Být tu pro druhé ... postavit se zlu

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2010
  
Smysl života – být tu pro druhé
List vedoucího

Pomůcky

Pomůcky: Papír, propiska, barevná pastelka

Uvedení do tématu
Může jednotlivec ovlivnit běh světa?
Vyjmenuj nějaké „velikány“ z dějin čím ve své době ovlivňovali? (politická moc, peníze, násilí, morální autorita). Kdo z nich je dnes připomínán, o kom se učí ve školách, na koho se vzpomíná.
Kdo je dnes takovýto „velikán“? Čím ovlivňují svět dnes?
O kom myslíte, že se bude mluvit ještě za 30 let? (Koho jste schopni vyjmenovat z éry 60.-70. let minulého století – jsou to politici? Ekonomové? Umělci?)
Židovská moudrost říká, že „Kdo zachránil jeden život, zachránil svět.“ Obdobně můžeme říct, že kdo jednoho člověka potěšil, kdo jednomu člověku pomohl, kdo jednomu člověku zpříjemnil život, ten takto posloužil všem.

Biblický příběh Gn 12,1-7
Bůh volá Abrahama k cestě do neznámé země. Abraham poslechne a odchází z blahobytné kultury blízko Perského zálivu do nejistoty chudé kenaánské Palestiny. Opouští známé a sousedy, rodinu, ale ponechává si majetek.
Odchází se zaslíbením, že se stane požehnáním. Jeho hodnota nebude v moci a vládě, ale v tom, že bude přinášet dobro lidem kolem sebe i dalším generacím. Pro tento úkol mu Hospodin slibuje ochranu a zabezpečení.

Otázky nad textem
Jaká je první činnost Abrahama v nové zemi? (Ne studna, ne město, ale oltář – jde mu o poslušnost Bohu.)
Proč asi Abraham musí opustit sociální vazby, ale majetek si může ponechat? (Majetek je „morálně i teologicky neutrální“ – neohrožuje Abrahamův vztah k Bohu.).
Řekli bychom dnes o někom: „Ty jsi pro mě hotové požehnání!“? V jaké situaci? (Pomohl by nám.)

Literatura: Walter Lüthi, Abraham.(Blahoslav v Evangelickém nakladatelství 1990)

Smysl života – být tu pro druhé
pracovní list

Do levé půlky srdce vypiš, čím Ti kdo udělal radost. Mohou to být i věci z větší minulosti (např. stavitel, který ve Tvém městě vybudoval plavecký bazén, autor oblíbené knihy…)
Do druhé půlky vypiš, čím jsi Ty udělal/a radost někomu jinému. Barevně podtrhni shodné či podobné odpovědi.

Do každého malého srdíčka napiš jednu věc, kterou bys chtěl někomu udělat radost v příštích dnech

Smysl života – postavit se zlu
List vedoucího

Pomůcky: Kniha 10 malých černoušků,
Pozor, některá filmová či divadelní zpracování zakončuje „americký“ happy end (happy?). Vychovatelka, která nechala záměrně utopit svěřené dítě a velitel, který nechal zemřít 21 vojáků (jako jediný necítí do poslední chvíle žádnou lítost), se zachrání!

Uvedení do tématu
Účel odsouzení do vězení: náprava odsouzeného, odstranění ze společnosti, aby ji neohrožoval, odstrašení jiných.
Kdo má v naší zemi jako zaměstnání boj proti zlu?
Dokážete si představit sebe jakožto dozorce ve věznici, soudce, policistu, kata?

Příběh
Agatha Christie, Deset malých černoušků
Deset osob je pozváno na ostrov prožít zde dovolenou. Na začátku je každý z nich obviněn ze spáchání vraždy a pak postupně jeden po druhém umírají smrtí, která napodobuje dětskou básničku o deseti černoušcích. Pochopí, že vrahem je jeden z nich. Postupně si své provinění uvědomují a umírají s výčitkami svědomí. Policie nachází deset mrtvol, řešení případu přinese až dopis vraha – bývalého soudce. Několik let promýšlel a plánoval tento čin, kterým potrestal ty, které světský zákon potrestat nedokáže. Sám spáchal sebevraždu jako poslední.

Otázky nad textem
Smyslem života onoho soudce bylo potrestat viníky.Věnoval tomu několik let života. Čemu bys byl/a ochoten/ochotna věnovat několik let?
Boj proti zlu je nutný. Existuje nějaký nepřípustný způsob boje proti zlu?
Je ti soudcovo konání sympatické?
Odstranil soudcův čin zlo?

Smysl života – postavit se zlu
Pracovní list

Křesťanský zápas se zlem se snaží potřít zlo jako takové – zlobu, nenávist, ubližování. Ne trestáním osob, ale snahou po odstranění zlých postojů, názorů, sklonů.

Apoštol Pavel píše:

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům (doslova „proti krvi a tělu“), ale proti

14 16 3 15 16 20 21 5 14, 20 10 13 1 14 1 23 20 5 14 22, 3 16 16 23 13 1 4 1 21 5 15 21 16 23 5 12 21 14 26, 17 19 16 21 10 15 1 4 27 5 14 20 12 26 14 4 22 9 22 14 27 13 1

Tento text pokračuje výčtem výzbroje, kterou křesťan používá. Doplň:
Stůjte tedy `opásáni kolem beder ………..……….., obrněni …………..………………..,
obuti k pohotové službě ………………………………..
a vždycky se štítem ………..….., jímž byste uhasili všechny ohnivé střely …………...……………..
Přijměte také `přílbu …………….…….´ a `meč ……………….…………………..´.

Co je určeno k útoku a co k obraně?

Nápověda:
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Efezským 6,12nn

Biblický odkaz: 
Genesis 12,1–7
Přiložený soubor: 
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2010