O setkání s Tvůrcem

Autor

Jana Hofmanová

Program z příručky Na lovu perly

 

 

 

Pomůcky: Přehrávač hudby

 

Příprava:

1. K přípravě programu je potřeba spolupráce tří lidí, kteří se připraví předem. Výhoda bude, když budou zastoupeny dívky i chlapci. (Pozn. není-li čas na přípravu a ve větším počtu lidí, je možné rozdělit se až během setkání na skupinky a připravovat program paralelně jedni pro druhé.) Na vlastní program budeme potřebovat volný prostor („scénu“) kolem kterého je možné pohodlně se usadit tak, aby všichni viděli, co se bude dít. Připravte si přehrávač (nebo počítač), na kterém bude možné přehrát v dobré kvalitě hudbu.  

2. Skupinka, která program připravuje, si dopředu přečte text z Gn 1-2. Jeden čte příběh pomalu, ostatní si se zavřenýma očima děj představují. Zkuste se oprostit od všech známých představ a ilustrací… představte si, že příběh slyšíte poprvé: Jaké jsou tam barvy, vůně, zvuky, a kdy se objevují zlomy? Co z toho vás oslovilo, překvapilo, co vás přitáhlo a proč?

3. Vzpomenete si, kdy jste naposledy něco tvořili a jaké to bylo? Co vás těší tvořit? Kdy vás to těší? Co dělá tvůrce? (Pečlivě formuje, píše, otesává, ladí, povolává k životu, hněte z prachu…? – nápady můžete zapisovat) Kdy o nějakém díle můžeme povědět, že „je to dobré“? Nakolik záleží (pouze) na výsledku? Co je na tvoření těžkého/radostného?

4. Přečtěte si Gn 3. Patří had do stvoření? K čemu had zve? Říká pravdu o Bohu? V čem spočívá jeho lest. Proč lidé jednají tak, jak jednají, co je k tomu vede? (Kdy je za tím: lež, zvědavost, stud, strach? Co ještě jiného?) 

4. Jaká hudba by se k vyprávění hodila jako podkres nebo soundtrack pro Gn 1-3? (Dejte prostor fantazii: např. B. Adams: „Take me as I am“; Oboroh: Ž 8; nějaký metal, klasická kytara beze slov…?)

4. Zkuste ve skupince připravit pro ostatní příběh o setkání Boha s člověkem a člověka s Bohem jako pantomimické „divadlo“ bez rekvizit jen za pomoci svých těl, výrazů a pokud možno hudby. Pamatujte, že v bibli nejde ani o technický popis, ani o zkratkovitou scénku jako ve hře „Aktivity“ ale o poetický text (tzn. můžete např. použít metafory). Rozviňte a doveďte příběh až k tomu, jakým způsobem žijeme my, jak jednáme mezi sebou a vůči stvoření.:

Návrh jednotlivých scén:

1) Tvůrce tvoří svět. (Vzpomeňte si na své zkušenosti s tvořením.)

2) Tvůrce tvoří člověka, uvádí ho do světa a předává mu ho do péče.

3) Člověk je sám. A tak mu Tvůrce přivádí „pomoc jemu rovnou“ – druhého člověka.

4) Člověk je pastýřem stvoření. Ale setkává se s pokušením „stromu poznání dobrého a zlého“. Tzn. začíná si dělat nárok na to, co mu nepřísluší… k čemu to povede? Člověk začíná soudit stvoření, chce rozhodovat co je dobré a co zlé podle sebe, své nároky vynášet vůči druhému člověku, rozhodovat kdo smí a nesmí plně žít jako Boží stvoření. Tím ničí Boží stvoření, narušuje vztah k druhému člověku i k Bohu, odsuzuje, ubližuje, šikanuje, znásilňuje, zabíjí…              

5) Scénu promyslete: Jaký to má dopad na stvoření? Kde je Tvůrce a co dělá? Jaké to je pro Tvůrce vidět své stvoření v takovém stavu? Co může udělat?

6) Tvůrce se rozhodl do tohoto stavu světa vstoupit. Setkat se s lidmi tváří v tváři. Přichází na scénu: V Ježíši se setkává s lidmi. Jak s nimi jedná? Čemu je učí? S kým se setkává? Tvůrce si nepodmaňuje svět silou, ale láskou.

7) Jak se k němu zachovají lidé? Ve svém nároku rozhodovat o tom, kdo je a kdo není dobrý, ve svých představách, že znají Boží vůli, odsuzují i Ježíše a jeho lásku na kříž. Zlo se prosadilo. Lidská svévole se obrátila proti Tvůrci. Život končí. Stvoření zůstává samo. Smrt zvítězila. Nastává ticho.

9) Co bude dál? Co když to ticho nezůstane tiché? Co když se Ježíš znovu nějak ozývá, to co vnesl do světa rezonuje, proměňuje, Ježíš přichází k těm, kteří ho zradili, chce s nimi stolovat… dává jim tak poznat, že jeho láska je mocnější než smrt, že tvořivost a život má naději a požehnání. K čemu to rozhádané a zraněné lidi (nás!) povede?

 

Průběh setkání:

Píseň (např. Svítá 331, 470, 489)   

Proveďte ostatní příběhem pomocí připraveného „divadla“. (Pokud nebyl čas na přípravu, můžete se rozdělit do dvou skupin, připravit se odděleně a předvést příběh druhým.)

Chvíle ticha - cca 5 min. (Můžete si rozdat bible, nakopírované biblické texty, nebo na lístečcích biblický verš, např. Ř 8, 32; Ř 8, 38-39; Ef 2,4-5; 1 J 4, 10-11 a využít ticho k tichým osobním modlitbám nebo k promýšlení toho, co znamená Boží moc, která přichází skrze lásku: kam až sahá, co to znamená pro Tebe osobně v Tvém životě? K čemu Tě to vede?)

Modlitba

Živý Bože, ty nás probouzíš a zvedáš k plnosti života.

Zveš nás, abychom svěřené dny naplňovali s důvěrou…

Ujišťuješ, že Ti záleží na každém, že neodcházíš od svého rozdělaného díla stvoření, záchrany, obnovy…

Touhle důvěrou chceme naplnit a oslavit svůj život.

Prosíme o Tvou pomoc, když chceme žít život darovaný Kristem, život v důvěře.

Prosíme o tvořivou moc Tvého Ducha mezi všemi lidmi. Amen  

 

Píseň (např. Svítá 148, 327, 336, 364, 371, 456)

 

Pokud o textu a tématech stvoření diskutovala pouze přípravná skupinka bez ostatních, je možné otevřít ještě rozhovory o zmíněných otázkách.

Téma

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku