Poznej svá obdarování... Co je na povrchu a co je uvnitř...

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2010
List vedoucího
Pomůcky: pracovní list, tužka, přehrávač dvd, dvě připravené skladby, bible Lk 19, 11-27
Časová náročnost: 45 min.
Cíl aktivity: poznat svoje kladné stránky, získat /pouze kladnou/ zpětnou vazbu od druhých,
uvědomit si možnosti , jak své kladné stránky /obdarování – hřivny/ využít a proč
Úvod: Už jste přemýšleli, co vám nejde, co byste na sobě měli zlepšit?
• zkuste říct, v čem jste špatní, v čem byste se chtěli zlepšit
Motivace: Často se srovnáváme s druhými, přemýšlíme, co na sobě zlepšit, co nám
nejde. Dneska to zkusíme obráceně, zamyslet se nad tím, v čem jsme dobří, co umíme…
Tabulka č. 1:
• vedoucí vysvětlí způsob práce s tabulkou č. 1, upozorní na omezený čas /až dohraje
hudba – konec, předem oznámí dobu trvání skladby/
• vedoucí pustí motivační skladbu /např. we are the champions – ale pozor při výběru,
záleží na vkusu cílové skupiny/
• účastníci vyplní v tabulce do kolonek své kladné stránky – koníčky, vlastnosti a dovednosti,
před započetím se vedoucí ubezpečí, že všichni rozumí zadání
Tabulka č. 2:
• pracuje se ve dvojicích, které se neustále střídají, každý ze dvojice si vybere jednu
kladnou věc z tabulky č. 1 toho druhého, napíše ji do tabulky č. 2 a připojí krátké
vysvětlení proč, popř. pochválí atd.
• více: vysvětlí proč by měl ten druhý víc rozvíjet tu kterou kladnou položku z tabulky
č. 1, komu by to pomohlo
• zachovat: vysvětlí, proč zachovat, k čemu je to dobré, komu to pomáhá
• nové: sem můžeme napsat kladnou věc, kterou o sobě ten druhý neví nebo si ji neuvědomuje
a vysvětlit proč
Práce s textem: Nejdříve přečteme oddíl z Lk
• hřivnám můžeme rozumět jako svým obdarováním – kladným stránkám
• nemáme je nechat ležet ladem – ale rozvíjet, pracovat s nimi – protože jsme je dostali
od Boha darem /Gabe-Aufgabe/
• všimli jste si, že se tu nezmiňuje možnost, že by někdo se svěřenými hřivnami podnikal
a neuspěl? To proto, že v životě s Bohem tato možnost neexistuje!
Modlitba: vyzveme účastníky k pouze děkovným krátkým modlitbám, popř. se jich
zeptáme, zač Bohu děkovat, a v modlitbě to shrneme sami.
Na doma: Můžeš si vytvořit třetí tabulku s nadpisem: Jak mne vidí Bůh? A zamyslet
se nad tím, co bys měl rozvíjet především, jak používat svá obdarování.
Poznej sám sebe

Pracovní list:
Tabulka č. 1.
Jak se vidím já /v čem jsem dobrý/:
Koníčky/co mě baví
/tanec, plavání, hudba,
počítače, povídání…/
Vlastnosti/jaký jsem
/sportovní, obětavý,
společenský, kamarádský,
empatický…/
Dovednosti/co umím
/umím tančit, zachránit
tonoucího, hrát na kytaru,
opravit PC, vyslechnout…/
Tabulka č. 2..
Jak mne vidí ostatní:
Více Zachovat Nově/co jsem o sobě
nevěděl

