Jednota nerovná se jednotvárnost... Obrazy Boha

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2007
Jednota? Jednotvárnost
Pomůcky: PC s barevnou tiskárnou, fotka,
čtvrtka, perořízek
Obsah: Patřit ke stejnému celku neznamená
být stejný jako ostatní.
Příprava: Předem si připrav puzzle. Vyber
obrázek, nejlépe fotku ze společné akce.
Buď na fotku předem přidej v grafickém
programu puzzle-dílky, vytiskni a rozřež
perořízkem (časově náročné) nebo vytištěné
foto jen rozřež na libovolné dílky. Před
programem několik dílků z puzzle uber
a schovej je v místnosti.
Postup: Přečtěte si příslušný biblický text.
Řekni účastníkům, že sis připravil puzzle
fotky, vysyp ho na stůl a vyzvi ke skládání
fotky. Až účastníci zjistí, že je puzzle
neúplný, nech je najít zbylé dílky v místnosti.
Otázky k textu: Jaké jsou role a funkce údů?
Jaké jsou různé role a funkce ve sboru? Na
mládeži? Ve společnosti? Za které se stydíme?
Které upřednostňujeme? Proč?
Úvaha: Podívejte se na dílky obrazu, který
jste složili. Na jednom je kus obličeje.
Na dalším obloha. Dva dílky obrázku nejsou
úplně stejné. Liší se tvarem i obsahem.
Každý má své místo a nelze nahradit
jiným. Nemůžeme ani jeden vyhodit, protože
bychom obrázek už nemohli kompletně
složit. Z jednotlivých dílků můžeme tušit
něco o celku. Ale smysl dávají, až když jsou
všechny na svém místě. Ztratí-li se jeden,
celek je neúplný. Přečtený text z epištoly
nebo tohle puzzle je pokusem o obrazné
vyjádření, jak se to má s lidmi v církvi.
Každý člověk vypadá , chová se a myslí
trochu jinak. Není nakreslený přes šablonu
„křesťan.“ Právě takový trochu jiný
než ostatní patří do skládačky církve. Právě
svou jinakostí obohacuje ostatní kolem
sebe a církev jako celek. Svou existencí
a odlišným pohledem na svět umožňuje
diskuzi a promýšlení událostí kolem nás.
I my máme ve svém sboru nebo mládeži
různé role a místa. Každý je v něčem dobrý.
Každý může něčím přispět. Jeden zpívá.
Další umí všechno spravit. Jiný naslouchá.
Další vytváří pohodovou atmosféru. Právě
ta rozdílnost (v tom, co umíme) umožňuje
vznik příjemného prostředí k bytí. Někdy se
nám může zdát, že některé dílky - někteří
lidé nám zrovna čest nedělají a vlastně je
nepotřebujeme. Pokud se tak cítím zrovna
já, můžu třeba i závidět jinému, že hraje
skvěle na kytaru, zatímco já akorát tak
meju v kostele podlahu. Obojí je ale potřebné
a důležité. Stejně jako je potřebné svou
roli pro sebe objevit.
O každé skupině lidí s určitými zájmy
můžeme mluvit jako o skládačce, jejíž dílky
do sebe zapadají. Když ale mluvíme o církvi,
sboru a mládeži je tu jeden zásadní rozdíl.
Když se díváme na skládačku ze všech
křesťanů měli bychom vidět celek - Krista.
A Boha jako rámeček. Nejsme dokonalými
všeuměly bez vady. Ani kopiemi Ježíše.
To neznamená, že nám zbývá jen padnout
na zem a hořce nad sebou plakat. Co by
to bylo za puzzle, kdyby byl každý dílek
navlas stejný? Právě díky naší nedokonalosti
se dostaneme k úžasné věci.
Protože to jinak nejde, protože nás to obohacuje:
spolupracujeme. Vytváříme. Využíváme
rozdílné schopnosti, dovednosti a talenty,
které máme. A tak přispíváme tím svým
do velkého barevného obrazu živoucí církve.
Modlitba: Pane, děkuju, že nejsme všichni
stejní. Nemusíme se prát o to, kdo je nejlepší
v jediné věci, kterou umí všichni. Díky, že
se můžeme doplňovat, pomáhat si a utvářet
společně skládačku, kterou držíš pohromadě.
Jsem jen nepatrný dílek a stejně do
ní patřím. Nejsem nazbyt. Díky, že jsi pro
mě udělal místo. Díky, že nejsem zbytečný.
Díky, že nejsem náhrada, ale vždycky tu
je pro mě dobré místo, prosím, pomáhej mi
to místo nacházet. Amen.
Medková, Marie
 
Obrazy Boha
Jeden král nechal svolat žebráky, kteří byli
od narození slepí, a nabídl odměnu tomu,
kdo z nich nejlépe popíše slona. První žebrák
se dotkl slonových nohou a říkal: slon je
podobný stromu. Druhý se dotkl jeho chobotu
a říkal: slon je jako had. Jiný nahmatal
ucho a říkal: Slon je jako palmový list…
Žebráci se začali hádat a král se tomu
smál.
Pomůcky: Pro každého hráče 55 kartiček
s obrazy (charakteristikami) Boha + 4
prázdné kartičky
Cíl hry: Dnes budeme mluvit o tom, co je
Bůh. Lidské myšlení je odkázáno na obrazy
a pojmy, přesto Bůh je stále větší než
tyto obrazy. Pokusíme se najít nové cesty
ve vztahu k Bohu a formulovat vlastní
představy Boha.
Hra od H. Scherera dává možnost uvědomit
si množství obrazů Boha a hledat ty
nejdůležitější.
Popis hry:
Každý dostane oněch 55 kartiček s obrazy
nebo tituly pro Boha a čtyři prázdné.
Seznámí se s nimi.
1) Na čtyři prázdné napište svoje představy
o Bohu
2) Jste na cestě, nést tolik kartiček (představ)
je těžké. Které byste dokázali odložit
bez špatného svědomí?
3) Potkáte na cestě osobu, s kterou máte
na jednom člunu přeplout řeku. Dohodněte
se s jednou osobou na 20 stejných
kartičkách.
4) Na řece potkáte další člun. Ve čtyřech se
musíte dohodnout na 15 kartičkách.
5) Dostanete se na ostrůvek. Tam jsou
další dva čluny. V osmi lidech se musíte
dohodnout na 10 kartičkách.
6) Dostáváte se k břehu. Dokážete se
dohodnout se všemi na 5 kartičkách?
Co jste přitom zažili?
Co vás napadlo, překvapilo?
Bylo těžké se domlouvat, domluvit?
Junová, Miriam
Biblický odkaz: 
1 Korintským 12,22–26
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007