Farao a Mojžíš aneb král a prorok

Autor

Benjamín Kučera

Program z příručky Na lovu perly

 

Pomůcky: Obrazové karty (Obrazy života – život v obrazech, Dixit)

 

- K tomuto programu je vhodné připravit pracovní kartičky – nejlépe "Obrazy života – život v Obrazech" (Rainer Oberthür), ale dostatečně poslouží třeba karty ze hry dixit.

- Pracuje se tak, že položíme otázku a necháme mládežníky, aby si vybrali a vzali do ruky kartičku (výjimečně i dvě), která nejlépe shrnuje jejich pohled na věc, jejich odpověď, názor. Následně uděláme kolečko, kde každý ukáže vybranou kartičku a krátce, třeba jednou dvěma větami, vysvětlí, proč vybral právě tuto. Jakým způsobem souvisí s danou otázkou atd. Odpověď může být i velice volná. Pak kartičky vrátíme a jedeme další otázku. Případně vedoucí kartičky ještě doplní.

- Jen pro úplnost: Hned na začátek je vhodné kartičky připravit, ukázat a popsat, jak práce s nimi bude probíhat (předchozí odstavec), aby se odstranila část nejistoty a program šel bez přerušování.

 

Poznámky:

- Na každé použití kartiček můžete připravit nějaký předvýběr, ale dostatečně široký, aby mládežníci měli z čeho svobodně vybírat (tj. nedávat jim jen předpřipravené odpovědi) a aby vedoucího mohli svým výběrem i překvapit.

- Zároveň je potřeba počítat s dostatečným prostorem – velký stůl, nebo místo na podlaze – kam by bylo možné kartičky rozložit.

- Lze pracovat jen s otázkami bez kartiček, ale kartičky pomáhají si vybrat z přehršle možností, formulovat, i se tak trochu skrýt za obrázek a snáze odpovědět. Taky mohou naše přemýšlení vést směrem, který by nás bez toho ani nenapadl.

- Je možné, že někoho vhodná odpověď nenapadne, pak nemusí odpovídat (ale bylo by fajn, aby alespoň vybral kartičku), ale nemělo by to tak skončit u většiny lidí.

- Vedoucí může shrnout to, co od mládežníka slyšel (a zeptat se, jestli to tak je), nebo se ho doptat, pokud se mu to nezdálo jasné.

- Vedoucí se účastní spolu s mládežníky, může si své odpovědi lehce promyslet, ale neměl by sklouznout do přednášení.

- Aby to fungovalo, je třeba vytvořit atmosféru, kde se nebudou bát říct svůj názor, a zároveň dostatečně vážnou a soustředěnou, kde nebudou dělat a říkat legrácky, kterými by to celé shodili. Celkem se mi osvědčilo je o to prostě hezky požádat, aniž bych ukazoval na někoho konkrétního.

- Výsledek celého povídání je závislý na spolupráci mládežníků a nedá se zcela předvídat.

- Na závěr lze zpívat píseň například: Neskládejte v mocných naději.

- Poslední otázky by neměly být směřovány na automatickou odpověď "V Bohu", "V Boží milosti" apod., ale přijdou s vlastními myšlenkami.

 

otázky:

1. Jaký by podle vás měl být král, vládce, politik?

2. Jaký by měl být prorok tváří v tvář králi (i zlému)? Jaký by měl být křesťan tváří v tvář vládnoucím vrstvám a mocnářům?

 

Přečíst Ex 5,1-9

3. Jaký je zde farao? Jak jedná? Jak vyjádřit jeho postoj?

4. Jaký je zde Mojžíš?

 

5. Jak na to asi zareagují Izraelci?

Přečíst Ex 5,15-21

 

diskuse (zde diskutujeme volně bez kartiček, ale lze je použít i zde):

Proč zareagovali takhle? Umíme se vžít do jejich situace?

Co se v takové situaci dá dělat?- Co se dá dělat tváří v tvář svévoli mocných?

 

závěr (poslední kartička nebo volná diskuse)

6. Co vám pomáhá, když se cítíte bezmocní? V čem nebo jak hledáte útěchu, naději...?

 

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku

Biblický odkaz (kat)