Zacheus

Program z příručky Na lovu perly

 

 

Přečtěte biblický příběh (Lk 19,1-10)

 

Poté si každý vytáhne papír, na kterém bude napsáno, za koho a komu bude o tom, co se stalo, psát.

 

Role:

Zacheus – píše o tom, co se mu stalo, dopis své matce...

 

Soused – vypráví svému příteli z jiného města, co se stalo v Jerichu....

 

Autor

Lenka Ridzoňová

Rok vzniku