SPOLEČENSTVÍ I.

Autor

Marie Jüptner Medková

Program z příručky Na lovu perly

 

 

 

Pomůcky: Obrazové karty (Obrazy života – život v obrazech, nebo vytištěné obrázky), list s abecedou

 

Modlitba: Pane Bože, osviť mou mysl pravdou,

zapal mé srdce láskou, vdechni mé vůli odvahu, obohať můj život službou,

odpusť minulé, posvěť, kým jsem, ukaž mi, kým bych mohl být,

abys Ty měl slávu a já spasení skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Rozehřívací hra: Připravte list s abecedou, kde je každé písmeno na samostatném řádku. Vyberte zapisovatele. Ke  každému  písmenu  abecedy  musí děcka vymyslet alespoň  jednu  dobrou vlastnost  a pak z písmen poskládat své jméno a „představit se“ vlastnostmi u těchto písmen (např. Anička Andělská, Nejkrásnější, Inteligentní, Čilá, Kamarádská, Andělská). Nechte hru plynout, dejte účastníkům čas na přemýšlení, uvolnění se.

Cíl:všimnout si dobrých vlastností a jednání lidí okolo nás a nestydět za své dobré vlastnosti

Komentář pro vedoucího:Jsme zvyklí spíš kritizovat, mluvit o špatných stránkách druhých i sebe, děcka mohou mít tendenci vymýšlet špatné vlastnosti – řekněte, že to je zas na jinou hru a vraťte je k původnímu záměru.

 

Zamyšlení a rozhovor na témaspolečenství

pomůcky: Bible nebo vytištěný text Mt 18,18-20, karty Obrazy života – život v obrazech (Rainer Oberthür, Petrinum), vytištěné otázky

 

Přečtěte biblický text a rozprostřete karty s obrazy. Ptejte se postupně a vždycky nechte účastníky, aby si vybrali kartu a pak po jednom řekli, proč si vybrali právě tu. Je možné, že se nad kartami rozeběhne rozhovor k tématu.  

Komentář pro vedoucího:Nehodnoťte výběr karet či komentáře, naslouchejte a pamatujte si. Není třeba podat vyčerpávající výčet odpovědí. Doptávejte se, pokud je možnost odpovědi nějak rozvinout nebo je potřeba něco ujasnit. Nebraňte rozhovoru.

Otázky:

Jak se pozná společenství/ jak společenství vypadá?

Co vám dává mládež/sbor?

Proč se křesťané setkávají?

 

Shrnutí:

Společenství je duchovní rodina, bez ní je těžké žít svou víru. Pomáhá nám, abychom se mohli duchovně i lidsky rozvíjet. Základní  kameny křesťanského společenství jsou modlitba, Kristus, křest a Večeře Páně. 

Žádné stavbě základní kameny nestačí, i společenství potřebuje něco navíc, aby žilo. Proto jsou důležité společné prožitky: ať už se společně modlíme nebo prožíváme bohoslužby; ale i společně pracujeme, bavíme se a sdílíme se, nebo se i společně něčemu učíme.

Komentář pro vedoucí:Pokud programem začínáte rok nebo nějaký nový úsek, je zde možné se zeptat, jaká témata je zajímají, o čem by se chtěli dozvědět víc, nad čím přemýšlí a zajímalo by je, co na to církev...

Modlitba na závěr:tichá společná, zakončená modlitbou Páně

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku

Biblický odkaz (kat)

Přiložený soubor