Z generace na generaci

Autor

Karel Müller

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Pomůcky:notebook nebo počítač, psací a malovací potřeby, papíry

 

Zážitková hra, díky které si můžou mládežníci vyzkoušet, jak se asi mohly předávat informace o Ježíši.

Cíl: vyzkoušet si jak asi může fungovat slovní předávání informací.

Délka trvání: 60 minut

Průběh:

1, rozdělit skupinu na 4 generace

1. očití svědkové, 2. slovní předávání, 3. zapisovatelé, 4. malíři

Skupinu lze rozdělit také podlet toho, kdo rád mluví, kdo rád píše a kdo rád maluje.

2, První generace zůstává, ostatní jdou jinam, kde nemůžou nic slyšet ani vidět. První generaci pustíme video s krátkým příběhem z evangelií (například seriál The Bible nebo různá videa na YouTube). Doporučuji příběh na maximálně 5 minut. Vysvětlíme jim, že si mají zapamatovat co nejvíc z příběhu a že ho pak budou vyprávět.

  • Maximálně 10 minut

3, Až se první generace dodívá na video. Pustíme druhou generaci do místnosti. První generace převypráví příběh té druhé a pak umírá.  Jakmile jedna generace umře, tak nesmí už dál zasahovat do hry.

  • Maximálně 10 minut

4, Druhá generace převypráví příběh třetí generaci a ta ho pak přepíše na papír.

  • Maximálně 10 minut

5, Text třetí generace předá čtvrté generaci a ta ho pak namaluje na papír.

  • Maximálně 10 minut

6, Reflexe- Povedlo se předat hlavní myšlenku příběhu? Jak se na text a obraz dívá první generace? Co se změnilo? Jaké důrazy měly různé generace.

  • 10 minut

7, Povědět mládežníkům o tom, jak vznikaly texty evangelií. Můžete představit jeden příběh, který synoptici převyprávěli trochu jinak například utišení bouře (Mt  14,22-32, Mk 6,45-51, J 6,16-21).

  • 10 minut

Poznámka: Je dobré si připravit i nějakou další zábavu pro lidi, kteří zrovna nejsou zapojení do akce a čekají na svou řadu. Můžete třeba připravit text o dobovém předávání textu, který si můžou v mezičase přečíst.

Délka programu

Cílová skupina

Pro kolik lidí

Rok vzniku