Naše sny a vize - I Have a dream

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2010
  
I HAVE A DREAM v duchu SOR R. Žárský

Pomůcky: list pro vedoucího, pracovní listy, Bible, pisátka

Úvod do tématu

„I have a dream - mám sen, že synové otroků a synové otrokářů budou schopni zasednout spolu za stůl bratrství.“ Zvěstoval kazatel Martin Luther King 28. srpna 1963 v Lincolnově památníku ve Washingtonu D.C. na shromáždění za rovná práva černochů v USA. A od té doby se asi fakt něco v USA změnilo… Prezidentem je dnes černoch. Z Kingova životního příkladu ovšem rovněž vidíme, že naplnění snů se neobejde bez nasazení vlastního krku a oběti. Velikému osobnímu snu rovněž mnoho obětoval Heinrich Schliemann, který v dětství poslouchal příběh o Tróji, a rozhodl se ji najít, vykopat. Tomu podřídil v životě vše: práci, vzdělání i rodinu a stal se nakonec opravdu světoznámým objevitelem Tróji. To farao v Egyptě měl také kdysi sen, když se probudil ráno zpocený až na zadku. A ten sen pro něj představoval pěkný oříšek, jenž mu pomohl rozlousknout až zbožný mladíček Josef. Oba tomu snu podřídili nakonec veškeré úsilí a ukázalo se, že to má smysl. Zachránili od hladomoru spousty lidí…V tomto duchu můžete uvést biblickou práci.

Pokyny pro vedoucí

Rozdělte lidi do několika skupin. Úměrně počtu lidí. Každá skupina ať si společně přečte 41. kapitolu knihy Genesis. Někteří se nejspíše zeptají, na které je to straně… Tak jim to prosím řekněte ;=) Ve skupině bude po čtení kapitoly následovat práce s otázkami z pracovního listu. Pokud při tom vyvstanou další otázky, tak snění a fantazii nechť se meze nekladou. K veřejné prezentaci výsledků práce s otázkami nedojde, s výjimkou první otázky.

Pracovní list:

Několik citátů pro inspiraci:

„Budoucnost patří tomu, kdo věří v krásu svých snů.“

(Eleonor Roosveltová)

„Většina lidí umírá od krku nahoru ve věku 25 roků, protože přestávají snít.“ (Benjamin Franklin)

„Následovat své sny stojí velmi mnoho. Ale nenásledovat je stojí ještě více.“ (D. Conway Stone)

Otázky a diskusní okruhy pro skupiny:

Kdo jsou vizionáři a snílci vašeho srdce: Jmenujte je a prezentujte. Můžete (či musíte!) je představit, pokud nejsou tolik známí. Sepište je a posléze celé skupině.

Jak se děje sen? Jak se sen stane?

Co je třeba k realizaci snů a vizí?

Co měl či potřeboval Josef k realizaci faraonova snu? (Profil realizátora snů)

Jak vy sníte? Máte nějaký vlastní veliký sen?

Sny o naší mládeži v duchu SOR R. Žárský

Úvod:

Vedení mládeže a starosti o pravidelné programy jsou často těžkým břemenem pro jednotlivé vedoucí. Rovněž je náročné pravidelně motivovat dostatek lidí k účasti na schůzkách mládeže. Přijměme proto povzbuzení z parafráze jedné staré moudrosti: „Chceš-li, aby lidé postavili loď, nemusíš na ně křičet, aby vzali prkno, hřebíky a kladivo a šli něco dělat! Chceš-li, aby lidé opravdu postavili loď, vzbuď v nich sen o dalekých mořích…“

Po biblické části a inspiraci v životech jiných se podívejme na sny, vize naší mládeže. Pojďme až ke kořenům a pramenům našeho vlastního zájmu o mládežnické setkávání a podniky. Tady především hledejme inspiraci, vize a sny pro budoucí směřování naší mládeže.

Pokyny vedoucím:

Tento i předchozí program se nebojte dotvořit podle vlastní inspirace a situace. Berte to jen jako náčrt, nasměrování. Nebojte se ještě více tvořit a snít! Velice doporučuji program realizovat a vést ve dvou. Navzájem se doplníte a podpoříte.

Byla by škoda, kdyby své vize a sny sdíleli jen někteří – ti sdílnější. Proto opět nechte pracovat lidi ve skupinkách.

Pomůcky:

Pisátka, papíry A4, větší papíry (balicí či z flipchartu), staré časopisy, lepidla, nůžky, malovátka (pastelky, voskovky, fixy). Druhou část práce ve skupinách můžete podmalovat příhodnou hudbou. Třeba písní Sweet Dreams od skupiny Eurythmics. Či I Dreamed a dream v podání vítězky soutěže britský talent Susan Boylové. Nebo pro fajnšmekry nějakou ze skladeb skupiny Dream Theatre.

Pracovní list:

práce ve skupině

Otázky:

1. Kdy jste začali chodit do mládeže?

2. Co vám tehdy na tom přišlo „sexy“?

3. Proč chodíte dnes do mládeže?

4. Jaký je podle vás smysl a poslání setkávání mládeže? Zkuste to písemně formulovat k pozdější prezentaci!

práce ve skupině:

Vytvořte koláž z obrázků a textů v časopisech. Prezentujte ideální vizi – sen o vaší mládeži. Jakým nejlepším směrem a způsobem by se mohla a měla vyvíjet. Vize může obsahovat vše možné v souvislostí s mládeží, včetně programu či podoby vhodných prostor pro mládež. Rovněž můžete rovnou navrhovat řešení již existujících problémů a překážek setkávání.

Nebo můžete vymyslet, jak by vypadala taková komunita tvořená vaší mládeží. Třeba takový „zbožný“ mládežnický squad (čti skvót). Nebojte se dát průchod vašemu snění a fantasii. Jedinou hranicí vám budiž smysl a poslání mládežnického setkávání, který jste si sami stanovili.

Toto na závěr prezentujte spolu s s vaším pohledem na smysl a poslání setkávání mládeže.

Hodně zdaru!

Přiložený soubor: 
Autor: 
Žárský, Radim
Rok vzniku: 
2010