Můžeš změnit svět... já ...Můžeš změnit svět... Vstup do světa

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2010
Můžeš změnit svět... Já
    
List pro vedoucího
Pomůcky: pracovní listy; vícebarevné psací potřeby; Bible (Lk 19,1-10)
Časová náročnost: 1 hodina

Uvedení do tématu: Otázka: Kde bys začal, kdyby ti někdo dal za úkol změnit svět? (o otázce lze chvíli mluvit, ale může být jen řečnická)

Změnit svět je není tak těžké, jak to vypadá. Už jenom malinká změna přece mění obraz celého světa, ne? Takže je vlastně jedno, kde člověk začíná. Důležité je, jak svět mění. Nejlepší je začít u sebe. Možná to není nejlehčí. Člověk k tomu musí najít odvahu, pak sílu, a nakonec vytrvalost. Ale u sebe se nejlépe naučíš, jak je někdy strašně těžké věci měnit. Jak je někdy velice lehké věci měnit a že změna k lepšímu přináší radost.
Začni u sebe, tam vždycky začíná proměna světa. Dům tvého života přece stojí ve vesnici světa. Když ho změníš, změníš tvář světa i jeho vztahy. Třeba když před něj postavíš lavičku, aby si unavený mohl odpočinout, nebo abys tam čas od času vyšel, posadil se a popovídal si s kolemjdoucími.
Dělat přestavby na svém domě něco stojí, ale nakonec je člověk rád, že změnu podnikl, protože je pak dům lepší, užitečnější a v takovém domě žít – to přináší ti uspokojení.

Přečtěte si společně příběh celníka Zachea z Bible, Lk 19,1-10.

Otázky k textu: Ježíš přichází do Zacheova domu. Při hostině se ukáže, že ho Zacheus zve i do domu svého života.
Jak bys popsal celníka Zachea, jaký to byl člověk?
Co změnilo jeho život?
Proč se změnil jeho život?
Kde mě tenhle příběh oslovuje?
Je něco, co by ses mohl naučit od Zachea nebo spolu s ním?

Samostatná práce: Nechte účastníky odpovědět na otázky na pracovním listu, můžete jim určit konkrétní barvu k dané množině odpovědí, např. „Co chce změnit?“ - červená, apod.

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, je málo lidí, kteří rádi uklízí a většina z nás mezi ně nepatří. Proto potřebujeme najít odvahu a sílu, udělat si takový úklid sami v sobě. A hledáme je u tebe. Prosíme tě, aby nám naše odhodlání vydrželo a abychom se k tobě nezapomínali obracet pro posilu. Amen

Další literatura k tématu: Zacheus, Marta Sedláčková, Bratrstvo 5/2006.
..., chci s tebou kamarádit, Ruben Kužel, Bratrstvo 7/2000
Večeře se Zacheem, Josef Černohous, Bratstvo 7/1998

Na doma: Přemýšlej, o odpovědích, které jsi zapsal do pracovního listu.

Napiš dovnitř „domu celníka Zachea“ odpovědi na otázky.
Co se Zacheovi nelíbí na něm samém? Co chce změnit?
Okolo domu napiš odpověď na: Kým by teď chtěl být?

 
Můžeš změnit svět... Vstup do světa
  
List pro vedoucího
Pomůcky: pracovní listy; psací potřeby; film Pošli to dál (2000, 123 min); promítací technika
Časová náročnost: 3,5 hodiny

Úvod do tématu: Člověk je součástí světa. I když se nám to někdy nelíbí, přesto nás svět obklopuje, ovlivňuje a my zase ovlivňujeme jeho. Vaši sousedé, vaše ulice, vaše vesnice/město, okres, kraj, vlast, Evropa, svět... Známí i neznámí. S druhými nás pojí vztahy – s rodiči, kamarády, spolužáky,... Když chceš něčeho dosáhnout, dokážeš to jedině díky tomu, že jsou okolo tebe. Pomáhají, umožňují ti věci podnikat, varují tě, poskytují plodnou kritiku. Společně s nimi se posouváš blíž k cíli. Vzpomeň si na lidi, kteří tě obklopují.

Rozdejte pracovní listy. Nechte účastníky zakreslit na pracovní list své přátelé, rodiče, sourozence, kamarády, spolužáky,... (Např. systémem bod-jméno).

Nechte účastníky odpovědět na otázky pracovního listu.

Díky tomu, že žiješ v konkrétní rodině, městě a zemi, žiješ ve vztazích. Díky nim se rozvíjíš a rosteš. Díky nim a skrze ně můžeš třeba i měnit svět. Pro svoje dobro – protože v tomto světě žiješ. Pro dobro ostatních – protože jim zpříjemňuješ život a přinášíš do něj světlo. Možná ti připadá, že můžeš dělat jen drobnosti, ale právě drobnosti svět mění.

Příprava k filmu: Pusťte účastníkům scénu z hodiny občanské výchovy (cca 5:15-12:00). Po přestávce se vraťte k filmu rozhovorem nad otázkami. Nechte účastníkům čas odpovědět si na otázky na pracovním listě, potom pomocí otázek o filmu mluvte.

Otázky ke scéně:
Co pro tebe znamená svět?
Díváš se na zprávy a proč?
Co se ti na okolním světě nelíbí? Co by mohlo být jiné?
Co si myslíš, že od tebe svět očekává?
Napadá tě teď okamžitě, jak bys ses úkolu chopil ty?
Jaký vliv na svět má to, že pan Simonet se dobře vyspí, pořádně nají a přijde včas na hodinu?
Jak měníš svět ty?
Jakými způsoby mění svět Bůh?

Podívejte se společně na film „Pošli to dál“.

Na doma: Přemýšlej, jak bys konkrétně mohl/a tenhle svět aspoň trošku zdokonalit.

Člověk uprostřed jsi ty; elipsy tvoří síť vztahů, v nichž žiješ. Zakresli své rodiče, sourozence, kamarády, spolužáky, lidi, kteří jsou pro tebe významní.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpověz na otázky:
Co se mi na mých vztazích nelíbí?

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Co chci změnit?

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
Jaké vztahy chci okolo sebe mít?
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Co konkrétního chci udělat pro lepší vztahy okolo mě?
..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biblický odkaz: 
Lukáš 19,1–10
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2010