Otevřít advent

Program z příručky Na lovu perly

 

 

pobožnost před adventem

 

Pomůcky: biblické postavičky (nejsou potřeba, adventní "scénu" stačí popsat slovně)

obrazové karty - potřeba jsou (případně nějaké jiné obrázky): Rainer Oberthür: Obrazy života - život v obrazech (88 obrazových karet a 44 didaktických her)

Autor

Lenka Ridzoňová

Rok vzniku

V1 Narození Jana Křtitele

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

pracovni_list_obrazek

Odkaz na katechetickou přípravu

Obrázek můžete využít při motivačním úvodu. Při rozhovoru o dárcích, na které se děti těší, mohou do obrázku nakreslit ten, který dostaly, i když ho už ani nečekaly. Můžete mluvit o tom, zda to bylo jenom pěkné překvapení, nebo je to také v něčem zaskočilo, jako toho muže na obrázku. Jeho příběh jim pak vyprávíte.
Postupovat můžete i opačně. Nejprve budete vyprávět o Zachariášovi a pak teprve mluvit o tom, zda se dětem něco podobného přihodilo a do obrázku to nakreslíte.

V3 Nové nebe, nová země

pracovni_list_obrazek

Odkaz na katechetickou přípravu

Dokreslením obrázku můžete s dětmi začít. Společně si potom obrázky prohlédněte a nechte děti vysvětlit, co a proč do „nové země“ nakreslily. Na to můžete navázat tím, že v bibli máme také takovou vizi. Můžete si ji přečíst a porovnat, co nakreslily děti a co popsal Jan. Rozdíly vám umožní upozornit na důrazy Janova poselství ( např. chrám-kostel nebude třeba ).
Obrázek mohou děti samozřejmě dokreslovat také po vašem výkladu. Při rozhovoru nad dotvořenými obrázky zjistíte, zda z vašeho výkladu slyšely, co jste jim zamýšleli sdělit, a můžete jej ještě dovysvětlit nebo poopravit.