma napříč časem i prostorem

jsme taky na cestě, v adventu se také mluví o cestě, přípravě cesty

cesta naše časem, životem, jeho obdobími

cesta naše církevním rokem, obdobími (třeba teď těsně před adventem)

teď na té cestě někde stojíme

advent je přicházení z té druhé strany, někdo nám jde naproti

my toho, kdo jde naproti, očekáváme

budeme postupně odkrývat karty, nechávat se překvapit

co nás může v adventu překvapit?

čekáme nějaké překvapení?

má pro nás nějaká překvapení Pán Bůh?

jsme otevřeni pro překvapení od něj?

nemáme z nich trochu strach? obavy...

což teprve, když překvapení přijde každý den!

jestli znáte ten Gaarderův příběh: jak se Jáchym těší na každý den, co se zase přihodí, jaká postava vyjde z kalendáře

 

adventní kalendář znáte: každý den otevíráme okénko, čeká nás překvapení

zkusíme něco podobného:

jako překvapení si vyberete jednu kartu z obrázkem (obrazové karty) + dostanete tužku, papírek

nad kartou budete každý sám přemýšlet (můžete se rozejít třeba i ven)

– co mi karta říká?

- chci o ní říct pak něco i ostatním?

- na papírek napište modlitbu

 

Po uplynutí daného času se sejdeme, karty se dají zpátky doprostřed(případně můžeme říct, čím nás karta oslovila)

- máme před sebou adventní kalendář

– postupně budeme číst modlitby, přidávat je k obrázkům

- na konci Otče náš

 

píseň Má duše Boha velebí

(Mariino magnificat – taky velebit, chválit, děkovat, vnímat Boží otisk ve světě - teď, naděje pro to před námi; v písni se střídá přít. a bud. čas; pro víru je důležité vzpomínání, anamnéze)

 

Modlitba (pokud nezazněly modlitby jednotlivých účastníků)

Pane Bože,

děkujeme za advent. Tvé přicházení. K nám, do světa, na zem. Do našich starostí, radostí, do očekávání i tam, kde tě nečekáme, nevítáme, kde na tebe vůbec nepomyslíme. Chceme se tvému přicházení otevřít, nastavit, vystavit, přijmout tě. Přijď, prosíme.

Chceme tě přijmout jako Marie, která řekla ano.

Chceme umět čekat.

Prosíme, přines radost do smutku, úlevu do bolesti, světlo do tmy, lásku do místa lhostejnosti. Pokoj tam, kde je zášť, nepřátelství, válka. Vodu na vyprahlou zem, nasycení tam, kde máme hlad. Přijď. Amen.

Téma

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku