Mít anebo být II. (Chci, abys byl...)

Autor

Rut Kučerová

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Program nelze použít bez předchozí přípravy a zpracování konkrétních aktivit dle následujících poznámek.

 

 

Pomůcky: zlatý rámeček

sedět v kruhu

nakopírované Tendence ega

příběh Marie a Marty

 

Chci, abys byl

!!! to nám říká Bůh na každém kroku našeho života

!!! dokonce nás vidí ve zlatém rámu

 

 

- držet zlatý rámeček u svého obličeje, takhle se na mě dívá Bůh, i vy můžete

- a pak se podívat skrze rámeček na druhého a vidět ho ve zlatém rámu a říci mu - chci, abys byl, chci abys byla

posílat si rámeček v kruhu

 

!!!!- chvíli se ztišit a uvědomit si to:

 

Bůh chce, abych byla, existovala taková, jaká já jsem

Nechce mě měnit (změnit může jen sama sebe)

I my mezi sebou to tak můžeme mít.

 

- co to s vámi udělalo, když vám někdo dal najevo, že jste chtěná, chtěný, nebude vás měnit, vylepšovat

 

napadnou nás okamžitě základní otázky

Jaká vlastně jsem

Kdo jsem

Kde je moje místo

 

Poznej sám sebe a poznáš boha.

Rozpoznej jakým tónem se rozechvívá tvé nitro.

 

Každý z nás má svůj vlastní tón.

Svou vlastní vibraci…

Když ten tón najde … zazní jeho charakteristický tón.

Je to i s hlasem. Mluvíme-li na úrovni tónu, který je nám vlastní, rezonuje nám celé tělo.

Působí to věrohodně…jsme to my

Hledání toho svého vlastního tónu.

 

Naším základním tónem je ticho.

Ztišení…

Dýchání...když člk dýchá, žije…

Dvě základní polohy: přijímám (vdechuji)

dávám (vydechuji)

Zkusme si to…

 

Přečíst příběh Marie a Marty

 

Když hledáme, to co je to naše vlastní bytí, existence...tak to souvisí s tichem.

Můžeme odkrýt a uvědomit si, co všechno jsou:

...masky, konstrukce, fantazie, předsudky, domněnky…

 

Aby nad tvou hlavou létali ptáci starostí, tomu zabránit nemůžeš, ale můžeš zabránit tomu, aby si ve tvých vlasech postavili hnízdo.

 

Nenechat se ovládat myšlenkami, ale správně s nimi zacházet.

Nádech – výdech.

Tady jsem skutečně já...a čekám, Bože, co bys mi chtěl říci..

 

Odtud se vynořují, z místa, kde se potkáváme s Bohem, z našeho srdce, odtud se vynořují myšlenky a slova a podněty k jednání. Inspirace.

 

A najdeme tam leccos a před ničím nemůžeme utéct.

 

 

Narazíme na své vlastní ego.

Rozdat všem Tendence Ega a nahlas si ho přečíst.

 

Protipólem ega je vědomá přítomnost.

 

 

Tendence Ega

1. Bere si všechno osobně. Je snadné ho urazit, dotknout se ho. Urážku pak nezapomíná, ale při každé příležitosti ji oživí a připomene.

2. Líbí se mu, když má pravdu. Přináší mu to pocit převahy. Je schopné vést dlouhé pře kvůli maličkostem.

3. Rádo posuzuje a srovnává. Často soudí druhé a subjektivně se tím staví nad ně. Miluje tento pocit nadřazenosti a moci.

4. Ztotožňuje se s rolemi a tím se vyhýbá vědomé přítomnosti. Ego zapomíná na osobnost, která je skryta za každou rolí, matky, otce, učitele. Pak člověk přestává být sám sebou.

5. jasně rozlišuje, kdo je silnější a kdo slabší, chytřejší nebo méně bystrý, než my. Chová se jinak k vrátnému než k ředitelce. Nevidí nebo zapomíná na důstojnost a rovnost každého člověka bez ohledu na jeho postavení.

6. Nechápe, že bolest může mít smysl. Podléhá mylnému dojmu, že k životu patří jen jeho slunná stránka, a co bolí, je třeba okamžitě odstranit.

7. Neumí odlišovat fakta od vlastní reakce na to, co se děje. Ego si totiž samo vytváří dojmy nebo obrazy reality, a ny ty pak reaguje. Důvodem k neuspokojenosti pak není situace samotná, ale spíš náš úsudek o ní.

8. Hledá různé cesty, jak vypadat lepší, důležitější a mocnější

Zapomíná kvůli na hodnoty jako jsou spravedlnost, pokoj nebo láska.

9. Člověk se může i negativně identifikovat s egem. Stává se to u lidí, kteří mají slabé ego. Takový člověk se snadno ztotožní se svou slabostí, neúspěchem, neláskou, smutkem – ale stále je to jeho ego, které mu takové hodnocení podsouvá.

10. Někdy dochází k druhému extrému: Ego se nafoukne a řekne: musím se prosadit, musím myslet na sebe. Takhle se může vystupňovat normální sklon starat se o sebe.

 

Protipólem ega je vědomá přítomnost, která bere egu nadvládu nad naším životem.

Nemusím tedy nic „dělat“.

Stačí přestat se identifikovat s představami ega a prostě BÝT.

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku