Láska v Bibli

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2009
Pomůcky: A4 s připravenými texty, psací potřeby
Postup: Připravte si biblický text na A4 tak, že slova, která mohou účastníci doplnit
podle sebe, nahradíte prázdným okénkem.
Chvalozpěv na lásku (1 Kor 13)
1. Kdybych mluvi , ale lásku bych neměl, jsem jenom .
2 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl a obsáhl ,
ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic
nejsem.
3 A kdybych rozdal , ano kdybych sám sebe ,
ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Listy rozdejte do skupin nebo jednotlivcům. O rozdělení do skupin se rozhodněte
podle počtu účastníků. Pokud se rozhodujete mezi individuální prací a prací ve skupinách,
vězte, že práce ve skupině se většinou osvědčuje lépe! Ideální skupina je
po 4 osobách.
Cíl metody: Přivést účastníky k přemýšlení nad smyslem textu a naformulování
smyslu textu vlastními slovy tak, aby vyjadřoval, jak je konkrétně oslovuje.
Metoda může být doplněním výkladu i rozjezdem pro výklad či diskusi nad biblickým
textem a tématem.
Tip: Někdy můžete pro jednotlivé skupiny zvolit různé texty, které se mohou doplňovat!
Uvádíme ukázky textů i s vypracováním účastníků zimního kurzu v Křížlicích 09:
A) Chvalozpěv na lásku
B) Píseň písní 5 a 7 – ukázka navazující práce ve skupinách dívek a chlapců
A)
Zadání: Doplňte chybějící podle sebe (ne podle Bible)!
Chvalozpěv na lásku (1 Kor 13)
1 Kdybych mluvil pravdu , ale lásku bych neměl, jsem jenom lhář.
2 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl řeči zvířat a obsáhl Ottův slovník naučný,
ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic
nejsem.
3 A kdybych rozdal všechno své kapesné, ano kdybych odkázal sám sebe pro výzkum
nemocí,
ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
4 Láska je nekonečná, láska je prima a fér
5 Láska je moudrá, nehledá pošetilost,
nedá se koupit, nepočítá peníze.
bratrstvo_08_01.indd 13 16.10.2009 9:43:11
Instantní programy
6 Nemá radost z rozkolu , ale vždycky se raduje ze shledání.
7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska nezklame, láska pomůže, láska neublíží.
8 Láska nikdy nezanikne. Proroctví - pomine; jazyky - ;
poznání - zevšední.
9 Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
10 až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
11 Dokud jsem byl dítě, důvěřivý jako dítě, rozkošný jako dítě, naivní byl jsem jako
dítě; když jsem se stal velkým, miluji to, co je dětinské. 12 Nyní vidíme jako v zrcadle,
jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom
poznám plně, jako Bůh zná mne.
13 A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.
Chvalozpěv na lásku (1 Kor 13)
1 Kdybych mluvil o lásce, ale lásku bych neměl, jsem jenom pokrytec.
2 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl bych snům a obsáhl celou Bibli,
ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic
nejsem.
3 A kdybych rozdal vše, co mám, ano kdybych dal i sám sebe přátelům,
ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
4 Láska je dar, láska pomáhá a chrání.
5 Láska neodsuzuje, nehledá chyby,
nedá se koupit, nepočítá ne-duhy.
6 Nemá radost z neštěstí, ale vždycky se raduje -.
7 Ať se děje cokoliv, láska přetrvá, láska byla, láska bude, láska je.
8 Láska nikdy nezanikne. Proroctví - možná; jazyky - dejme tomu;
poznání - pravděpodobně.
9 Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
10 až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
11 Dokud jsem byl dítě, smál jsem se jako dítě, smýšlel jako dítě, miloval jsem jako
dítě; když jsem se stal dospělým, uzřel jsem to, co je dětinské. 12 Nyní vidíme jako
v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale
potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
13 A tak zůstává víra, naděje, láska - ale nejlepší z té trojice je láska.
30
bratrstvo_08_01.indd 14 16.10.2009 9:43:11
31
Instantní programy
B) Píseň písní 5 a 7
Zadání: Doplňte chybějící podle sebe
(ne podle Bible)!
Kluci:
1b Co na Šulamítce uvidíte?
Že tančí táborový tanec!
2 Jak krásné jsou tvé nohy v opánkách,
knížecí dcero!
Křivky tvých boků jsou bohužel zakryty
oděvem (jaká škoda),
dílo samotného Boha.
3 Tvůj pupek je těžko k nalezení,
jelikož ty máš pupíček!
Tvé břicho je hebounké,
jako polštář sametový
4 Dva prsy tvé jsou jak hrby velblouda,
který by právě napojen.
5 Tvé hrdlo je jak vychlazená dvanáctka,
tvé oči - diamanty zdobící
tvou postavu
Tvůj nos je jak roztomilý zobák orla
na tvém obličeji,
zkoumavě pozoruje okolí
6 Tvá hlava se tyčí nad horami tvého
poprsí,
vrkoče tvé hlavy jsou mi v noci místo
deky.
Král je proti tobě suchar.
7 Jak krásná, jak líbezná jsi,
lásko, při měsíčku!
8 Postavou se podobáš mé manželce
a svými prsy se blížíš dokonalosti
9 Řekl jsem: „Vystoupím ze svazku
manželského,
abych si tě vzal.“
Tvé prsy ať jsou stále stálé,
dech tvého chřípí ať mohu každý večer
cítit,
10 patro tvých úst ať je vlhčeno mým
jazykem.
9 Jaký je tvůj milý, že je nad Miláčka,
Holky:
ty nejkrásnější z žen?
Jaký je tvůj milý, že je nad Miláčka,
že nás tak zapřísaháš?
10 Můj milý je charismatický,
významnější vládců.
11 Jeho hlava je chápavá a jasná,
jeho kadeře jsou vždy umyté,
černé jako havraní křídla.
12 Jeho oči jsou jiskřivé jak
nad zemí hvězdy,
v mléce vidím jeho odrazy,
podobné úžasnému.
13 Jeho líce jsou oholené, slouží jako,
schránky jeho krásných bílých zubů,
jeho rty jsou plné slov,
z nichž kane moudrost a láska.
14 Jeho ruce jsou pracovité a šikovné,
jemné a něžné,
jeho břicho je - .
15 Jeho stehna jsou nic proti jeho očím,
spočívající na nic proti jeho očím.
Vzhled má jak ,jak...to vám nedokážu
popsat
je ztepilý jak smrk.
16 Patro jeho úst je klenuté,
on sám je jako naše snění.
Takový je milý můj, takový je můj přítel,
jeruzalémské dcery.
Biblický odkaz: 
1 Korintským 13
Biblický odkaz: 
Píseň písní 0
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2009