Ježíš uzdravuje slepého od narození

Autor

Ludmila Míchalová Mikšíková

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Pomůcky: zlatá obruč, zlatá fólie, svíčka

 

Téma DOTEK: Díky uvědomění si, co je dotek, přicházíme na to, jak se nás dotýká Bůh a uvedeme konkrétní příběh Ježíšova doteku, který uzdravil muže slepého od narození.

- Co se vás v posledních dnech dotklo? Bereme všechny nápady. Napovíme, co všechno se nás může dotknout, jsou to různé věci. Mohou to být různé události, ale i konkrétní dotyky jiných lidí, mohou to být doteky příjemné i nepříjemné. Dotek, který si přejeme a potěší nás, ale i dotek, který nás zarmoutí, nebo kterému bychom se raději vyhnuli.

- Vyzkoušíme si na vlastní kůži, jak citliví jsme na dotek druhého člověka. Dáme doprostřed zlatý kruh (můžeme použít i zlatou obruč), vybereme dobrovolníka, který si stoupne doprostřed kruhu, zavře oči a natáhne ruce s otevřenými dlaněmi, pomalu se k němu přibližujeme tak, abychom se jej snažili dotknout i my otevřenými dlaněmi. Jakmile dobrovolník, bude mít pocit, že se jej dotýkáme, řekne stop. Hra nám pomůže uvědomit si, jak je dotek důležitý, i jak jsme na dotek citliví. Někteří ucítí naše dlaně už z dálky, jiných se musíme dotknout celými dlaněmi.

- Jsou různé doteky, je ale jeden dotek, který je jiný, výjimečný, je to dotek Boží. Zažili jste dotek Boha? Jak můžeme dotek Boha poznat? Do zlatého kruhu dám zlatou folii, na znamení toho, že je to dotek jiný než ostatní. Můžeme sami dodat, kdy jsme takový dotek zažili my, nějaký svůj příběh ze života. Společně se bavíme o tom, jak se nás v našich životech dotýká Bůh, skrze jiné lidi, skrze lásku ostatních, skrze přírodu…

 

Vyprávění:Naše vyprávění o doteku Božím doplníme příběhem, kde je dotek velmi důležitý, o Ježíši, jak uzdravuje slepého od narození. Je to příběh z Janova evangelia. Slepý člověk to měl vážně těžké, jediný zdroj peněz, co mohl domů donést bylo žebráním. A tak ten slepec čeká u cesty, je zvyklý čekat a možná díky tomu i velmi vnímavý na různé doteky. Přichází Ježíš a dotýká se ho svým osobitým způsobem. Můžeme přečíst vybraný oddíl z Janova evangelia:

1Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. 2Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ 3Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. 4Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. 5Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ 6Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči 7a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. Jn 9,1-7

- I my máme oči, i my vidíme. Trochu si je vyzkoušíme. Zavřeme oči a zeptáme se ostatních: „Co krásného jste dneska viděli? Co škaredého jste dneska viděli? Vidíme vlastně správně? Dokážeme se dobře koukat? Nejsme spíš jako ti učedníci v našem příběhu?“ Oni se na slepého koukali špatně, dívali se na něj jako na teologický problém. Ale Ježíš je učí novému pohledu. Mají se koukat na člověka, na to, co potřebuje, co jej trápí, mají se na něj koukat očima milosrdenství. Mají sebrat sílu a odvahu se nejen dobře koukat, ale druhého se i dotknout.

- Důležitý dotek, pro židy byl dotek nemocného nečistý. Ježíš toto pravidlo překračuje, dotýká se nemocných, nebojí se, ukazuje, že mnohem důležitější je samotný člověk. Ježíš nám ukazuje, že se nikoho neštítí, že se nás neštítí, ani když jsme nemocní.

- Společně se při modlitbě ztišíme a zamyslíme nad tím, kde po Božím doteku toužíme my. Můžeme prosit o Boží dotek taky za ostatní lidi. Pošleme svíčku a každý může říct svoji hlasitou nebo i tichou modlitbu. Nakonec se můžeme chytit za ruce a pomodlit modlitbu Otčenáš.

Téma

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku

Biblický odkaz (kat)