Co je na povrchu a co uvnitř v duchu SOR M. Medková
List vedoucího:
O programu: „Inspirativní krabice“ je metoda z cesty k osobní zralosti, kterou vytvořil
křesťan a psycholog Dan Montgomery.
Smysl metody: poznat sám sebe, načerpat inspiraci a povzbuzení, zorientovat se,
vykročit...
Pomůcky: základní výtvarné potřeby, neagresivní hudba, příjemné prostředí
Každý účastník: krabice, citáty, obrázky, básně, písně, pohledy, drobnosti, články,
cokoliv na dotvoření
Velikost skupiny: maximálně 12 osob
POZOR! Tento program je 1 – 3 týdenní a vyžaduje důvěru ve skupině.
Zadání (část I)
Zadej účastníkům úkol: Na příštím (přespříštím...) setkání si každý vyrobíme „inspirativní“
krabici. Najděte si krabici libovolné velkosti a tvaru (nejméně o vnitřním rozměru
A5) a do ní sbírejte během sedmi (čtrnácti) dní citáty, obrázky, básně, písně,
pohledy, drobnosti, ke kterým máte vztah, články, cokoliv, co je pro vás významné.
Příště si ji přineste. Tady z ní vytvoříme inspirativní krabici, která bude něco vypovídat
o nás – zvnějšku, jak se jevíme navenek, zevnitř, co je uvnitř. Můžete přinést i něco
navíc na vnější výzdobu.
TIP: Vytvoř si inspirativní krabici nejprve sám, můžeš ji pak vzít „na ukázku“ (nikoliv
prezentaci) jako motivační pomůcku při zadání programu!
Tvoření (část II)
• Tuto lze nechat na domácí práci, pak je ale třeba rozšířit zadání o níže napsané.
• Připrav prostor pro tvoření a výtvarné potřeby.
• Uveď setkání modlitbou a čtením z evangelia podle Matouše 25,14-29.
• Zadej účastníkům, aby dotvořili každý svou krabici: Materiál je třeba rozdělit
na vnitřní a vnější obal. To, co je venku, symbolizuje „veřejné já“. Jak se jevím
ostatním, co sděluji, co je vidět? To, co je uvnitř, symbolizuje „soukromé já“ - tvé
přání, touhy, představy, sny, tajemství, zranění, zklamání, radosti,...
• Nech na tuto část dost času.
! Kdo je hotový, neměl by rušit ostatní. Zkus ho třeba zapojit do přípravy další části.

List vedoucího II.
Sdílení (část III)
• Připrav příjemné prostředí, nejlépe nějaký typ nekonfrontačního
sezení, např. na polštářích na zemi.
• Uveď setkání modlitbou a čtením z evangelia podle Matouše
25,14-29 (pokud nebyla část II).
• Krátce představ program: Budeme se „dělit“ o své radosti, touhy,
sny, o to, co je pro nás důležité a na čem nám záleží, o své osobnosti.
Zastavíme se u každého. Nejdřív představí vnějšek krabice, vysvětlí symboly
na ní, její celkovou úpravu. Pak vnitřek taktéž. Není třeba vysvětlovat
všechno, můžete si něco nechat pro sebe. Čím méně tajemství ale zůstane
u vás, tím větší pocit síly z toho nakonec budete mít. Naslouchání
není samozřejmá věc, proto je dobré za něj poděkovat. Zakončete své
vyprávění poděkováním ostatním, že vás poslouchali.
• Předej slovo prvnímu nebo můžeš začít sám.
• Nakonec všem poděkuj za sdílení a naslouchání.
• Krabice by si měli účastníci odnést domů a třeba je dál používat
na sběr inspirativních drobností.
Citáty k tématu:
Citáty lze využít k motivaci, začít nebo jimi zakončit. Můžeš z nich vytvořit
doplňovačku nakonec.
„Nejšťastnějšími můžeme být u takové práce, která je kombinací toho,
co nejvíc potřebujeme my, a toho co nejvíc potřebuje svět.“ Frederick
Buechner
„Lidé se většinou domnívají, že vědí, v čem jsou dobří, a obvykle se mýlí.
O něco častěji jsou schopni určit, v čem dobří nejsou, ale i zde se většinou
mýlí.“ Peter F. Drucker
„Začněte jednat a budete mít sílu.“ Ralph W. Emerson
Další literatura ke studiu: Cesta k osobní zralosti, Dan Montgomery. Karmelitánské
nakladatelství, 1999.

Přiložený soubor: 
Autor: 
Klimeš, Jiří
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2010