Zavři oči, otevři mysl

Program z příručky Na lovu perly

 

 

večerní pobožnost

 

Klidná, meditativní večerní pobožnost, která zve k otevření smyslů a setkání s Bohem. V průběhu pobožnosti pomocí oleje, many, pírka a sluchové koláže oslovíme a otevřeme jednotlivé smysly a vystavíme je Božímu působení.

Autor

Michal Šourek

Rok vzniku

Tvé břímě mé jsou hříchy

 Program z příručky Na lovu perly

 

 

(pobožnost pro postní dobu)

 

Poznámky

Před pobožností připravíme kříž a symboly, které připevňujeme na kříž (nápis INRI, trnová koruna, obraz kohouta, kus látky, hřeb). Symboly rozdáme před začátkem účastníkům, kteří je na vyzvání připevní na kříž. Pokud sedíme v kruhu, můžeme kříž položit na zem doprostřed.

Autor

Michal Šourek

Rok vzniku

Blahoslavenství

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Poznámky

Pobožnost věnovaná Ježíšovým blahoslavenstvím. Kombinuje skeč, čtení textu a přemýšlení nad ním a (jako možnost) impuls k textu.

Skeč: je dobré skeč dopředu nacvičit. Protože ale herci sedí za stolem, je možné mít – jako pomoc - scénář na stole, popř. v Bibli. Protože skeč pracuje se slovními hříčkami, je nutné pečlivě a zřetelně artikulovat.

Autor

Michal Šourek

Rok vzniku

Postní pobožnost Samařanka u studny

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Pomůcky:Velká mísa (dá se symbolicky použít křtitelnice), džbán s vodou, různé kameny v košíku, plovoucí svíčky.

 

Téma ŽÍZEŇ: Postní setkání, kdy si uvědomíme, co znamená žízeň a po čem ve svých životech sami žízníme, pomůže nám k tomu příběh z Janova evangelia Samařanky u studny.

Autor

Ludmila Míchalová Mikšíková

Rok vzniku

Téma: nemoc, umírání a smrt

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Využití knihy: ERIC-EMMANUEL SCHMITT: OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ     (Garamond, Praha 2006)

(Je zde popsáno více možností, jak s knihou pracovat, vyberte jednu z nich nebo se k tématu vraťte několikrát)

 

Pracovní listy jsou ke stažení na http://www.semcr.cz/na-lovu-perly/prilohy.html

  

Přiložený soubor

Autor

Lenka Ridzoňová

Rok vzniku

Zacheus

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Přečtěte biblický příběh (Lk 19,1-10)

 

Poté si každý vytáhne papír, na kterém bude napsáno, za koho a komu bude o tom, co se stalo, psát.

 

Role:

Zacheus – píše o tom, co se mu stalo, dopis své matce...

 

Soused – vypráví svému příteli z jiného města, co se stalo v Jerichu....

 

Autor

Lenka Ridzoňová

Rok vzniku

Otevřít advent

Program z příručky Na lovu perly

 

 

pobožnost před adventem

 

Pomůcky: biblické postavičky (nejsou potřeba, adventní "scénu" stačí popsat slovně)

obrazové karty - potřeba jsou (případně nějaké jiné obrázky): Rainer Oberthür: Obrazy života - život v obrazech (88 obrazových karet a 44 didaktických her)

Autor

Lenka Ridzoňová

Rok vzniku

Modlitba všemi smysly

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Pomůcky:přehrávač hudby, šmirgl papír, plyšák, papíry, fixy, čokoláda, citron, vonná svíčka/kadidlo

 

Max 15 lidí, celou dobu do podkresu písně z Taizé, tiché nerušené místo, slabší osvětlení, věkově není třeba omezovat

Úvod

Autor

Karel Müller

Rok vzniku

Z generace na generaci

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Pomůcky:notebook nebo počítač, psací a malovací potřeby, papíry

 

Zážitková hra, díky které si můžou mládežníci vyzkoušet, jak se asi mohly předávat informace o Ježíši.

Cíl: vyzkoušet si jak asi může fungovat slovní předávání informací.

Délka trvání: 60 minut

Průběh:

1, rozdělit skupinu na 4 generace

Autor

Karel Müller

Rok vzniku