Modlitba všemi smysly

Autor

Karel Müller

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Pomůcky:přehrávač hudby, šmirgl papír, plyšák, papíry, fixy, čokoláda, citron, vonná svíčka/kadidlo

 

Max 15 lidí, celou dobu do podkresu písně z Taizé, tiché nerušené místo, slabší osvětlení, věkově není třeba omezovat

Úvod

Modlitbu většinou známe jako slova, která říkáme společně v kostele, na mládeži nebo každý sám při modlitebním ztišení. Modlitbu říkáme. Ale co kdybychom se zkusili modlit jinak? Bůh nás stvořil, abychom ho poznávali a abychom ho prožívali všemi smysly. Tento program je určen k tomu, aby nám pomohl se otevřít Boží přítomnosti skrze naše smysly. Abychom pochopili a zažili, že i naše tělo může promluvit.

Sluch

Lehněte si, sedněte si, najděte si nějakou pohodlnou polohu.

  1. Zavřete oči a zkuste se otevřít Boží přítomnosti. Nyní si pustíme několik písní a nechte své myšlenky volně plynout. Požádejte Boha, aby se s vámi skrze tuto hudbu setkal.
  2. Zkuste si ve své mysli říct nahlas slovo Bůh. Řekněte si ho rychle, pomalu, zastavte se u každé hlásky. Jak zní? Jakou má pro vás melodii. Dýchejte zvolna a při každém výdechu zkuste toto slovo vyslovit.

Bože zvuku, Stvořiteli hudby, přinášíš harmonii a dáváš radost, drž naše myšlenky ve svých rukou. Vstup do našich problémů a neshod, uzdrav naše špatné záměry a pomoz nám naladit naše srdce na tvou věčnou píseň. Amen

Hmat  (šmirgl papír, plyšák) - 10 min

1.

  • Zavři oči, pomalu dýchej a zkus si uvědomit Boží přítomnost.
  • Pošleme si šmirgl papír - přejeď si s ním po hřbetu ruky, pořádně ho prohmatej
  • Zkus si uvědomit, kde to s Tvojí vírou dře, kde to s Tvým vztah s Bohem dře, kde Ti to není úplně pohodlné, který hřích Ti třeba brání k upřímnému vztahu s Bohem, který hřích by potřeboval zahladit…

 

2.

  •  pošleme si plyšáka
  • nyní si zkus uvědomit, jak je Ti Boží přítomnost příjemná, jaké to je se cítit přijatý a v bezpečí, pohlaď si ho, stiskni ho, neboj se, on to vydrží. Bůh je ten, kdo nás celé přijímá takové, jací jsme. I když to někdy mezi námi drhne. Stále čeká s otevřenou náručí a miluje nás.

Bože, víme, že to někdy v našich vztazích dře. Dře to nejen mezi námi lidmi navzájem, ale i s tebou. Přijmi prosím naše chyby, naše hříchy. Posiluj to dobré v nás. Děkujeme ti, že nám jdeš naproti, že se nám vydáváš. Děkujeme ti, že tvoje náruč je nám stále otevřená, že tvé obětí je naplněné láskou. Amen

 

Zrak(papíry, různé fixy) 15 min

            Já a Bůh jednou čarou. Ty a Bůh jste ve vztahu. Ve vztahu, který nedokáže nic zničit. Sedni si, vezmi si papír a nějakou barvu. Dívej se na papír a soustřeď se na Tvůj vztah s Bohem. Nakresli jednou nepřerušovanou čarou sebe a Boha v jednom vztahu.

Bože, skrytý i zjevený. I když máme někdy pocit, že ten provaz, kterým jsme na tebe navázání, je příliš volný a že úplně necítíme tvoji blízkost. Stále máme víru v tvůj slib, že nás nikdy neopouštíš. Amen

 

Chuť(mléčná čokoláda, citron) 10 min

Sedni si, zavři oči, zklidni dech.

  1. Pošleme si nejprve citron. Ochutnej plátek citronu a zkus si uvědomit, jak na tebe působí jeho kyselost. A přeneste tyto pocit k situací, které pro vás byly kyselé a hořké. Kdy jste se cítili fakt špatně. Přineste tyto pocity a situace Bohu. Chvilku se teď přemýšlejte o Ježíši, jeho bolesti, odmítnutí a kolik nenávisti snášel. Přemýšlejte o jeho ukřižování.

 

  1. Nyní si pošleme kousek čokolády. Když jí jíte, zkus si uvědomit Boží lásku k tobě a k celému světu. Děkuj Bohu za tuto sladkou lásku a modli se za to, aby ji byl schopen opravdově sdílet s ostatními.

Chvilku přemýšlet o Ježíšově vzkříšení a sladké síle naděje.

Kriste, který jsi zakusil hořký kříž a sdílel naši bolest, buď s těmi, kteří trpí, a s těmi, pro které se život stal trpkým. Vzkříšený Pane a plný slávy, naplň nás svou sladkou láskou. Kéž můžeme zakusit tvou dobrotu a sdílet ji s ostatními. Amen

 

Čich (vonná svíčka, kadidlo) - silnější vůně

Zavřete oči a soustřeďte se.

Zkuste chvíli jen vdechovat tuto vůni. Možná vám něco připomíná, možná se vám v hlavě objevují dávné vzpomínky. Nechte je volně běžet, ať se vypaří jako tento vonný kouř.

Zkuste myslet na to, je ve vašem životě dobré. Mohou to být vaše vztahy, práce, speciální místa, vzpomínky, ale i materiální věci jako jídlo, dům…

Zkuste se teď zaměřit na Boha a uvědomit si, co všechno je na něm dobré. A v duchu si říkejte: Bože, jsi dobrý, protože…

V poslední části se zaměřte na to, co je dobré ve vás a jak byste to mohli použít pro své bližní. Požádejte Boha, aby vám v tom pomohl

Dobrý Ježíši, pomoz mi šířit tvou vůni, kamkoli půjdu. Prostup a zmocni se celé mé osoby tak pevně, že celý můj život bude jen září toho tvého. Záři skrze mě a buď ve mně tak, aby každý duše, kterou má mne potká, mohla ucítit tvou přítomnost v mé duši. Amen

Společně Modlitba Páně

Reflexe, promluva.

 

 

Požehnání:

Ať Bůh žehná tvým rukám, aby byly opatrné, aby dokázaly držet a přesto se nestaly pouty, aby uměly rozdávat bez počítání, aby v nich bydlela síla těšit a pozvedat.

Ať Bůh žehná tvým očím, aby vnímaly člověka v nouzi, aby viděly i to co je neviditelné, aby dokázaly zahlédnout smysl věcí kolem, aby se druzí pod jejich pohledem cítili dobře.

Ať Bůh žehná tvým uším, aby byly uzavřené pro balast a kecy a lži, aby nepřeslechly pravdu, byť nepříjemnou, aby i v hluku slyšely hlas jemný a tichý, aby byly otevřené pro Boží hlas.

Ať Bůh žehná tvým ústům, aby z nich nevycházelo nic, co zraní a ničí, aby mluvila léčivá slova, aby zachovala co je důvěrné, aby svědčila o Bohu.

Ať Bůh žehná tvému dechu - srdci a duši, aby darovaly teplo, aby byly plné slitování a odpuštění, aby dokázaly sdílet smutek i radost, aby byl příbytkem Božího ducha. Amen

 

Inspirováno programem z knihy Objevování modlitby od Sue Mayfieldové

Téma

Cílová skupina

Rok vzniku