Na mindráky je Jaebes

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2007
Cože, vy neznáte tohoto muže? Tak si najděte 1 Par 4,9+10. Ano, i tato kniha je v Bibli a muž jménem Jaebes v ní má pouhé dva verše. Jak uvidíme, jsou pro nás velmi důležité. Jeho matka mu dala jméno, které bych nikdy nosit nechtěl. Znamená prostě Trapič nebo Trápení. Tento člověk již od dětství neslyšel nic jiného, nežli, že je Trápení. Snad si dovedete představit, jak je milé, když by vám odmalinka říkali jen ošklivým jménem. Ale ano, jistě, vždyť to zrovna slyším - ty Nešiko, na nic nešahej, Kazisvěte, jsi taková Šmudla, Moulo, Huso hloupá... Už si vzpomínáte? Člověk může mít krásné jméno, ale slyší na svou adresu tolik nepěkného. A slovo, jak víme např. z prvních veršů Bible, je stvořitelské. Hluboce se nám vrývá pod kůži i do podvědomí. Pak již stačí maličko, aby se vloudila myšlenka: „Jsi zbytečný, nemáš žádnou cenu, měli by tě rádi, jen kdybys byl dobrý, ale kde na to vzít sílu.“ Rovina se začne naklánět a člověk si přivlastní to, že je nešikovný, hloupý, ošklivý, prostě k ničemu. Ejhle - mindrák je tu. Hořkost, sebelítost, sebeodmítnutí. Člověk náhle stojí před volbou - buď si lásku vydělá vlastní snahou, anebo se poddá komplexu a skončí v depresi. Jaebes však poznal, že tato cesta je lichá. Jestliže člověk nedostane dostatek bezpodmínečné lásky a není milován už proto, že JE, kde vezme nasycení? U jiných lidí? Ve výkonu? V samotě? Tak to dělá většina a zůstanou hladoví. Žádný člověk vás nemůže potvrdit, jestliže jste nepoznali svou vlastní hodnotu. Jaebes ji u lidí nehledal. On vzýval Boha Izraele. Bible je plná těchto pozvání, jdoucích až ke kořenům našich strádajících emocí. Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá.... pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko (Iz 55), mnohá žalmová slova nám ukazují Boží osobní zájem o jednotlivce i o lid a Ježíš přišel jako Hospodinův služebník, který propouští zdeptané na svobodu (L 4,18n). Jaebes věděl, že Boží srdce je s poníženými, a on o tuto přízeň bojoval. Vzýval, volal, prosil - prostě ukazoval svému nebeskému Otci, že hledá ocenění jen u něj. Vždyť lidská přízeň nemůže dát uzdravení odmítnuté duši. A Bůh splnil, oč žádal! Ano, na Boha je spolehnutí, jestliže se chceme spolehnout jen na něj. Každý mindrák je totiž naším falešným postojem, naší pokřivenou reakcí na odmítnutí. Každá podmíněná láska v době dětství a mládí přímo láká ke špatným reakcím. Dokonce si jimi pomáháme, abychom dokázali situaci ustát. Ale Bůh nás zve k jinému řešení. Odpusť těm, kdo ti nedali svou lásku bezpodmínečně - nejčastěji jsou to rodiče. Těm, kdo ti nějak ublížili a nepřímo tě nahnali do tohoto vězení. Nech se Boží láskou, vztahující se k tobě z kříže, přesvědčit, že Jemu na tobě záleží (1 Pt 5,8b). Přijmi sama sebe jako neopakovatelné Boží stvoření. Bůh - ten zmetky nedělá. Jsi drahocennou perlou, kterou hledá obchodník s perlami a za kterou dal vše, co měl (sám sebe). Můžeš se spolehnout - Ježíš nepřišel jen spasit svět, ale také zachránit tebe i mne z našich mindráků, kterých si v sobě nosíme habaděj. A pak dopadneš jako Jaebes. Bůh splnil, oč žádal a strýček Jaebes se stal vyhledávaným, protože byl požehnán a trápení bys u něj našel jen podle jména Jaebes.
Biblický odkaz: 
1 Paralipomenon 4,9–10
Autor: 
Klas, Jan
Rok vzniku: 
1997