Kristus II. (Jen učitel?)

Autor

Daniel Matějka

Program z příručky Na lovu perly

 

 

 

Příběh o utišení bouře nenápadně potvrzuje, že vztah učedníků k Ježíšovi byl v určité fázi především na rovině „žák – učitel“. Slovo, kterým ho volají uprostřed marného boje na moři, by šlo přeložit prostě „učiteli“. Také od Ježíše nečekají záchranu, ale pouze to, aby nespal a nebyl lhostejný. Kdo by od svého třídního čekal, že v takovou chvíli zmůže něco víc?

Za povšimnutí stojí také to, že ke zkušenosti začínajícího Ježíšova následovníka patří právě i toto: Okamžiky ohrožení, vysílení, pocity marného boje, spící či přímo lhostejný Ježíš. Občas někdo zve k následování Ježíše stylem: „Následuj Ježíše a budeš v pohodě! Bude vždy s tebou!“ Ježíšovi učedníci to zažili jinak. Mohla jim na mysl přijít i výčitka vůči Ježíšovi: Proč nás takhle zbytečně nebezpečně nechává v noci veslovat přes jezero?

Možná je zkušenost bouře součástí výuky. Sotva by kdy učedníci poznali Ježíšovu moc, kdyby nebyli vystaveni ohrožení. Byl by pro ně dál jen učitelem. On však uprostřed bouře vstal, pohrozil větru a moři a ony ho poslechly. Nastalo veliké ticho.

To ticho by však šlo krájet. Je plné otázek, zděšení, strachu. Není to tak úplně pokoj. Je to napjaté ticho, ze kterého však může něco dalšího vzejít:

Tohle není obyčejný učitel. „Kdo to jen je?“

Otázku, která učedníkům přijde na mysl, je však potřeba říci celou: „Kdo to jen je, že ho poslouchá vítr i moře?“ V té otázce je totiž skrytá odpověď.

Úkol (možno pracovat ve skupinách a pak dát dohromady výsledky diskuse)

Najděte v Bibli místa, která se vztahují k vodě jako k živlu. Ptejte se kdo, jak a proč ten živel přemáhá.

Vodítka k diskusi:

Některá důležitá místa o vodě:

Gn 1: Vody musejí ustoupit stranou, aby vznikl dýchatelný prostor pro život. Vody nejsou kamarád!

Gn 6-7: Stačí, aby Bůh znovu nechal vody – chaos, ať si vezmou zpět svůj starý prostor. Na vlnách se ale dá nějaký čas přežít v dřevěné bedně.

Ex 14: Voda jako znamení jistoty smrti či návratu do otroctví. Bůh však otevírá uličky, které nám připadají slepé.

Joz 3: Voda jako něco, co člověku brání udělat krok. Byl při vstupu do zaslíbené země větší překážkou Jordán nebo strach?

Jon: Důležitější než ten podivný úkaz, že Jonáše spolkla ryba, je to, kam ho vzala: do hlubin nejhlubších. Půjde se odtud dovolat k Bohu?

Mt 14,22-33: Ježíš v tom „umí chodit“.

Doslov:

Pokud dočteme do konce podobný Matoušův příběh z 14, 22-33, najdeme tam na konci vyznání učedníků, které bychom mohli brát jako odpověď na výše položenou otázku, kým je Ježíš. Ta samotná slova jsou však jako odpověď nedostačující. Jsou nedostačující, pokud je pouze opakujeme bez zkušenosti bázně a záchrany.

Překvapivě přesnou dogmatickou odpověď na otázku, kým je Ježíš, totiž dostaneme i v Markově evangeliu jen několik veršů po příběhu o utišení bouře. Ta odpověď ovšem nezazní z úst učedníků, ale od démonů. Dogmaticky přesná výpověď není zárukou toho, že vás temná strana nemá ve své moci.

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku

Biblický odkaz (kat)