Gedeonovo povolání... Partnerství

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2007
Gedeonovo Povolání
Pomůcky: lístky s náročnějšími úkoly (např.zorganizovat rockový festival,vést
mládež příští rok, kandidovat v místních volbách...),
papíry, tužky
Obsah: povolání
Postup: Po přečtení textu si každý účastník
vylosuje jeden úkol. Poté má 5-10 minut na sepsání
dvou sloupců: proč úkol zvládne, proč nezvládne.
Následuje úvaha s diskusí.
Úvaha: Při čtení příběhu získá člověk pocit,
že Gedeon je ukázkovým zbabělce. Nejprve
si stěžuje, v jak špatné situaci se jeho
národ ocitl. V jaké situaci je? Jak na ni reaguje?
„Bůh na nás normálně kašle,“ říká vlastně.
„Jsou to všechno pohádky, co nám rodiče
vyprávějí.“ Čteme-li o kousek dál, zjistíme, že
ujištění od Božího posla z něj hrdinu bez bázně
a hany neudělaly. Kde poznáte jeho nejistotu?
S poslem se dohaduje, a pak chce hmatatelný
důkaz. Před každým další krokem nemá
důvěru v úspěch a žádá nové důkazy o zdaru
akce. Když to člověk čte, tak si jen netrpělivě
poklepává prsty. Gedeon má jednoduše udělat
to, co Bůh říká. Zpráva zněla jasně. Ale...
My víme, jak to skončí. Čteme knihu o Božích
skutcích. Čteme, KDO ke Gedeonovi mluví. On
ale si jistý být nemůže. Zná příběhy o Božím
vedení a prověřuje si, že komunikuje se stejným
Bohem, o kterém příběhy vyprávějí. Zda
uvěřit, a tedy přijmout úkol, nebo zůstat při
starém skrývání.
Jsme na tom stejně. Dostáváme se do situací,
které nás volají k úkolu. Jak se cítíte,
když se po vás chce, abyste dělali něco s velkou
zodpovědností? Je to výzva. Zvládnu to?
Já, který nezvládá mto a támhleto? Když se
odvážím vést mládež, bude to lidi bavit? Nebylo
by lepší, kdyby to dělal někdo jiný? Když
zorganizuji rockový festival, nezůstanu nakonec
v dluzích? Není lepší zůstat v tom, co
znám, i když nejsem zas tak spokojený? Co
se stane, když se to nepovede? Co když mě to
spláchne? Vždy se objeví otázky a pochyby.
Odpovědět s optimismem a rozhodnout se jít
neznámou cestou, na kterou nás výzva, povolání
volá - to není lehké. Zvlášť pokud ta cesta
není příliš zřetelná.
Tady přichází z příběhu povzbuzení pro nás
všechny. Boží posel přichází ke Gedeonovi
a říká: „Bůh s tebou, udatný bohatýre!“ Cítíte
v textu ironii? Jakou? Posel říká - Bůh s tebou
- tomu, kdo nevěří ani tomu, že by byl Bůh
s jeho národem. Posel říká - udatný bohatýre
- bezvýznamnému člověku, který se naprosto
nehrdinně skryl do díry v zemi, protože se bojí
nájezdníků. Do jasné situace vnaší posel otazník.
Nemůže to být i jinak? Výzva ke změně. To
ironické oslovení není výsměchem, ale slibem,
který zní neuvěřitelně. Co má Gedeonovi pomoct
při přemáhání obav? Právě ten ohromující
slib, za kterým stojí autorita.
Když si uděláme dva sloupečky o svých schopnostech,
zjistíme, co nám jde a co ne. Sloupečky
ale nerozhodují o tom, zda se do něčeho
dáme. Ať jsem jasný outsider nebo machr
největší, záleží na tom, zda je přede mnou výzva,
povolání. Nevím, jak to dopadne. Ale můžu
být překvapen. S Boží podporou lze zvládnout
víc, než mi přijde logické.
Modlitba: Děkuju, že mě podporuješ, Pane,
i když si tím nejsem jistý. Děkuji, že mi pomáháš
překonávat obavy. Děkuji, že můžu dělat
věci, které jsou větší než já. Prosím, zůstaň se
mnou. Amen.
Medková, Marie
 
Partnerství
Pomůcky: tužka; pracovní list s tvrzeními
o svobodě, důvěře, schopnosti přizpůsobit
se, …(viz níže)
Počet osob: libovolná velikost skupiny
Cíl hry: Partnerství má různé aspekty –
svobodu, bezpečí, věrnost, toleranci, důvěru…
V této „lekci“ jde o to – aby se tyto aspekty
dostaly k řeči. Budeme mluvit o tom, jak
moc jsou pro nás jednotlivé aspekty partnerství
důležité.
Popis hry: Každý nejprve zaujme svůj postoj.
Ze tří možností z pracovního listu
vybere tu, která je mu nejbližší, a tu zakroužkuje.
Potom své odpovědi zpřístupní pro skupinu.
Budeme mluvit o každé trojici tvrzení
zvlášť. Někdo začne a po řadě v kruhu
každý řekne svůj názor (co zaškrtl a případně
proč). Tímto způsobem proběhne
10 „koleček“.
Může dojít k napínavému rozhovoru!
Upozornění: Aby rozhovor mohl být opravdu
zajímavý a napínavý, je potřebí nechtít
se dostat ke „konečnému řešení“.
Pracovní list:
- SVOBODA A OTEVŘENOST jsou pro
partnerský vztah velmi důležité
- partnerský vztah musí garantovat svobodu
- partnerský vztah musí prostředkovat především
bezpečí
- DŮVĚRA je bezpodmínečným předpokladem
partnerského vztahu
- Důvěra má své hranice
- Darovat důvěru je moc velké riziko
- SCHOPNOST PŘIZPŮSOBIT SE je důležitý
požadavek na oba partnery
- Každý má zůstat takový, jaký je
- Přizpůsobení je znamení slabochů
- ROVNOPRÁVNOST je základ partnerského
vztahu
- Je rozdíl mezi rolí muže a rolí ženy i co
se týče vedení
- Schopnější partner by měl převzít vedení
- VĚRNOST není pro partnerství bezpodmínečně
důležitá
- Partneři by si měli věrnost slíbit
- Bez věrnosti není partnerství možné
- Mít SPOLEČNÉ ZÁJMY není nutné
- Když je příliš mnoho společných zájmů,
zůstává málo prostoru pro osobitost
partnerů
- Partneři by měli mít co nejvíc společných
zájmů
- TOLERANCI lze čekat v partnerství jen
omezeně
- Jeden musí přijmout druhého tak, jak je
- Člověk by se měl pokusit partnera vychovávat
- CHARAKTER A VZHLED partnera jsou
stejně důležité
- Charakterové vlastnosti jsou rozhodující
- Vzhled je nejdůležitější
- PŘESVĚDČENÍ (náboženská, politická,
kulturní…) mohou být docela rozdílná
- Přesvědčení partnerů by měla být stejná
- Předsvědčení druhého nehraje žádnou
roli
- MATERIÁLNÍ STRÁNKA není pro partnerství
důležitá
- Partnerství by s sebou nemělo přinášet
materiální ztráty
- Člověk se musí umět zříci materiálních
výhod.
Jun, Pavel
 
Biblický odkaz: 
Soudců 6,11–19
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
2007