Víra jako tesání do kamene... láska

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2007
Pomůcky: Ytong (snadno opracovatelný
porobeton), pilka na železo, dláto, kladívko,
hřebíky na rýpání - různé tloušťky (od
krováků po hřebíky na jemné rytí).
Obsah: Nenechat se odradit námahou v životě
s vírou.
Postup: Po čtení textu následuje rozhovor. Na
ten naváže vytváření soch z ytongu. Účastníci
vytváří podobu něčeho, co je pro ně v životě
důležité, např. čeho by chtěli dosáhnout
nebo symbolický „dům svého života“. Úvaha
přijde po sochání.
Otázky k textu: Na jaký oddíl navazuje podobenství?
O čem je? Co může představovat
písek, co má být skála? K čemu by se daly přirovnat
domy, které muži staví?
Úvaha: Už jste někdy stavěli hrad z písku? Jak
dlouho to trvá? Dvacet minut? Půl hodiny?
Stavět z písku je snadné. Netřeba pily a hřebíků.
Jen dvou rukou, a možná lopatičky
a kyblíčku. Chvilka práce a můžeme se chlubit
dokonale vysoustruženým hradem. Co
pomáhá k stavění domu života, který obstojí?
Co ztěžuje dobrou práci? Jak se snadno
staví, tak je snadno zničen. Dokud svítí slunce
a všechno se daří, naše práce chválí tvůrce.
Když ale přijde déšť, pes nebo někdo,
komu se výtvor nelíbí... Snadno nabyl, snadno
pozbyl. Zbydou jen žalostně beztvaré hromádky
písku.
Když vytváříme něco ze dřeva, potřebujeme
už alespoň nůž, klid a čas. Pokud máme tu
odvahu pustit se do práce s kamenem, musíme
si opatřit kladivo a další nářadí. A taky
nám taková práce zabere dlouhé hodiny.
Výsledek takové práce nás ale může třeba
i přežít.
Text z Matoušova evangelia je závěrem „kázání
na hoře.“ Ježíš tu říká, že následovat jeho
učení je těžká práce, ale přinese své ovoce.
Těžká práce není populární. Kdo by dobrovolně
kopal základy domu ve skále? Vždyť to
je na hlavu postavené. Jak dlouho by trvalo
takový dům stavět? Hromadu času. Brzo bychom
se unavili. Zpotili. Možná měli pocit,
že potřebujeme pauzu. Nebo že nemůžeme
dál. Ježíšovo učení se před námi tyčí jako
hora. Pokud s ním chceme něco mít, nutí nás
tvrdě pracovat. Přemýšlet o jeho výrocích,
o jejich významech pro nás. Tohle učení vznáší
požadavek na odpovědný život. Musíme se
stále rozhodovat, kterou cestu následovat.
Musíme přemýšlet a rozhodovat se jinak než
většina nebo jeho okolí. Následovat je práce
na celý život. Ta cesta je částí cíle.
Na druhou stranu právě skrze toto následování
získává člověk sílu pokračovat na cestě.
Jistota Boží blízkosti se objeví v jeho srdci.
Z této jistoty se člověk může těšit i v zamračených
dnech. Pomáhá projít těžkými situacemi,
které se objevují v životě každého z nás.
Ten, kdo následuje Ježíšovo učení, si zvolil
větší nasazení ve svém životě, než je nutné
k pouhému přežití. Nejen existovat, ale žít.
Takový je moudrý, protože postavit dům svého
srdce na tomto učení znamená mít pevné
základy a přežít, ačkoli přijdou lecjaké bouře.
Žádná nám ho nevezme a nezničí.
Modlitba: Pane, pracovat na svém životě,
nejít s proudem, ale myslet samostatně,
to vůbec není lehká záležitost. Prosíme,
buď s námi v našem všedním životě. Když
právě o nic nejde i když zrovna bojujeme.
Amen.
Medková, Marie
 
Láska
Pomůcky: psací potřeby, prázdné proužky
papíru, kartičky s citáty
Počet osob: hra je určena pro 12-15 osob (je
lépe, když je skupina menší a soustředěnější,
v případě velkých mládeží (30 osob) je lépe
skupinu rozdělit na dvě menší
Cíl hry: Budeme mluvit o lásce. O tom, co
pro nás znamená. Budeme poznávat jeden
druhého.
Popis hry:
Hru můžeme rozdělit na dvě části: v první části
každý na lísteček napíše „vlastní definici
lásky“. V druhé části mládežníci dostanou lístečky
s citáty slavných autorů o lásce.
1) Rozdejte prázdné papírky, tužky. Nechte
chvíli ticha (rozmýšlejte téma). Na lístečky
každý napíše, co pro něho znamená láska. Stačí
jedno slovo nebo přirovnání nebo obraz.
V kruhu každý mluví o své definici.
2) Na stůl vyložte kartičky s citáty slavných
autorů. Každý si rozmyslí 1-2 citáty, které jsou
mu nejbližší. V kruhu se potom mluví o jednotlivých
citátech. Komu se které líbily? Které se
líbily nejvíce? Které iritovaly? Proč?
- láska je dítětem svobody (Fromm)
- láska je marnost a sobectví od začátku do
konce (Byron)
- kdo miluje svého psa, musí milovat i jeho blechy
(mudrosloví Bantu)
- miluj a dělej, co chceš (Augustin)
- láska je trpělivost, sex netrpělivost (Segal)
- když dojdou peníze, zemře i láska (japonské
přísloví)
- kdo miluje svého muže, nevezme si ho (studentka,
20 let)
- láska znamená odpouštět i to, co je neprominutelné
(Chesterton)
- lásku předchází prosba (přísloví)
- milující žena je otrokyně, která svému muži
nasazuje okovy (Shaw)
- když se lidé milují, pak zůstávají jeden pro
druhého stále mladí (Ernst)
- to nejvzácnější na lásce je vzájemná důvěra
(Grosse)
- milovat někoho znamená připustit, že s ním
zestárnu (Camus)
- láska je jediná cesta, na které i hloupí se dostanou
k jisté velikosti (Balzac)
- láska znamená přijímat druhého takového,
jaký je (Grove)
- láska nespočívá v tom – hledět upřeně na
druhého, ale v tom – dívat se společně dopředu
(Exupery)
- většina lidí potřebuje víc lásky, než si zaslouží
(Ebner-Eschenbach)
- pírko může obrousit křemen, když je vedeno
rukou lásky (Hoffmannsthal)
- moc nelze dosáhnout věděním, k dokonalosti
se ale dostáváme jen láskou (Tagore)
Tip: První část je těžká, můžete použít jen
druhou část.
Tip2: Můžete si ke kartičkám najít další citáty
o lásce!
Konzultace?:) Pokud byste si něčím nebyli
jisti a potřebovali radu či konzultaci, ozvěte
se na: junpavel@quick.cz (Pavel Jun), ckmiri@
centrum.cz (Miriam Junová) - máme s programem
zkušenosti z naší mládeže, tak vám
můžeme trochu poradit, jak to probíhalo, případně
poslat nějaké další materiály (týká se
„Firmkursu“ i písní)
 Miriam Junová
 
Biblický odkaz: 
Matouš 7,24–28
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007