Otevřít advent

Verze pro tiskPDF verze
Program z příručky Na lovu perly
 
 
pobožnost před adventem
 
Pomůcky: biblické postavičky (nejsou potřeba, adventní "scénu" stačí popsat slovně)
obrazové karty - potřeba jsou (případně nějaké jiné obrázky): Rainer Oberthür: Obrazy života - život v obrazech (88 obrazových karet a 44 didaktických her)
 
 
první známý adventní kalendář – 1851
Písně: Otevřete brány (239), Kam v soudu den (136)
 
Adventní biblické texty často nějak souvisí s otevíráním.
Iz 40 – připravit cestu (to cituje v kázání Jan Křtitel)
přečíst: setkání Marie a Alžběty – Alžběta uslyšela hlas (otevřenost hlasu, zvěsti), pohnulo se dítě Lk 1,39-56
narození Ježíšovo (Mt 1,18-24)
výzva k bdělosti Mt 24,36-44 (nečekaný příchod Syna člověka) – být otevřený nečekanému
 
Postup:
scéna:(látka, svíčka, postavičky dvou těhotných žen – Marie a Alžběta)
Marie byla otevřená překvapení, nechala se oslovit, přijala dítě, Alžběta je otevřená, slyší, dítě v ní se pohne, ona to vnímá;
příp. ještě je na scéně Josef – taky se otevřel hlasu anděla, který ho vyzval, aby přijal (nevyhnal) těhotnou Marii;
ještě tam může být postavička anděla
Scénu představíme.
Před postavičkami nebo kolem nich je rozloženo 24 obrazových karet obrázkem dolů (obrázek není vidět).
 
úvodní vyprávění:
asi většina z vás zná knihu Josteina Gaardera Kouzelný kalendář – Jáchym má tajemný adventní kalendář, každý den z něj vystoupí další postava, která se přidá k zástupu putujícímu do Betléma napříč časem i prostorem
jsme taky na cestě, v adventu se také mluví o cestě, přípravě cesty
cesta naše časem, životem, jeho obdobími
cesta naše církevním rokem, obdobími (třeba teď těsně před adventem)
teď na té cestě někde stojíme
advent je přicházení z té druhé strany, někdo nám jde naproti
my toho, kdo jde naproti, očekáváme
budeme postupně odkrývat karty, nechávat se překvapit
co nás může v adventu překvapit?
čekáme nějaké překvapení?
má pro nás nějaká překvapení Pán Bůh?
jsme otevřeni pro překvapení od něj?
nemáme z nich trochu strach? obavy...
což teprve, když překvapení přijde každý den!
jestli znáte ten Gaarderův příběh: jak se Jáchym těší na každý den, co se zase přihodí, jaká postava vyjde z kalendáře
 
adventní kalendář znáte: každý den otevíráme okénko, čeká nás překvapení
zkusíme něco podobného:
jako překvapení si vyberete jednu kartu z obrázkem (obrazové karty) + dostanete tužku, papírek
nad kartou budete každý sám přemýšlet (můžete se rozejít třeba i ven)
– co mi karta říká?
- chci o ní říct pak něco i ostatním?
- na papírek napište modlitbu
 
Po uplynutí daného času se sejdeme, karty se dají zpátky doprostřed(případně můžeme říct, čím nás karta oslovila)
- máme před sebou adventní kalendář
– postupně budeme číst modlitby, přidávat je k obrázkům
- na konci Otče náš
 
píseň Má duše Boha velebí
(Mariino magnificat – taky velebit, chválit, děkovat, vnímat Boží otisk ve světě - teď, naděje pro to před námi; v písni se střídá přít. a bud. čas; pro víru je důležité vzpomínání, anamnéze)
 
Modlitba (pokud nezazněly modlitby jednotlivých účastníků)
Pane Bože,
děkujeme za advent. Tvé přicházení. K nám, do světa, na zem. Do našich starostí, radostí, do očekávání i tam, kde tě nečekáme, nevítáme, kde na tebe vůbec nepomyslíme. Chceme se tvému přicházení otevřít, nastavit, vystavit, přijmout tě. Přijď, prosíme.
Chceme tě přijmout jako Marie, která řekla ano.
Chceme umět čekat.
Prosíme, přines radost do smutku, úlevu do bolesti, světlo do tmy, lásku do místa lhostejnosti. Pokoj tam, kde je zášť, nepřátelství, válka. Vodu na vyprahlou zem, nasycení tam, kde máme hlad. Přijď. Amen.
Autor: 
Lenka Ridzoňová
Rok vzniku: 
2019