SPOLEČENSTVÍ II.

Autor

Marie Jüptner Medková

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Pomůcky: Obrazové karty (Obrazy života – život v obrazech, nebo vytištěné obrázky), rozstříhaný obrázek, list Co bych, kdybych 

 

Modlitba: Pane Bože, osviť mou mysl pravdou,

zapal mé srdce láskou, vdechni mé vůli odvahu, obohať můj život službou,

odpusť minulé, posvěť, kým jsem, ukaž mi, kým bych mohl být,

abys Ty měl slávu a já spasení skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Rozehřívací hra: Připravte na listy A4 hru „co bych, kdybych“ a nechte ji všem účastníkům vyplnit s tím, že jen jedna odpověď má být správná. Po té jeden přečte svou větu s možnostmi a ostatní hádají, která odpověď platí.

Cíl:vzájemné poznávání účastníků, cvičení empatie 

 

Zamyšlení a rozhovor na téma společenství

Pomůcky: Bible nebo vytištěné texty 1 Kor 12,12-21, karty Obrazy života – život v obrazech (Rainer Oberthür, Petrinum), rozstříhaný obrázek (ideálně se symbolem společenství, my měli srdce složené ze sirek)

 

Přečtěte biblický text.

Položte otázku: Kdy se cítím v nějaké skupině dobře? A udělejte „kolečko“, každý ať řekne jednu nebo dvě věci. Můžete odpovědi nechat jednoho účastníka psát na papír uprostřed.

Pak rozprostřete karty s obrazy. Položte otázku: Představte si ideální společenství, jaké role/obdarování by lidé v něm měli mít? A nechte účastníky, aby si vybrali větší počet karet a utvořili z nich své „ideální společenství“, které pak představí. Je dobré počet karet omezit, například na pět či šest. Pak každý své společenství představí. Pokud máte větší mládež, je možné rozdělit účastníky do skupin, kde vytvoří společné ideální společenství.

Nakonec otevřete rozhovor nad tím, jak bychom to mohli naplňovat, jaký dar by mohli účastníci vnést do vaší mládeže.

 

Hra nakonec:Připravte si obrázek na  A4 a rozstříhejte ho na kousky.

Varianta 1: Dáte obrázek ke společnému skládání.

Varianta 2: Účastníci dostanou každý část dílků ke složení, nevědouce, že nemají celý. Ve chvíli, kdy na to přijdou, tak samozřejmě dostanou dovolení spojit své díly dohromady.

 

Modlitba:Vedoucí uvede modlitbu jako prosbu o dary a sám začne, každý účastník pak jednou větou prosí o dar, který je pro něj ve společenství důležitý. Vedoucí modlitbu zakončí.

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku

Biblický odkaz (kat)

Přiložený soubor