Kristus I. (Učitel Ježíš?)

Autor

Daniel Matějka

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Vztah učedníků k Ježíšovi se vyvíjel. Když ho začali následovat, možná v tom nebylo o mnoho víc, než že se přidali k jakémusi potulnému rabínovi, ke kterému měli důvěru, že jejich život posune dobrým směrem. Tak se to dělávalo, že si žák našel svého učitele a s ním strávil nějaký ten rok života. Zajisté, Ježíše provázela zvláštní síla. Uzdravoval, vyháněl zlé duchy. Ale to asi v té době nebyl jediný. (Mt 12, 27) Vystupoval možná se zvláštní autoritou. Ale v tom určitě také nebyl jediný. (Např. Jan Křtitel?) Kdo pozoroval vše spíše z dálky, mohl v Ježíšovi vidět prostě jen rabína se skupinou studentů.

Ve čtvrté kapitole Markova evangelia máme něco jako první hodiny či lekce, které Ježíš odučí své učedníky. Učí v podobenstvích. Své vyučování však neomezuje jen na své žáky. Často naslouchá i široký zástup a Ježíš nechává na posluchačích, co si z jeho vyučování vezmou.

Úkol (možno pracovat ve skupinách a pak dát dohromady výsledky diskuse)

Zkuste ve zkratkách formulovat hlavní body Ježíšovy výuky, jak byste jí rozuměli z podobenství 4. kapitoly Markova evangelia. Zkuste význam podobenství (i za cenu velkého zjednodušení) zkrátit tak, abyste každé z nich vystihli jednou větou, či jedním motivačním citátem, jak je dnes známe zpravidla jako součást kýčovitých obrázků kolujících po internetu. (Nenechte se svázat výkladem v Mk 4, 13-20. Mnoho posluchačů ho nemělo k disposici.)

Lze vidět ve sledu podobenství 4. kapitoly nějaký souvislý posun? Dokázali byste směr Ježíšovy výuky celé 4. kapitoly shrnout do jediné věty?

Úkol navíc pro zájemce či pro další setkání: Jakousi „první lekci“ najdeme i v Matoušově a Lukášově evangeliu. U Matouše je to Kázání na hoře (Mt 5,1 – 7,29), u Lukáše takzvané Kázání na rovině (Lk 6, 17-49). Zkuste je projít a vypsat do osnovy podobně, jako jste to udělali se čtvrtou kapitolou Markova evangelia. Zkuste pojmenovat a porovnat hlavní zvěst a vyznění Ježíšovy výuky podle jednotlivých evangelistů. Kázání na hoře (Mt) je obsáhlé, pokud se ho rozhodnete procházet, zaslouží si samostatné setkání.

Vodítka k diskusi:

Návrh osnovy Ježíšovy první lekce podle Markova evangelia:

a) Když rozséváš, ztrácíš mnohé, ale nakonec se to bohatě vrátí.

b) Sviť, je nesmysl skrývat světlo.

c) Škarohlídství se ti vrátí, široké srdce také.

d) Když jsi jednou zasel, růst už není na tobě.

e) Nezáleží, jak malou věc jsi zasel, na konci z toho může být něco úžasného.

Doslov:

U této úlohy záměrně „doslov“ nenajdete. Ježíš nechával na posluchačích, co si z jeho učení odnesou pro život.

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku

Biblický odkaz (kat)