Advent

Vánoční čtení a zpívání (bohoslužby pro malé i velké s čteným pásmem)

Vánoční bohoslužby pro velké i malé se čtením příběhu o zaslíbení a příchodu Mesiáše. Čtení je proloženo písničkami.
Text čtou děti, případně děti s rodiči, rozdělit je ho možné flexibilně podle počtu čtenářů. 
Autor: 
Michal Šourek
Rok vzniku: 
2005
Přiložený soubor: 
Přiložený soubor: 

Otevřít advent

Program z příručky Na lovu perly
 
 
pobožnost před adventem
 
Pomůcky: biblické postavičky (nejsou potřeba, adventní "scénu" stačí popsat slovně)
obrazové karty - potřeba jsou (případně nějaké jiné obrázky): Rainer Oberthür: Obrazy života - život v obrazech (88 obrazových karet a 44 didaktických her)
Číst dál »
Autor: 
Lenka Ridzoňová
Rok vzniku: 
2019

Pět adventních her

Jsou vhodné pro sbory, kde jsou mladé rodiny s předškolními dětmi, není možnost často zkoušet či učit se texty. Biblická zvěst je podávána formou „živých obrazů“, doplněná čtením z bible.
Navržen pořad celých bohoslužeb.
 
Číst dál »
Autor: 
Brodská Daniela
Rok vzniku: 
2007
Přiložený soubor: 
Biblický odkaz: 
Lukáš 0
Biblický odkaz: 
Matouš 0
Biblický odkaz: 
Exodus 0
Biblický odkaz: 
Rút 0
Biblický odkaz: 
Genesis 0
Biblický odkaz: 
Soudců 0
Biblický odkaz: 
Skutky 0

V1 Narození Jana Křtitele

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete využít při motivačním úvodu. Při rozhovoru o dárcích, na které se děti těší, mohou do obrázku nakreslit ten, který dostaly, i když ho už ani nečekaly. Můžete mluvit o tom, zda to bylo jenom pěkné překvapení, nebo je to také v něčem zaskočilo, jako toho muže na obrázku. Jeho příběh jim pak vyprávíte.
Postupovat můžete i opačně. Nejprve budete vyprávět o Zachariášovi a pak teprve mluvit o tom, zda se dětem něco podobného přihodilo a do obrázku to nakreslíte.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
NAROZENÍ JANA KŘTITELE

V3 Nové nebe, nová země

10,00Kč

Dokreslením obrázku můžete s dětmi začít. Společně si potom obrázky prohlédněte a nechte děti vysvětlit, co a proč do „nové země“ nakreslily. Na to můžete navázat tím, že v bibli máme také takovou vizi. Můžete si ji přečíst a porovnat, co nakreslily děti a co popsal Jan. Rozdíly vám umožní upozornit na důrazy Janova poselství ( např. chrám-kostel nebude třeba ).
Obrázek mohou děti samozřejmě dokreslovat také po vašem výkladu. Při rozhovoru nad dotvořenými obrázky zjistíte, zda z vašeho výkladu slyšely, co jste jim zamýšleli sdělit, a můžete jej ještě dovysvětlit nebo poopravit.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
NOVÉ NEBE, NOVÁ ZEMĚ

V1 Čím začíná naděje

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Zjevení 0
10,00Kč

Obrázek může sloužit buď jako motivační uvedení nebo jako aplikace výkladu.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ČÍM ZAČÍNÁ NADĚJE
Syndikovat obsah