Mr. B.I.G. (o učednictví)

Verze pro tiskPDF verze

„Můj synu, dbej na mé výroky, chovej mé příkazy ve svém nitru. Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jak zřítelnici oka. Přivaž si je k prstům, napiš je na tabulku svého srdce. Moudrosti řekni: „Jsi moje sestra,“ rozumnost nazvi svou příbuznou, aby tě střežila před cizí ženou, před cizinkou, která lichotí svými řečmi.“ (Přísloví 7,1-5)

Kdo že je ten Mr. B.I.G.? Dostal jsem před časem od své milé, takový ten tkaný náramek a bylo na něm vyšito právě ono: B.I.G. Chvíli jsem přemýšlel co tím asi chtěla říct. Jako že jsem borec, a že ke mně jako může vzhlížet, ale vůbec mi ani za nic nedošlo že by to anglické slůvko BIG mohlo znamenat i něco víc. No i páni faráři jsou někdy pěkně zabednění, a namyšlení právě tak. Když se pak nad sebou zamyslí, tak jich ale tolik není viďte! :-) Ale zpátky k tomu náramku. Až teprve, když jsem se dozvěděl, že mi jej koupila v nějakém obchodě pro křesťany, mi došlo, že to asi nebude o mě, jak jsem si namyšleně myslel, ale o někom jiném. Takže už jsem nebyl Mr. B.I.G. ? Už jsem byl sám u sebe zase „Mr. Nobody“. No nic! Každý si tak někdy připadáme, když na to přijdeme a někteří si jako „nuly“ připadají i bez toho, aby jim to někdo říkal. Každý máme nějaký ten mindráček, to je normální. Každý to také čas od času dovedně zakrýváme a maskujeme. Když jsem byl mladší, vyholoval jsem si „palici“ na kohouta a tužil cukrovou vodou, aby to pak drželo a lá „the Cure“ (dnes je kopírují ty holky z Tokyo hotelu:-).

Jednou jsem se vám zamyslel a zavzpomínal na svou milou, stýskalo se mi. A tu mi to došlo, kdo je tady velkým. To slovo bylo napsáno s tečkami uprostřed. A to znamená, že je to asi nějaká zkratka, povídám si. A taky že jsem na to přišel. Je to prosté: Believe In God. To mě celkem dostalo. Jsem křesťan – celoživotní učedník Ježíšův. Jednou jsem se za ním rozhodl jít a tak jsem se nechal pokřtít. Ten náramek na levé ruce mi to připomněl.

A teď k tomu textu z knihy Přísloví. Já vím, zní to jako taková ta laciná pohádka na dobrou noc. Ale víra je milý evangelíčku (i ten zbytek) celoživotní boj! A když se jednou rozhodneš stát v této řadě „svatých omilostněných hříšníků“, tak na tebe budou dopadat o to větší pokušení, abys odpadl, abys přestal ve světě šířit území Božího království. Před nedávnem se i před námi křesťany otevřely dokořán dveře letních prázdnin. Mohli jsme se setkat s vábením "žen cizinek" (dobrá! Tak pro holky to byli neodolatelní „exoti z jihu“), abychom nechali těch svých zásad a vrhli se do víru zábavy. Ono lichocení v textu je na místě. Mohli vám říkat: „udělej to a ono, abys byl velký v našich očích!“ Tedy pak potřebuješ takovou malou pomůcku na levou ruku, aby ti to připomněla. Budeš B.I.G. Ale jen když budeš s tím nejlepším Pánem, který je jediný Mr. B.I.G. To ostatní je iluze. Můžeš si klidně být malý, protože On sám tě udělá velkým. Nenech si namluvit, že žiješ jen pro pohodičku a zábavičku. Jsi-li křesťan máš větší úkoly. Jinde na světě lidé pro víru umírají a vědí proč. My žijeme v pohodlí a relativním luxusu, proto se nám tyhle řeči zdají být poněkud přehnané…

Neboj se být jiný buď B.I.G.!

Otištěno v časopise pro mládež Bratrstvo 7/2006.

Biblický odkaz: 
Přísloví 7,1–5
Autor: 
Chlápek, Petr
Rok vzniku: 
2006