Jak se potkává Ježíš? IV.

Autor

Pavel Jun

Program z příručky Na lovu perly

 

 

K celému cyklu (4 programy) je ke stažení prezentace Jak se potkává Ježíš na http://www.semcr.cz/na-lovu-perly/prilohy.html

  

D. ZKUŠENOST E.

Příprava:

Zkušenost s nadějí.

Kdy jste prožili (prožíváte) nejsilněji těšení se…

Na co se těšíte? Co čekáte?

 

  

 

O čem sní ten člověk? Zkuste vytušit.

 

 

 

Zkušenost E.:

Situace: to je někde… u stolu… (doma…?)

Je taky nějak „zatuhlá“? (Všechny velikonoční situace jsou jakoby takhle „zatuhlé“. Jsou totiž „přelomové“. Jako Marie, jako učedníci…(To znamená: něco se děje!)), Taky se něco stalo?

 

Nápadný je světelný – prázdný prostor… a že je prostřeno pro tři.

Opuštěná sklenice. Jako když třetí spolustolovník odešel…

 

Soustředíme se na dvě pozůstalé postavy.

(Ty okolo zachycují jen souvislost příběhu, nalevo jejich cesta od Golgoty s Ním (jiný obraz), napravo asi půjde o události letnic).

 

Situace: je to opravdu doma, šli domů, poutníci z Jeruzaléma, od velikonoc, cestou mluvili o velké zklamané naději

O jaké? Mluvili konkrétně o Ježíšovi, kterého nějak poznali. Možná jen o něm slyšeli vyprávět. Ale probudil v nich tu naději, takovou… Největší Naději, co na tomhle světě se kdy objevila – říkávali tomu kdysi „naděje na Mesiáše“. Ta by se dalo přeříkat jinými slovy třeba takhle: že přijdedoba, kdy se bude Bůh s lidmi v dobrém (z Lásky) sdílet. (Život bude z Lásky sdílení).

Tedy: Slyšeli o Ježíšovi. Objevila se naděje, že by mohl Něco (tohle!) Velkého a Dobrého a Zásadního znamenat – v jejich životě a pro svět.

A pak ho zabili. Tak se vrací domů… To je ten návrat…

 

Cestou domů se k nim přidal Někdo. A vysvětloval jim, jak je to s tou Nadějí.

 

Takhle je to popsáno v bibli.

L 24,13-27

 

A pak spolu večeřeli a pak tohle, když lámal chleba a dával jim ho… To je situace… obrazu

 

 Co ti dva? Pocit z nich?

Co říkají jejich tváře?

Rozjásaní asi nejsou.

Jsou velmi soustředění (vážní?). (Něco se děje velmi důležitého) A užaslí.

 

Co jejich oči? Kam se dívají? Každý jinam.

Jeden se dívá do chleba. Druhý se dívá vzhůru.

(Nedívají se nakonec na Jednoho? Chléb jim dal ten, kdo s nimi byl. A co zmizel – asi k Bohu, tam patří, na Boží stranu.)

 

Ten, co se dívá do chleba. Má zvláštně ruce. Jak? Jednou si podpírá druhou?

To se mu tak třesou ruce? Nebo je to modlitba?

Ten druhý jako kdyby…

Nevím… cítím úžas. Ale dobrý.

Jako nezaslouženě obdarovaný. Život je opravdu z Lásky sdílení… a takové to je, tohle to znamená…

 

Tohle je víc… než jsem čekal, než mohu přijmout…

Tady je to s tím re- (znovu… i po Jeho smrti…) ještě víc zvláštní, tady se může stát zřejmým, že se tohle „re-„ rozeběhne do dlouhého – nekonečného řetězce…

Totiž: Oni potom utíkají k druhým a říkají jim to… sdílejí se o svou radost, a vznikne církev.

Tady je to „re“ znovu a znovu, předávené, opakované, protože tady je zřejmé, že jde o sdílení a v sdílení to reálně pokračuje. Úžasné.

 

Takhle je to popsáno v bibli.  

L 24, 28-32

 

 

Obrázek na konec:

 

Hostitel zůstává „ve světle“. Místo něj se objevují další hosté, lidé, kteří nás potřebují.

A to z Lásky sdílení se začne dít… a roztáčí se kruh, (feedback) lásky…

stane – nekonečným „re“ – předává se dál.

 

 

Jak se potkává vzkříšený Ježíš podle těch z Emauz?

Měli naději na Mesiáše, totiž že se Dobré, Dobré od Boha, opravdu Dobré může dotknout života… a dotklo, a to jako sdílení.

A dotýká se nás. Mluvíme o tom v kostele po nedělích a jindy. Spojuje se nám s Ním velká naděje. On by mohl mít Význam pro Proměnu života. A najednou na tom máme podíl. Slyšíte… a jíte chléb, pijete víno, a srdce (dalo by se říci?) hoří…

 

 

 

Jak se potkává Ježíš - Souhrn:

Jak se tedy poznává (Vzkříšený) Ježíš?

Záleží, jak jste ho poznali – potkali. Tři         možnosti:

            a) Jako Marie? Přijetí bez výhrad a podmínek.

            b) Jako učedníci? Pozvání do široké souvislosti dobrého příběhu (lidí s Bohem)… který přesahuje osobní příběhy (takže člověk přestane být tím svým            tak naivně zaujat a vyčerpán) a spojuje je v smysluplný.

            c) Jako Emauzští? Naplňovaná naděje na to, že život bude          sdílení… z Lásky, Boha s lidmi, lidí… všeho.

 

Téma

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku

Biblický odkaz (kat)

Přiložený soubor